Zielone Pracownie w naszych szkołach

W tegorocznym konkursie na projekt i realizację tzw. Zielonych Pracowni w szkołach, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, obydwie szkoły Gminy Rudnik otrzymały dofinansowanie! To oznacza, że członkom jury, spośród kilkudziesięciu wniosków, spodobały się projekty nowoczesnych pracowni, jakie przedstawiły nasze jednostki. Zgodnie ze złożonymi wnioskami w Szkole Podstawowej w Grzegorzowicach powstanie pracownia ekologiczna, o charakterze interdyscyplinarnym pod hasłem „H2O – tajemnica życia”. W pracowni powstanie część badawcza, zaplanowano zajęcia  koncentrujące się wokół zagadnień związanych z wodą, jako związkiem chemicznym, źródłem życia, ale i jednym z żywiołów. Z kolei w Szkole Podstawowej w Rudniku powstał projekt „GeoKrainy Złotego Ziarna” – pracowni o charakterze geograficznym, nawiązującej do bogactwa i dóbr ziemi rudnickiej, jakimi są żyzne gleby oraz obfite plony, które ten teren szczególnie wyróżniają na tle innych gmin, powiatów czy województwa.

Każdy projekt otrzymał w sumie 60 000 zł. dofinansowania. Wręczenie  symbolicznych dyplomów, potwierdzających przyznanie dotacji odbyło się w dniu 5 czerwca 2023 r. na pikniku plenerowym, jaki zorganizował WFOŚiGW w sąsiedztwie zamku  w Ogrodzieńcu. Dyplomy zostały odebrane przez Wójta Piotra Rybkę i przedstawicieli naszych szkół w osobach Weroniki Żymełki– dyr. SP w Rudniku i Danieli Płoszczycy-wicedyr. SP w Grzegorzowicach.

90 rocznica urodzin Pani Władysławy Lach z Czerwięcic

W dniu 1 czerwca 2023 roku Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Władysława Lach z Czerwięcic. Jubilatka urodziła się w miejscowości Ujsoly. W Gminie Rudnik zamieszkała wraz z mężem w roku 1964; początkowo w Leśniczówce w Rudniku, a następnie w 1988 r. przeprowadzili się do Czerwięcic, gdzie mieszka do dziś. Pani Władysława zajmowała się pracą na roli, domem i wychowaniem dzieci. Doczekała 5 synów, 1 córki; 8 wnuków oraz 2 prawnuków.

Gratulacje dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Pani Władysławie składamy bukiet wspaniałych życzeń, dużo szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Skip to content