REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W RUDNIKU I ODDZIAŁU W SZONOWICACH ZAKOŃCZONA

W dniu 23 kwietnia odbyło się drugie posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej przy Samorządowym Przedszkolu w Rudniku. Ze względu na dużą ilość chętnych do zapisania dzieci do ww placówek, Komisja brała pod uwagę kryteria naboru z Regulaminu rekrutacji oraz kryteria Rady Gminy  przydzielając kandydatom odpowiednie ilości punktów.

Ostatecznie spośród dzieci zakwalifikowanych w pierwszym etapie do placówek w Rudniku i Szonowicach, przyjętych zostało: do Rudnika 8 dzieci i do Szonowic 3.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w załączeniu do niniejszego wpisu.

Lista dzieci przyjętych Rudnik

Lista dzieci przyjetych Szonowice

PIERWSZY ETAP REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W RUDNIKU I ODDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W SZONOWICACH ZAKOŃCZONY.

PIERWSZY ETAP REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA

W RUDNIKU I ODDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W SZONOWICACH ZAKOŃCZONY.

W dniu 16.04.20r odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w Samorządowym Przedszkolu w Rudniku. Został zakończony pierwszy etap rekrutacji, w którym rozpatrzono wszystkie złożone wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola zarówno w Rudniku jak i w Szonowicach.

W załączeniu do niniejszego wpisu listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Informuję jednocześnie, że zakwalifikowanie dziecka w pierwszym etapie rekrutacji nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną podane w pierwszych dniach maja.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej – Katarzyna Zawojska

Wznawiamy rekrutację do szkół i przedszkoli

Informujemy, iż na podstawie Zarządzenia Wójta nr 37.2020 wznowione zostało postępowanie rekrutacyjne do pierwszych klas szkół podstawowych i do przedszkoli. Rekrutacja będzie przeprowadzana elektronicznie, z użyciem poczty e-mail. Wszystkie szczegóły – w dołączonym Zarządzeniu.

Poniżej linki, pod którymi znajdują się potrzebne dokumenty oraz adresy e-mail placówek.

Placówka

Link do dokumentów

Adres e-mail

Szkoła Podstawowa
w Rudniku

sprudnik.pl/ dokumenty szkolne/ rekrutacja

zsorudnik@wp.pl

Szkoła Podstawowa
w Grzegorzowicach

zsogrzegorzowice.com/strefa rodzica/ rekrutacja

zsogrzegorzowice@op.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy

zspbrzeznica.pl/strona główna

spbbrzeznica@poczta.onet.pl

Przedszkole w Rudniku

gmina-rudnik.pl/Aktualności/oświata

sam.p.rudnik@gmail.com

Przedszkole w Grzegorzowicach

gmina-rudnik.pl/Aktualności/oświata

przedszkole-grzegorzowice@o2.pl

Przedszkole w Gamowie

gmina-rudnik.pl/category/przedszkole-w-gamowie

przedszkolegamow@o2.pl

Laptopy dla uczniów – program „Zdalna szkoła”

Dzięki programowi rządowemu „Zdalna szkoła” Gmina Rudnik otrzyma wkrótce 60 000,00 zł. na sprzęt służący realizowaniu kształcenia na odległość. Dzięki tym środkom Gmina pozyskała laptopy dla najbardziej potrzebujących rodzin, w których realizowanie kształcenia na odległość sprawiała problem ze względu na brak sprzętu lub jego zbyt małą ilość (przy kilku uczniach realizujących zdalną naukę).

Pierwsze laptopy już odebraliśmy, kolejne w drodze!

Dyrektorzy szkół, dzięki przeprowadzonemu rozeznaniu, dotrą wkrótce do rodzin potrzebujących i zaoferują uczniom nowe laptopy. Sprzęt zostanie użyczony na podstawie podpisanej umowy użyczenia.

Oświadczenie Dyrekcji ZSP w Brzeźnicy w sprawie udziału nauczycieli w projekcie ERAZMUS +

W związku z udziałem nauczycieli w projekcie Erasmus+ dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy informuje, że zgodnie z rekomendacjami  Narodowej  Agencji  Programu Erasmus+ oraz informacjami z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu udział nauczycieli nie zagroził bezpieczeństwu dzieci, ani pracowników placówki.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na terenie naszej gminy – zawieszona!

