Wójt Gminy Rudnik informuje, że w dniach od 09.03.2022r. do 14.03.2022r. zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający wniosków w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”.

Kwalifikacja wniosków odbędzie się w formule publicznego losowania w dniu 16.03.2022r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy Rudnik.

Regulamin, zarządzenie oraz szczegółowe informacje w tym zakresie do pobrania poniżej w linkach:

  1. ZARZĄDZENIE nr RZW.24.2022 WÓJTA GMINY RUDNIK z dnia 04 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru uzupełniającego oraz realizacji projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”
  2. Regulamin naboru uzupełniającego wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 – środki REACT-EU.

  3. Wniosek OZE z załącznikami

 

Skip to content