Wójt wręczy nagrody uczniom

W najbliższą środę 8 września o godz. 16.30 w sali sportowej przy szkole w Rudniku odbędzie się Gala Najzdolniejszych Uczniów. Na podstawie złożonych wniosków wyłoniono 12 najlepszych uczniów ze szkół w gminie Rudnik.  Na Gali otrzymają oni nagrody z rąk Wójta Gminy Rudnik – Piotra Rybki. Nagrodzonym uczniom będą towarzyszyć ich rodzice.

Po wydarzeniu zamieścimy relację fotograficzną i informację o nagrodzonych.

Wspomnienia z gminnych półkolonii 2021

Dwa turnusy półkolonii, organizowanych przez Gminę Rudnik, dobiegły końca. 66 uczestników – uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Rudnik od poniedziałku do piątku uczestniczyło w przygotowanych zajęciach.  Przypomnijmy: hasłem przewodnim półkolonii było: „Poznaj swoją gminę”, dzięki temu uczestnicy zajęć poznawali znane i mniej znane zakątki sołectw Gminy Rudnik, interesujące miejsca i ciekawych ludzi. Pogoda wyjątkowo sprzyjała, skąpiąc deszczu, a w zamian dając słońce  na cały czas trwania półkolonii. Dziękujemy uczestnikom półkolonii za wytrwałość i chęć poznawania kolejnych miejsc naszej gminy, a rodzicom za dowożenie dzieci do miejsc zbiórki! Dziękujemy kierownictwu półkolonii i opiekunom grup za odpowiedzialne pełnienie opieki nad uczestnikami wypoczynku i sprawną organizację w poszczególne dni!

Zakończone półkolonie nie mogłyby się odbyć bez pomocy i współpracy z ludźmi, którzy z ochotą podjęli się zadania przekazania swojej wiedzy, swojej pasji i udostępnienia miejsc, na co dzień niedostępnych. Dziękujemy zatem wszystkim razem i każdemu z osobna,  a byli pośród nich: Helena Ploch, Gerard Panek, Henryk i Barbara Wochnikowie, Paweł Ryborz, właściciele pałacu w Jastrzębiu, firma DANKO w Modzurowie, Artur Osak, Magda Szwetka i stajnia QUI, Zygmunt Kandora, Anna i Paweł Musiołowie, Grzegorz Holeczek, Bernard Kampik i OSP w Gamowie,  Józef Wilczek, Paweł Komorek, Katarzyna Pawlik, Karol Piecha, Krystyna Lepiorz, Weronika Czajka, Magdalena Kszuk, Panie z biblioteki: Mariola Brachman, Gabriela Materzok i Małgorzata Drobnicka, Panie pielęgniarki: Helga Sekuła i Sylwia Herud-Pawlak, panowie ze Straży Granicznej  i nasz dzielnicowy Grzegorz Antkowiak – serdecznie Wam dziękujemy!

Najmłodszym życzymy przyjemnego czasu wakacji, słonecznych dni i zdarzeń tak pięknych, żeby można było je wspominać aż do następnych wakacji!

Poniżej fotorelacja z dwóch tygodni Półkolonii Letnich 2021.

Półkolonie w toku

Za nami zakończony pierwszy turnus Półkolonii „Poznaj swoją gminę”. 33 dzieci ze szkół podstawowych na terenie Gminy Rudnik miało okazję w ubiegłym tygodniu poznać atrakcje i ciekawostki Gminy Rudnik. Uczestnicy drugiego turnusu są w trakcie odkrywania nieznanych kart swojej gminy.

Pogoda wciąż dopisuje, humory również i zainteresowanie dzieci przygotowanymi niespodziankami nie słabnie.

Wkrótce zamieścimy obszerny materiał z przebiegu półkolonii, dzisiaj prezentujemy małą dawkę zdjęć z przebiegu pierwszego turnusu.

„Razem możemy więcej – Společně dokážeme víc” – zakończono projekt Grzegorzowice-Kobeřice.

Pod takim tytułem był realizowany  projekt współpracy uczniów i nauczycieli szkół:  Grzegorzowice – Kobeřice.  Z powodu obostrzeń pandemicznych COVID – 19, przekładane były terminy niektórych spotkań,  jednak podjęto decyzję, iż projekt zostanie formalnie zakończony w dniu 30 czerwca 2021r.

Niezrealizowane działania, mamy nadzieję, uda się zaplanować ponownie, a już teraz zachęcamy do obejrzenia prezentacji, przedstawiającej trwającą od ponad 10 lat polsko – czeską współpracę naszych szkół, w czasie których poznając się coraz lepiej i przełamując bariery językowe, czerpaliśmy  od siebie nawzajem, m.in. w zakresie tradycji i zwyczajów, historii, przyrody, geografii, sportu i  zajęć artystycznych.

Projekt był  dofinansowany ze środków   Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska realizowanego przez euroregion SILESIA.

Daniela Płoszczyca – koordynatorka projektu PL

 

 

 

 

 

 

Gminy konkurs plastyczny dla przedszkolaków pt. „Strażacy w akcji” rozstrzygnięty.

