Wyniki naboru uzupełniającego w Przedszkolu w Gamowie

W związku z uzupełniającym naborem na wolne miejsca do Samorządowego Przedszkola w Gamowie, w dniu 13.05. 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji rekrutacyjnej, w którym rozpatrzono wszystkie wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkola. 

W załączeniu znajduje się lista dzieci zakwalifikowanych. 

Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o przesłanie wiadomości e-mail  do Przedszkola w Gamowie, z potwierdzeniem woli pozostawienia dziecka  pod opieką  Przedszkola w Gamowie.

Lista dzieci zakwalifikowanych

Funkcjonowanie Przedszkoli od dnia 18 maja b.r.

Informujemy, iż na dzień dzisiejszy, Przedszkola Gminy Rudnik nadal nie mają realnej możliwości sprostania Wytycznym przeciwepidemicznym GIS dla przedszkoli oraz przyjęcia dzieci, z  zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego. W związku z tym, wspólnie z Dyrektorami przedszkoli, podjęliśmy decyzję o przedłużeniu zawieszenia stacjonarnego funkcjonowania Przedszkoli do dnia 29 maja b.r.

W momencie pojawienia się akceptowalnych wytycznych GIS, podejmiemy kroki w kierunku otwarcia placówek przedszkolnych. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie internetowej Gminy.

Przedszkolaki z Brzeźnicy wzięły udział w akcji „Medale dla dzielnych strażaków”

Pomimo, że nie jesteśmy razem w placówce, to łączymy się poprzez zdalne nauczanie w różnych formach. W miniony poniedziałek był Dzień Strażaka. Zawsze strażacy odwiedzali nasze przedszkole w Brzeźnicy. Tym razem nie mamy takiej możliwości, dlatego przedszkolaki wzięły udział w akcji „Medale dla dzielnych strażaków” Wykonali piękne i pomysłowe medale w domu jako wyraz wdzięczności za ich pracę.

Dziękujemy wszystkim strażakom za ich odwagę i niestrudzoną służbę.

Panie z przedszkola

Decyzja w sprawie funkcjonowania przedszkoli w Gminie Rudnik

Decyzją rządu, od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego będą mogły być otwarte. Otwarciu placówek przedszkolnych musi jednak towarzyszyć przestrzeganie i spełnienie warunków, które Główny Inspektorat Sanitarny ujął w dniu 30 kwietnia 2020 r. w szczegółowych Wytycznych przeciwepidemicznych. Szczegółowe wytyczne GIS są niewspółmierne do realnych możliwości naszych Przedszkoli, w kwestii zarówno architektonicznej, jak i specyfiki pracy personelu pomocniczego i grona pedagogicznego tych placówek.
W związku z powyższym, w aspekcie wzrastającej liczby zachorowań w województwie śląskim, wspólnie z Dyrektorami Przedszkoli podjęliśmy decyzję o dalszym zawieszeniu stacjonarnego funkcjonowania Przedszkoli. Na decyzji zaważyło również znikome zainteresowanie rodziców dzieci przedszkolnych. W przypadku zmiany sytuacji pracujących rodziców, których sytuacja zawodowa i rodzinna zmusi do szukania opieki dla dziecka w przedszkolu, prosimy o kontakt z Dyrektorem przedszkola lub Urzędem Gminy w Rudniku,tel. 32 410 64 28.
Organ prowadzący, wraz z dyrektorami placówek, na bieżąco monitoruje sytuację, aby w momencie pojawienia się akceptowalnych wytycznych GIS, podjąć kroki w kierunku otwarcia placówek przedszkolnych. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie internetowej Gminy, najpóźniej do dnia 15 maja 2020 r.

 

Do pobrania:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli…….

fot. Pixabay

Rekrutacja dzieci do przedszkola w Gamowie. Są wolne miejsca!

Informujemy, iż Przedszkola w: Rudniku, Grzegorzowicach i Brzeźnicy zakończyły już rekrutację.
W związku z tym, iż w wyniku dotychczas przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wszystkie miejsca dostępne w powyższych przedszkolach zostały obsadzone,
nie przeprowadza się w tych placówkach naboru uzupełniającego.

Wolnymi miejscami dysponuje Przedszkole  w Gamowie, gdzie, zgodnie z Zarządzeniem Wójta, w dniach 5 – 11 maja 2020 rozpocznie się nabór uzupełniający.
Potrzebne wzory dokumentów zamieszczamy poniżej. Zachęcamy rodziców dzieci, które nie dostały się do innych przedszkoli ze względu na brak miejsc, o rozważenie zapisania dziecka do Przedszkola w Gamowie. Wniosek o przyjęcie do Przedszkola można wysłać już dziś, zaś sam proces rekrutacyjny naboru dodatkowego rozpocznie się  5 maja b.r.

