APEL O NIE ZAŚMIECANIE GMINY!

Po ubiegłym weekendzie zaobserwowano w pasie drogi gminnej Strzybniczek – Rudnik (przedłużenie ul. Cisza) incydent związany z wyrzuceniem odpadów. Są to m. in. worki ze szklanymi butelkami i odpadami biodegradowalnymi (trwa, gałęzie).

Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy, nie niszczmy wyglądu naszej Gminy, dbajmy razem o ład i porządek, zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom majątek w postaci czystego środowiska.

Dbajmy nie tylko o porządek i czystość na własnych nieruchomościach, ale także na całym otaczającym nas środowisku!


Każdy przypadek pozostawienia śmieci w miejscu do tego nieprzeznaczonym będzie zgłaszany na Policję!

II Edycja Ogólnopolskiego Spisu Powszechnego Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego

Trwa II edycja Ogólnopolskiego Spisu Powszechnego Barszczu Sosnowskiego i Barszczu Olbrzymiego. Dane uzyskane ze spisu pomogą na zaktualizowanie informacji o sytuacji tych roślin w Polsce, co pomoże w dalszym opracowaniu zaleceń związanych ze zwalczaniem niniejszych gatunków. Więcej informacji możecie państwo znaleźć na stronie barszcz.edu.pl

Jeżeli posiadają Państwo informacje o występowaniu na terenie naszej gminy Barszczu Sosnowskiego proszę o przesłanie zdjęć wraz z miejscem występowania tych roślin na adres: urzad@gmina-rudnik.pl

INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU REALIZACJI POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO W 2020 R.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od dnia 10 października 2020 r. istnieje możliwość realizacji Powszechnego Spisu Rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z użytkownikami gospodarstw rolnych.

Przeprowadzanie wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych będzie realizowane z zachowaniem wszystkich obowiązujących zaleceń sanitarnych.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyrazi obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz spisowy poinformuje respondenta o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego.

W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

Przed przystąpieniem do realizacji wywiadu bezpośredniego rachmistrz spisowy zobowiązany jest do okazania legitymacji – imiennego identyfikatora ze zdjęciem, wydanej przez Wojewódzkie Biuro Spisowe w Katowicach. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tożsamość rachmistrza spisowego, jego dane można potwierdzić:

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie zostały zamieszczone na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/.

Skip to content