       W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, iż rekrutacja do szkół i przedszkoli potrwa do dnia jutrzejszego, czyli piątku 13 marca 2020r. Od poniedziałku 16 marca b.r., w związku z zamknięciem naszych placówek oświatowych, rekrutacja zostaje zawieszona!!!! Informację o przywróceniu procesu rekrutacji wraz z nowym harmonogramem zamieścimy na stronie wwww.gmina-rudnik.pl oraz przekażemy za pośrednictwem naszych placówek oświatowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zalecenia Wójta oraz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla mieszkańców Gminy Rudnik ws. koronawirusa

Obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. W trosce o zdrowie mieszkańców i porządek publiczny Wójt Gminy Rudnik zwołał dziś na godz. 12:30 Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Wójt wspólnie z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego wypracowali zalecenia dla mieszkańców naszej gminy, które przedstawiamy poniżej wraz z ogólnymi zaleceniami służb sanitarnych.

EDUKACJA

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 12 i 13 marca to dni przejściowe, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a działania opiekuńcze.

Od poniedziałku, 16 marca wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Zawieszenie dotyczy funkcjonowania szkół, przedszkoli oraz placówek pracy pozaszkolnej. Wszystkie szkolne spotkania, imprezy, zebrania, zajęcia pozalekcyjne od 12 marca włącznie zostają odwołane. 

OŚRODKI ZDROWIA (SPZLA)

Lekarze POZ przyjmują bez zmian. W razie niepokojących objawów prosimy wpierw o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Zdrowia, celem umówienia wizyty lekarskiej.

Ważne! Osoby przyjmujące leki na stałe, proszone są o telefoniczne ich zamawianie. Recepty  zostaną wystawione elektronicznie, bez konieczności przychodzenia do Ośrodka Zdrowia.

KULTURA

Decyzją Wójta Gminy Rudnik do odwołania zostaje zawieszona działalność kulturalna wiejskich instytucji kultury (łącznie z ich filiami/oddziałami) tj.:

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku oraz jej filie. (Czytelnikom nie będą naliczane kary za nieterminowe zwroty).
 • Klub Seniora

POLITYKA SPOŁECZNA, POMOC SPOŁECZNA

 • Ograniczenie spotkań, zajęć, imprez dla seniorów, w tym w szczególności zawieszenie działalności klubów seniora,  zajęć sportowych dla seniorów.
 • Wstrzymanie odwiedzin w publicznych i niepublicznych domach pomocy społecznej, innych placówkach całodobowej pomocy społecznej.
 • Ograniczenie do minimum wyjść na zewnątrz, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podopiecznych z publicznych i niepublicznych domów pomocy społecznej,  innych placówek całodobowych pomocy społecznej.

W przypadku kwestii dotyczących pomocy społecznej należy kontaktować się z GOPS, tel. 32 410 64 25.

SPORT

W związku z rekomendacją Ministerstwa Sportu i Turystyki, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, ograniczenia jego skutków zdrowotnych i społecznych, zaleca się podmiotom prowadzącym i organizującym działalność w zakresie sportu, odwołanie wszystkich imprez i zajęć sportowych.

TRANSPORT PUBLICZNY

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu informuje, iż od 16 marca 2020 do odwołania autobusy kursować będą według rozkładu wakacyjnego.

 

URZĄD GMINY RUDNIK – OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW

Urząd Gminy w Rudniku (wraz ze swoimi jednostkami) prowadzi normalną obsługę mieszkańców przy jednoczesnym wdrożeniu działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnej infekcji.

 • Została znacząco zwiększona częstotliwość czyszczenia/dezynfekcji budynku urzędu – a w szczególności miejsc najczęściej używanych/dotykanych przez Klientów Urzędu – w tym klamki, blaty, poręcze.
 • Apelujemy do Klientów Urzędu o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w Urzędzie i siedzibach jednostek. Przypominamy o możliwości załatwienia spraw w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub poprzez e-PUAP i SEKAP. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego przy bezpośredniej obsłudze należy zachować odpowiedni dystans zarówno od pracowników, jak również innych osób oczekujących na obsługę.
 • Pracownicy Urzędu Gminy Rudnik ograniczają do niezbędnego minimum spotkania, konferencje, podróże służbowe, wydarzenia z udziałem większej ilości osób – na rzecz pracy zdalnej i komunikacji telefonicznej lub mailowej.

