Nowoczesność zawitała do kuchni w Szkole Podstawowej w Grzegorzowicach

Po przeprowadzonym w czasie wakacji remoncie, szkolna kuchnia w Grzegorzowicach zyskała nie tylko nowy wygląd, ale przede wszystkim optymalną funkcjonalność. Dzięki wsparciu finansowemu w ramach programu rządowego “Posiłek w Szkole i w Domu – moduł 3”, możliwa była modernizacja instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej. Zakupiony został nowoczesny piec konwekcyjno – parowy oraz inne urządzenia, tj. patelnia, taboret, piec elektryczny, zmywarko – wyparzarka, a także zestaw mebli ze stali nierdzewnej, zlewy i sporo drobnego sprzętu.
Wyposażenie kuchni umożliwia serwowanie zdrowych i pysznych posiłków, przy jednoczesnej oszczędności energii i czasu gotowania. Jest to tym bardziej ważne, gdyż w bieżącym roku szkolnym, oprócz gotowania prawie 100 obiadów dla uczniów szkoły, przygotowywane są posiłki dla 50 dzieci z remontowanego przedszkola w Brzeźnicy wraz z dostawą w formie cateringu.
Całkowity koszt remontu wyniósł 115 tys zł, w tym aż 80 tys. to pozyskane dofinansowanie ze środków rządowych w ramach ww. programu.

Przedszkole z Szonowic i Gamowa na zamkowym grzybobraniu w Raciborzu

W dniu 22 września przedszkolaki z Gamowa i Szonowic uczestniczyły w akcji zorganizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Raciborzu „Bezpieczne Grzybobranie-nie bądź atrakcyjny dla kleszczy” akcja odbyła się na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Na miejscu dzieci zobaczyły wystawę grzybów okazy żywe jak i modele grzybów. Poznały podstawowe zasady podczas grzybobrania oraz jak postępować w przypadku zatrucia grzybami. Dzieci odwiedziły stoisko Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu oraz zwiedziły kaplicę Zamku Piastowskiego. Na stoisku edukacyjnym z Wojewódzkiego Inspektorału Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach dzieci dowiedziały się o szkodnikach roślin i skutkach ich działania , obserwowały również owady pod mikroskopem. Przedszkolaki uczestniczyły również w praktycznych ćwiczeniach z udzielania pierwszej pomocy. Dzieci spędziły dzień bardzo aktywnie .

LVI sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się LVI sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 27 września 2023r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LVI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik;

 2. przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024;

 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 4. zmiany w budżecie gminy na rok 2023;

 5. zmiany uchwały Nr XLVIII/415/2022 Rady Gminy Rudnik z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego;

 6. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

OZE dla mieszkańców – wolne instalacje dostępne w naborze uzupełniającym

Wójt Gminy Rudnik zachęca do składania wniosków w ramach trwającego naboru uzupełniającego dla projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” dla mieszkańców Gminy Rudnik na instalacje pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej na zbiorniki 300 lub 400 l. Regulamin, wniosek, oświadczenia do pobrania są w Urzędzie Gminy Rudnik lub na stronie internetowej www.gmina-rudnik.pl Wszelkie informacje dotyczące projektu OZE pt. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” dostępne są na stronie www. gmina-rudnik.pl lub pod nr  tel. 324106428 wew. 131.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 67 w Rudniku

Na podstawie uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. § u14 ust. 3 Okręgowa Komisja Wyborcza zawiadamia wyborców Okręgu Wyborczego nr 67, o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej w Okręgu Wyborczym nr 67 w Rudniku bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 24 września 2023 r.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku. 

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej nr 67 w Rudniku

Scalanie gruntów na terenie Gminy Rudnik w miejscowościach Rudnik, Strzybnik i Szonowice.

Gmina Rudnik informuje, że osoby zainteresowane scalaniem gruntów mogą w dalszym ciągu składać wnioski dot. Scalania gruntów do Starosty Raciborskiego, bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, bądź za pośrednictwem Wójta Gminy Rudnik.

Obecnie Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu opracowuje Założenia do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowe wraz z oceną wpływu projektu na środowisko dla obrębów: Rudnik, Strzybnik i Szonowice, które jest niezbędne w celu złożenia wniosku o dofinansowanie scalania gruntów.

Natomiast o przystąpieniu do scalania gruntów będzie decydowała ilość złożonych wniosków przez mieszkańców, dlatego gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców do składania wniosków. W ramach procedury scalania gruntów Starostwo Powiatowe może pozyskać znaczne kwoty na remonty dróg dojazdowych do pól, czyszczenia rowów itp. w kwotach:

– około 7,9 mln zł dla Rudniku

– około 5,6 mln zł dla Szonowic

– około 4,2 mln zł dla Strzybnika.

W związku z powyższym ponownie zachęcamy mieszkańców gminy oraz wszystkie zainteresowane osoby, będące właścicielami gruntów na terenie miejscowości Rudnik, Strzybnik i Szonowice do składania wniosków dot. scalenia gruntów do Starosty Raciborskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Rudnik. Wnioski można składać w pokoju nr 7 na parterze w godz. pracy urzędu. Wnioski mogą składać wszyscy właściciele/ współwłaściciele gruntów, niezależnie od tego czy są właścicielami gruntów rolnych czy budowlanych oraz niezależnie od powierzchni posiadanego gruntu. W przypadku współwłasności gruntu wnioski muszą zostać podpisane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Prosimy o składanie wniosków dla każdego obrębu/ miejscowości oddzielnie. Druk wniosku udostępniono poniżej.

Druk wniosku do pobrania: pobierz

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 19 września 2023r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

1. Omówienie działalności Lokalnej Grupy Działania.

2. Informacja o realizacji budżetu w I półroczu

3. Sprawy bieżące.

WordPress PopUp Plugin Skip to content