Dane placówki w Gamowie: Samorządowe Przedszkole w Gamowie, ul. Szkolna 7, , 47-411 Gamów, e-mail: przedszkolegamow@o2.pl, tel. 32 410 65 31.

Dokumenty do pobrania:

wniosek o przyjęcie do przedszkola 2020

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

regulamin-rekrutacja 20-21

REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W RUDNIKU I ODDZIAŁU W SZONOWICACH ZAKOŃCZONA

W dniu 23 kwietnia odbyło się drugie posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej przy Samorządowym Przedszkolu w Rudniku. Ze względu na dużą ilość chętnych do zapisania dzieci do ww placówek, Komisja brała pod uwagę kryteria naboru z Regulaminu rekrutacji oraz kryteria Rady Gminy  przydzielając kandydatom odpowiednie ilości punktów.

Ostatecznie spośród dzieci zakwalifikowanych w pierwszym etapie do placówek w Rudniku i Szonowicach, przyjętych zostało: do Rudnika 8 dzieci i do Szonowic 3.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w załączeniu do niniejszego wpisu.

Lista dzieci przyjętych Rudnik

Lista dzieci przyjetych Szonowice

PIERWSZY ETAP REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W RUDNIKU I ODDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W SZONOWICACH ZAKOŃCZONY.

PIERWSZY ETAP REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA

W RUDNIKU I ODDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W SZONOWICACH ZAKOŃCZONY.

W dniu 16.04.20r odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w Samorządowym Przedszkolu w Rudniku. Został zakończony pierwszy etap rekrutacji, w którym rozpatrzono wszystkie złożone wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola zarówno w Rudniku jak i w Szonowicach.

W załączeniu do niniejszego wpisu listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Informuję jednocześnie, że zakwalifikowanie dziecka w pierwszym etapie rekrutacji nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną podane w pierwszych dniach maja.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej – Katarzyna Zawojska

Wznawiamy rekrutację do szkół i przedszkoli

Informujemy, iż na podstawie Zarządzenia Wójta nr 37.2020 wznowione zostało postępowanie rekrutacyjne do pierwszych klas szkół podstawowych i do przedszkoli. Rekrutacja będzie przeprowadzana elektronicznie, z użyciem poczty e-mail. Wszystkie szczegóły – w dołączonym Zarządzeniu.

Poniżej linki, pod którymi znajdują się potrzebne dokumenty oraz adresy e-mail placówek.

Placówka

Link do dokumentów

Adres e-mail

Szkoła Podstawowa
w Rudniku

sprudnik.pl/ dokumenty szkolne/ rekrutacja

zsorudnik@wp.pl

Szkoła Podstawowa
w Grzegorzowicach

zsogrzegorzowice.com/strefa rodzica/ rekrutacja

zsogrzegorzowice@op.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy

zspbrzeznica.pl/strona główna

spbbrzeznica@poczta.onet.pl

Przedszkole w Rudniku

gmina-rudnik.pl/Aktualności/oświata

sam.p.rudnik@gmail.com

Przedszkole w Grzegorzowicach

gmina-rudnik.pl/Aktualności/oświata

przedszkole-grzegorzowice@o2.pl

Przedszkole w Gamowie

gmina-rudnik.pl/category/przedszkole-w-gamowie

przedszkolegamow@o2.pl

Laptopy dla uczniów – program „Zdalna szkoła”

Dzięki programowi rządowemu „Zdalna szkoła” Gmina Rudnik otrzyma wkrótce 60 000,00 zł. na sprzęt służący realizowaniu kształcenia na odległość. Dzięki tym środkom Gmina pozyskała laptopy dla najbardziej potrzebujących rodzin, w których realizowanie kształcenia na odległość sprawiała problem ze względu na brak sprzętu lub jego zbyt małą ilość (przy kilku uczniach realizujących zdalną naukę).

Pierwsze laptopy już odebraliśmy, kolejne w drodze!

Dyrektorzy szkół, dzięki przeprowadzonemu rozeznaniu, dotrą wkrótce do rodzin potrzebujących i zaoferują uczniom nowe laptopy. Sprzęt zostanie użyczony na podstawie podpisanej umowy użyczenia.

Oświadczenie Dyrekcji ZSP w Brzeźnicy w sprawie udziału nauczycieli w projekcie ERAZMUS +

W związku z udziałem nauczycieli w projekcie Erasmus+ dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy informuje, że zgodnie z rekomendacjami  Narodowej  Agencji  Programu Erasmus+ oraz informacjami z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu udział nauczycieli nie zagroził bezpieczeństwu dzieci, ani pracowników placówki.

Skip to content