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki gminnego konkursu dla przedszkolaków pt. „Strażacy w akcji”. W konkursie wzięły udział dzieci ze wszystkich placówek przedszkolnych naszej gminy: Gamowa, Brzeźnicy, Szonowic, Grzegorzowic i Rudnika. Do Urzędu Gminy w Rudniku nadesłano 51 prac, które podzielone były na dwie kategorie wiecowe: „Maluchy” oraz „Starszaki”. 21 czerwca br. komisja konkursowa oceniając prace plastyczne wzięła pod uwagę ich zgodność z tematem, pomysł, estetykę wykonania oraz wykorzystaną technikę plastyczną. Wybrano 6 najciekawszych prac.

            W kategorii „Maluchy” najlepszą pracą okazała się praca Mikołaja Tumulla z przedszkola w Grzegorzowicach, drugie miejsce zajęła Amelia Filik z Gamowa, a na trzecim miejscu uplasował się Miłosz Kałdoński z Rudnika.

            W „Starszakach” najlepszą pracę przedstawił Dominik Korycik z przedszkola w Brzeźnicy, drugie miejsce zajął Adam Strzeduła z Gamowa, a trzecie miejsce zajął Mikołaj Mrowiec z Rudnika.

Dla zwycięzców Wójt Gminy Rudnik zafundował nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników konkursu słodki poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a autorom nagrodzonych prac bardzo mocno gratulujemy!!!

„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”

      Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy wzięło udział w Kampanii edukacyjno – informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. Celem kampanii było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dot. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia. Dzięki gotowości naszej placówki do podjęcia się nowych zadań otrzymaliśmy pomoc rzeczową w postaci dwóch oczyszczaczy powietrza Warmtec AP NEO a dzieci codziennie mogły obserwować jakość powietrza w sali przedszkolnej.  W kampanii uczestniczyła grupa starszaków (19 dzieci) oraz grupa młodsza (14 dzieci). W ramach rozpoczęcia realizacji programu, dzieci wybrały się na wycieczkę w okolicy przedszkola w poszukiwaniu źródła dymu i zanieczyszczeń w powietrzu. Następnie nauczyciele przeprowadzili rozmowę na temat źródeł dymu w oparciu o spostrzeżenia z wycieczki i plakaty edukacyjne. Przedszkolaki zastanawiały się, jak ograniczyć źródła zanieczyszczeń powietrza. W  trakcie  realizacji programu przedszkolaki  uczestniczyły w licznych eksperymentach naukowych, pozwalających zrozumieć im niektóre pojęcia, np.: powietrze, smog, wpływ zanieczyszczeń na rośliny, wodę i ziemię. W czasie zajęć poruszony został temat smogu i jego negatywnego wpływu na nasze zdrowie, przy wykorzystaniu prezentacji oraz filmów edukacyjnych „Bajka o księciu i złym smogu” autorstwa Michała Piotrowskiego.  Dzieci dowiedziały się również o tym, że rośliny oczyszczają powietrze i dostarczają niezbędny tlen. W związku z tym przedszkolaki sadziły do doniczek różnego rodzaju rośliny. Również w sali przedszkolnej codziennie dbały o swoje kwiatki i rośliny, gdyż to one każdego dnia dostarczają nam czyste powietrze.  W celu utrwalenia zdobytych wiadomości, wykorzystano pakiet kart pracy dla dzieci. Przedszkolaki samodzielnie malowały pracę plastyczną pt. „Czyste powietrze wokół nas”. Realizacja akcji oparta była na aktywizujących formach i metodach pracy. Dzieci, bardzo chętnie z dużym zaangażowaniem uczestniczyły we wszystkich podejmowanych działaniach. Przeprowadzono także z dziećmi konkurs wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza, jego roli dla człowieka i przyrody. W czasie konkursu dzieci mogły wykazać się zdobytą wiedzą z przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, w ramach opisywanej kampanii. Na zakończenie konkursu dzieci otrzymały dyplom „Przyjaciela Ziemi”. W celu utrwalenia zdobytych wiadomości, wykorzystano nadesłane przez organizatora kampanii karty pracy dla dzieci. Karty pracy dzieci można było podziwiać na gazetce w szatni. Realizacja akcji oparta była na aktywizujących formach i metodach pracy. Dzieci zrozumiały konieczność segregowania śmieci i dbania o przyrodę. Bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich podejmowanych działaniach. Dzięki kampanii pt.: „Mogę! Zatrzymać smog – przedszkolaku złap oddech” przedszkolaki stały się bogatsze o nowe doświadczenia i wiedzę. Przy wejściu do przedszkola, umieszczono tablicę ukazującą jakość powietrza każdego dnia oraz plakat informacyjny z głównymi założeniami programu. Tablica była codziennie uzupełniana za pomocą piktogramów, tj. obrazków symbolizujących nasze samopoczucie w związku ze stanem zanieczyszczenia powietrza. Każdy z rodziców otrzymał broszurę informacyjną, dotyczącą realizowanej w przedszkolu kampanii. Dyrektor placówki wzięła udział w konferencji, której celem było podsumowanie efektów realizacji przedsięwzięcia.

