Szanowni Mieszkańcy biorący udział w projekcie OZE,

W związku z planowanym przez Urząd Gminy w Rudniku w terminie do 31 marca br. podpisaniem umów o montaż instalacji fotowoltaicznych, przedstawiamy w celu informacyjnym obowiązujący wzór umowy w tym zakresie w celu zapoznania się z treścią i warunkami umowy. Nie należy go wypełniać, ponieważ umowy będą drukowane w Urzędzie Gminy.

W dniu 23 marca 2022r.  od godz. 9.00  do godz. 16.30  w Urzędzie Gminy będą podpisywane umowy wyłącznie z mieszkańcami miejscowości Rudnik, w dniu 24 marca br. od godz. 8.00 do 14.30 – z mieszkańcami Strzybnika oraz Gamowa. Pozostałe terminy podpisywania umów dla poszczególnych miejscowości będą Państwu przedstawiane na bieżąco. Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów.

W przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest kilka osób, wszystkie te osoby zobowiązane są do uczestnictwa przy podpisaniu umowy lub wypełnienia załączonego oświadczenia”.

Prosimy o zabranie dowodu osobistego i aktu własności nieruchomości. Ponadto przypominamy o niezwłocznym uregulowaniu występujących zobowiązań wobec Gminy”.

Ponadto Urząd Gminy informuje, że osoby w dalszym ciągu zainteresowane montażem odnawialnych źródłem energii mogą jeszcze składać wnioski w ramach powstałej rezerwy.

Wzór umowy do pobrania

Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości

Skip to content