XXXII sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuję XXXII sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 27 października 2021r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXXII sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji stałych.

 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 6. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 2. zmiany w budżecie gminy na rok 2021;

 3. przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022;

 4. określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków;

 5. uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości i terminów płatności opłaty targowej;

 6. zbycia nieruchomości, działki nr 44/3 położonej w Rudniku;

 7. nadania nazwy drodze wewnętrznej w Rudniku;

 8. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu;

 9. zmiany Uchwały Nr XXIV/219/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 15 grudnia 2020r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego;

 10. przekazania skargi Stowarzyszenia Nasza Brzeźnica do rozpatrzenia do Wojewody Śląskiego;

 11. skargi Stowarzyszenia Nasza Brzeźnica z siedzibą w Brzeźnicy na projekt uchwały Rady Gminy Rudnik;

 12. skargi mieszkanki Gminy Rudnik na przewlekłość udzielenia informacji publicznej;

 13. przekazania wniosku mieszkanki Gminy do Wójta Gminy Rudnik;

 14. skargi mieszkanki Gminy Rudnik na temat informacji publicznej oraz celowości i racjonalności polityki zatrudnienia;

 15. pozostawienia bez rozpoznania petycji w sprawie przywrócenia komunikacji.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Portal mojaWieś.pl

Zapraszamy do odwiedzenia portalu www.mojaWieś.pl

„Witamy na portalu mojeKGW.pl nowoczesnym medium zrzeszającym koła gospodyń wiejskich i inne organizacje działające na obszarach wiejskich z całej Polski. Na portalu swoje miejsce i publikacje posiada Koło Gospodyń Wiejskich Szonowice. Liczba zarejestrowanych organizacji rośnie z dnia na dzień. Każdego dnia ponad pół tysiąca osób odwiedza portal mojaWieś.pl. Pod koniec sierpnia zarejestrowało się już ponad 2000 organizacji, jest to dla nas największa nagroda za pracę i starania. Jednak nie byłoby tak spektakularnych wyników, gdyby nie wielkie wsparcie ze strony Regionów”. https://www.mojawies.pl/

11 marca Dzień Sołtysa

Drodzy Sołtysi, Przewodniczący i Radni Rad Sołeckich,
Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim pełniącym te zaszczytne funkcje składam serdeczne życzenia i podziękowania za pełną zaangażowania pracę. Wasze działania przekładają się na rozwój sołectw oraz realizację potrzeb ich mieszkańców. Życzę wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, a także dużo zdrowia.

Z wyrazami uznania Wójt Gminy Rudnik – Alojzy Pieruszka

Konkurs grantowy „Wspieramy Rozwój”

Dziś przymierzamy się za pisanie projektu dla kół gospodyń z terenu naszej gminy.
Czekamy na propozycje działań projektowych w kategorii DZIAŁANIA SPOŁECZNE.

Konkurs grantowy „Wspieramy Rozwój” organizowany jest już po raz drugi przez Cedrob S.A. Celem inicjatywy jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną. W tym roku zostanie wyłonionych 75 laureatów w pięciu kategoriach, a łączna suma nagród wyniesie 1 mln złotych.

Kto może wziąć udział?

W konkursie mogą wziąć udział podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną.

fundacja (z wyłączeniem fundacji firm)
uczelnia
szkoła publiczna, biblioteka, przedszkole
jednostka samorządu terytorialnego
stowarzyszenie
studenckie koło naukowe
instytut naukowy
organizacja sportowa,
jednostka służb mundurowych
związek wyznaniowy lub organizacja kościelna

W jakich kategoriach?
W konkursie można zgłaszać zarówno projekty edukacyjne, naukowe, kulturowe, sportowe, społeczne. W związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę do II edycji konkursu grantowego Wspieramy Rozwój została dodana piąta, specjalna kategoria projektów promujących patriotyzm oraz szerzących wiedzę historyczną w tej dziedzinie.

Więcej informacji tutaj: http://witrynawiejska.org.pl/component/k2/item/48765

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 14 marca 2018r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematy posiedzenia:
1. Kontrola problemowa gospodarki śmieciowej gminy (przetarg, deklaracje, zmiany deklaracji, ściągalność pod względem egzekucji, ilość i kategorie odpadów) za lata 2016 – 2017– ciąg dalszy.
2. Rozpatrzenie sprawy mieszkanki Szonowic – ciąg dalszy.

Skip to content