Kierownika SPZLA ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku

 
Załączniki:
 
 
 
 
 

LVII sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się LVII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 25 października 2023r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LVII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. uchylająca uchwałę Nr LII/454/2023 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.05.3023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu;

 2. zmiany uchwały Nr LIV/470/2023 Rady Gminy Rudnik o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu;

 3. zmiany uchwały Nr LIII/466/2023 Rady Gminy Rudnik o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu;

 4. zmiany uchwały Nr XVII/116/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Rudnik;

 5. zmiany Uchwały Nr IX/73/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację RDRP;

 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 7. zmiany w budżecie gminy na rok 2023;

 8. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Św. Anny w Gamowie na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

 9. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łubowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

 10. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Świętej w Modzurowie na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

 11. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Jerzego w Sławikowie na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

 12. udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudniku na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Głosuj na KRAINĘ GÓRNEJ ODRY – naszego kandydata do CERTYFIKATU POT 2023 na NAJLEPSZY PRODUKT TURYSTYCZNY

Po raz drugi reprezentujemy Województwo Śląskie w plebiscycie na Najlepszy Produkt Turystyczny 2023 roku – CERTYFIKAT POT – tym razem to marka Kraina Górnej Odry ma szansę zdobyć najważniejszą nagrodę branży turystycznej w Polsce.
Zwracamy się do Was z ogromną prośbą o wsparcie, które polega na codziennym głosowaniu! Głosować można tutaj: https://www.polska.travel/wybierz-najlepszy-produkt…/
więcej szczegółów – kliknij tutaj
 

„Zielona pracownia „H2O – tajemnica życia” oficjalnie otwarta”

12 października br. w obecności zaproszonych gości, nastąpiło oficjalne otwarcie nowej klasopracowni pod nazwą „H2O – tajemnica życia”.

            Sala powstała dzięki dofinansowaniu  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 60 000 zł, w ramach dwuetapowego konkursu pn. „Zielona pracownia”.

            Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: pan Piotr Rybka – wójt gminy Rudnik, Pani Mariola Ciszek – dyrektor szkoły oraz Daniel Domin – przewodniczący samorządu uczniowskiego.

            Uroczystość była okazją do zaprezentowania nowej aranżacji pracowni zainspirowanej bliskością rzeki Odry i działaniami ekologicznymi prowadzonymi we wcześniejszych latach w naszej szkole. Goście mogli zapoznać się z przygotowanymi przez uczniów, pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, doświadczeniami fizycznymi i chemicznymi. Wykorzystane zostały do nich niektóre z zakupionych pomocy dydaktycznych, m. in. mikroskopy z akcesoriami, zestawy do budowy pojazdów napędzanych energią odnawialną.

            Wiele innych będzie służyło uczniom, zarówno podczas lekcji przyrody, biologii, chemii, geografii i fizyki, ale także podczas zajęć kółka ekologicznego „Młodych odkrywców”. Dla uczniów klas IV – VIII planowane są wieloaspektowe zadania związane z wodą, oparte na obserwacjach i badaniach prowadzonych głównie w terenie oraz uprawach i hodowlach w pracowni. Zwrócenie uwagi uczniów na rzekę, która „towarzyszy” mieszkańcom od wieków, pozwoli im lepiej zrozumieć powiązanie wody z istnieniem życia oraz rozwojem cywilizacji w naszym regionie, czy uświadomić wpływ codziennych nawyków na ilość i jakość wody użytkowej w naszych kranach.

„Zielona pracownia” sprawi, że zdobywanie wiedzy przez uczniów będzie bardziej przystępne i przyjemne, będzie inspirować ich do własnych poszukiwań, a przede wszystkim budować ich świadomość ekologiczną i odpowiedzialność za miejsce, w którym żyją.

 

Dziękujemy Wszystkim, którzy na różnych etapach wspierali realizację naszej „zielonej pracowni”.

WordPress PopUp Plugin Skip to content