DODATKOWE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE POZWALAJĄCE MINIMALIZOWAĆ RYZYKO ZARAŻENIA:

 • Apelujemy o częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem przez 30 sekund oraz unikanie dotykania ust, oczu i nosa.
 • Apelujemy o unikanie dużych skupisk ludzi, miejsc publicznychW szczególności zalecenie to dotyczy seniorów, dzieci i osób, które cierpią na inne choroby wpływające na osłabienie odporności.
 • Apelujemy o regularne dezynfekowanie telefonów komórkowych
 • Apelujemy do mieszkańców o niekorzystanie z suszarek do rąk w toaletach (w miejscach publicznych, centrach handlowych itp.) – a jednocześnie apelujemy do gospodarzy obiektów o wyłączenie tych urządzeń.
 • W przypadku stwierdzenia u siebie objawów, które mogą przypominać objawy koronawirusa (głównie: gorączka, suchy kaszel, duszności, bóle mięśni) należy w pierwszej kolejności skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Raciborzu: całodobowa infolinia: 604 106 359.
 • Na podstawie rozmowy i oceny indywidualnej sytuacji zostaną podjęte decyzje co do dalszych działań. Kontaktować powinny się także osoby wracające z krajów, w których istnieją zwiększone ogniska koronawirusa (w szczególności: Chiny, Włochy, Francja, Niemcy, Iran, Korea Południowa, Hiszpania, USA, Szwajcaria, Japonia, Norwegia, Wielka Brytania, Holandia, Dania, Szwecja, Austria).
 • Apelujemy do pracodawców o niedopuszczanie do pracy pracowników wracających z krajów zagrożonych koronawirusem – tacy pracownicy powinni w pierwszej kolejności kontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i przestrzegać zaleceń.
 • Apelujemy do organizatorów zgromadzeń publicznych, by w miarę możliwości odwoływali tego typu wydarzenia.
 • Apelujemy do zarządców budynków mieszkalnych, obiektów komercyjnych i biurowych o zwiększenie częstotliwość mycia/dezynfekowania elementów często dotykanych przez ludzi (np. poręcze, klamki itp.).
 • Apelujemy o załatwianie wszelkich spraw (urzędowych, zawodowych, osobistych) w miarę możliwości – telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 • W zakresie bieżących informacji apelujemy o korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł – są to m.in. ogłoszenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministerstwa Zdrowia (www.gov.pl/koronawirus). W Internecie rozpowszechnianych jest wiele nieprawdziwych informacji, które pozostają w sprzeczności z faktami naukowymi.

Teatr Lalek „Kukiełka” zagościł w Przedszkolu w Grzegorzowicach

         Dnia 6 marca 2020 r. Teatr Lalek „Kukiełka” przyjechał z przedstawieniem  „Dobro zawsze wraca, czyli historia Szewczyka Dratewki” do przedszkolaków w Grzegorzowicach. Dzieci w wypiekami na twarzy przyglądały się jak aktorzy rozkładają dekoracje, a później z otwartymi buziami podziwiały jak kukiełki poruszają się, mówią oraz dodatkowe efekty specjalne m.in. bańki. Przedszkolaki były pod ogromnym wrażeniem. Na koniec otrzymały jeszcze kolorowanki obrazkami z bajki.

 

Przedszkole w Gamowie obchodziło „Dzień Dinozaura”

Dnia 27 lutego w naszym przedszkolu świętowaliśmy „Dzień Dinozaura”. Rozpoczęliśmy go od przejrzenia materiałów na temat dinozaurów.  Dowiedzieliśmy się skąd wzięły się takie zwierzęta na ziemi, wyjaśniliśmy sobie pojęcia wykopalisk i szkieletu. Poznaliśmy pracę paleontologów oraz zgromadziliśmy i ustawiliśmy w kąciku przyrody dinozaury wraz z ich nazwami.  Dzieci układały puzzle z postaciami pradawnych potworów, a także miały możliwość „wykopywania” szkieletów dinozaurów z ziemi (którą zastąpiła mąka z kakao). Dzieci robiły też tzw. „skamieliny” używając figurek i ciastoliny.  Na zakończenie wykonaliśmy przepiękne dinozaury z talerzyków papierowych.  Dzieci były bardzo zaciekawione ogromnymi stworzeniami, a dzień upłynął wszystkim w miłej atmosferze.
 
 
 
 

Warsztaty plastyczne w ZSP w Brzeźnicy

        24 lutego kolejny raz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy odbyły się kolejne warsztaty plastyczne. Tym razem chętne dzieci poznały tajniki wykonania  mydełka – od krojenia gliceryny, rozpuszczenia, barwienia, dodawania zapachu, utworzenia pięknego wzoru aż do ładnego spakowania. Warsztaty prowadzone przez p. Teresę – emerytkę przynoszą dzieciom wiele radości oraz uczą kreatywności i miłego spędzania czasu.

 

Skip to content