E.R.

 

Tydzień z Etwinningiem w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Brzeźnicy.

Etwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Brzeźnicy prężnie działa na arenie europejskiej od ponad dwóch lat. Uczniowie i nauczyciele współpracują z innymi szkołami, przygotowując ciekawe zajęcia online na platformie ZOOM. Lekcje online z partnerami z różnych krajów to ciekawa forma dzielenia się wiedzą, możliwość poznania nowych kultur przełamywania barier językowych , ponieważ wszystkie lekcje odbywają się w języku angielskim.

Tydzień z etwinningiem był uwieńczeniem naszych sukcesów w projekcie. 07 maja 2021 klasa IV wraz z opiekunami, po kilku miesiącach pracy, zorganizowała dla wszystkich grę „Escape room”. Rozgrywki poprzedzone były prezentacją historii escape roomu, przedstawieniem zasad i regulaminu. Następnie rozpoczęto zabawę, do której zaproszono uczniów z naszej szkoły. Uczestnicy podzieleni na drużyny musieli uporać się z zadaniem, czyli odnalezieniem klucza po rozwiązaniu wszystkich zagadek i odczytaniu wszystkich wskazówek. Wszystkie zagadki przygotowane były w języku angielskim, co stanowiło wyzwanie dla uczniów, ale poradzili sobie z tym utrudnieniem doskonale. Oprócz zabawy uczniowie przygotowali etwinningowe animacje w programie ANIMATOR, kolaże za pomocą programu WORDART oraz plakaty w Canvie. A wszystko to by świętować udział Zespoły Szkolno- Przedszkolnego w Brzeźnicy w projekcie Etwining.

 

 

MegaMisja w Brzeźnicy

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeźnicy ma MegaMisję! Z radością informujemy, że nasza świetlica szkolna znalazła się z ponad 1200 zgłoszeń wśród 140 wybranych szkół z całej Polski zgłoszonych do programu MegaMisja, czyli cyfrowej edukacji Fundacji Orange.
Już dwa miliony najmłodszych uczniów w Polsce surfuje po Internecie. Gry on-line dla dzieci, strony z aplikacjami czy filmami są dla nich codziennością. Nie wszyscy młodzi internauci wiedzą jednak, jak wiele wartościowych treści kryje sieć i jak korzystać z niej w sposób bezpieczny. Dlatego warto zachęcać dzieci do poznawania zasad bezpiecznego internetu oraz przygotować je do korzystania z komputera i wykorzystania nowych mediów w sposób pożyteczny. Można to robić poprzez zabawy edukacyjne, w grupie i w szkole, gdzie najmłodsi spędzają dużo czasu.   MegaMisja to 10-miesięczny cykl zajęć dla klas 1-3 szkół podstawowych, który powstał po to, żeby kształtować zdrowe nawyki cyfrowe. Dzieci przy wsparciu nauczyciela podążają za wciągającą fabułą bajki. A wszystko w formie przyjaznej zabawy w cyfrowym laboratorium, w którym pomagają animowanym bohaterom złapać niesfornego psotnika, ucząc się przy tym ważnych zasad młodego internauty. To jest ich MEGAMISJA!  W czasie MegaMisjii, realizując kolejne obszary tematyczne, dzieci zdobywają nagrody  dla swojej szkoły – tablety, kreatywne zestawy plastyczne, pakiety książek  i gier planszowych oraz zestaw zabawek edukacyjnych. Patroni honorowi: Ministerstwo Cyfryzacji oraz Minister Edukacji i Nauki. A wszystko to będzie odbywało się w Brzeźnicy w ramach świetlicy już od 1 września 2021 r. i potrwa przez cały rok szkolny 2021/2022!
E.R.

Wizyta przedszkolaków z Grzegorzowic w Szkole Podstawowej

12 maja 2021 r. przedszkolaki z Grzegorzowic odwiedziły Szkołę Podstawową w Grzegorzowicach. Starszaki zostały zaproszone, aby zobaczyć i zwiedzić szkołę, do której od września będą uczęszczać.

Na początku uczniowie klas 1-3 przywitali przedszkolaków piosenką oraz radosnym okrzykiem. Następnie pani Nina, wychowawczyni przyszłej klasy pierwszej, oprowadziła dzieci 6-letnie po szkole – pokazała ważne dla nich miejsca m.in. klasę, salę z magicznym dywanem, stołówkę, toaletę, szatnię, pokój nauczycielski, sekretariat, bibliotekę, salę gimnastyczną. Przedszkolaki były zachwycone, szczególnie, że otrzymały drobne podarunki od przyszłej pani wychowawczyni. Podczas zwiedzania starszaki miały okazję poznać kolegów i koleżanki z Przedszkola w Brzeźnicy, którzy tak samo jak oni, od września rozpoczną naukę w pierwszej klasie w szkole Podstawowej w Grzegorzowicach.

W tym czasie młodsze przedszkolaki brały udział w grach i zabawach na sali gimnastycznej przygotowanych i prowadzonych przez pana Michała.

 

Skip to content