Jubilaci – diamentowe gody i 90-cio latkowie w Gminie Rudnik

W ostatnich miesiącach nie zabrakło mieszkańców naszej gminy, którzy obchodzili ważne jubileusze m.in.:

 

90 rocznica urodzin Pani Agnieszki Gomołka z Grzegorzowic

Dnia 31 marca 2020 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Agnieszka Gomołka z Grzegorzowic.
Jubilatka urodziła się i całe życie związana jest z Grzegorzowicami.
Pracowała między innymi w Roszarni w Nędzy, w Zakładach Azotowych oraz na gospodarstwie rolnym.
Doczekała syna i córki, 6 wnuków oraz 5 prawnuków.

90 rocznica urodzin Pana Władysława Wojtyczko z Dolędzina

Dnia 9 kwietnia 2020 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodził Pan Władysław Wojtyczko z Dolędzina.
Jubilat pochodzi ze Skawicy, gdzie wychował się w wielodzietnej rodzinie (miał 6 sióstr i 3 braci).
Pracował, aż do emerytury w SHR Modzurów. Z zamiłowania od wielu lat hoduje pszczoły.
Doczekał dwóch córek i syna, 10 wnuków oraz 7 prawnuków i 4 prawnuczki.

Diamentowe Gody Państwa Adeli i Maksymiliana Foltys z Grzegorzowic.

W dniu 7 maja 2020 r. Jubileusz 60-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego obchodzili Państwo Adela i Maksymilian Foltys z Grzegorzowic.
Oboje Państwo pochodzą z Grzegorzowic i znają się od dziecka. Pan Maksymilian z zawodu murarz pracował wraz z żoną na własnym gospodarstwie rolnym, a w sezonie zimowym dorabiał jako palacz.
Jest zapalonym kibicem siatkówki, piłki nożnej i skoków narciarskich. Pani Adela lubi układać puzzle, rozwiązywać krzyżówki, a w czasie Wielkanocy przepięknie zdobić jajka.
Jubilaci doczekali 4 córek, 7 wnuków oraz 4 prawnuków.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju związaną z koronawirusem życzenia Jubilatom złożono dopiero w ostatnim tygodniu maja zachowując odpowiednie środki bezpieczeństwa.
Wszystkim Jubilatom jeszcze raz życzymy moc zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Nowy zegar wybija godziny dla Sławikowa

Dokładnie 25 lat temu – 3 czerwca 1995 r. – nasz Proboszcz Ksiądz Joachim Augustyniok przyjął z rąk księdza biskupa Święcenia Kapłańskie.

Z tej okazji – jako dar wdzięczności za lata posługi kapłańskiej – Proboszcz ufundował na rzecz naszej parafii nowy zegar wieżowy na kościele parafialnym w Sławikowie, składający się z trzech tarcz umieszczonych na ścianie północnej, południowej i zachodniej wieży świątyni.

Tarcze zegara wykonane zostały z czarnego aluminium, zaś wskazówki zegara ozdobiono 24 karatowym złotem. Zegar wyposażono w diodowe podświetlenie punktów godzinowych i wskazówek, dzięki którym zegar będzie widoczny także nocą. Centralny mechanizm zegarowy jest w pełni bezobsługowy – nie wymaga smarowania ani nastawiania. Jest odporny na działanie wiatru i oblodzenie wskazówek. Zegar posiada sterownik, który będzie automatycznie korygował czas na podstawie danych z naziemnego systemu radiowego. Ponadto możliwa będzie automatyczna zmiana czasu letniego na zimowy.

Montaż zegara wymagał zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. W uzasadnieniu pozwolenia konserwator zaznaczył, że: „w dostępnej literaturze potwierdzono, że otwory na wieży miały być w przeszłości przeznaczone do montażu tarcz i mechanizmów zegarowych”.

3 czerwca br. – w dniu Jubileuszu 25-lecia Święceń Kapłańskich – zegar zaczął odmierzać czas i kreślić nową historię naszej parafii…

Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ za tak wielki dar serca!

 
 
 
Więcej informacji i zdjęć na stronie internetowej parafii:

http://www.slawikow.pl/Dar_dla_Parafii_z_okazji_Jubileuszu_25_lecia_Swiecen_Kaplanskich-725.html

 

Autor i foto: Parafia św. Jerzego w Sławikowie

Funkcjonowanie Przedszkoli od 1 czerwca b.r.

Informujemy, iż z dniem 1 czerwca b.r. wznawia swoją działalność Samorządowe Przedszkole w Rudniku. W związku ze zgłaszanymi potrzebami rodziców, będących pracownikami grup zawodowych, uprzywilejowanych w dostępie dzieci do świadczeń opiekuńczych w przedszkolach w okresie stanu epidemicznego, utworzone zostały 2 grupy dzieci, wyczerpujące limit miejsc, ograniczony Wytycznymi sanitarnymi GIS dla przedszkoli i żłobków z dnia 4 maja 2020 r. Pozostałe przedszkola gminne: w Gamowie, w Grzegorzowicach i w Brzeźnicy pozostają zamknięte do dnia 14 czerwca 2020 r.

W przypadku pozostałych pracujących rodziców, których sytuacja zawodowa zmusi do szukania opieki dla dziecka w przedszkolu, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Rudniku, tel. 32 410 64 28

Życzenia z okazji „Dnia Samorządowca”

Dzień 27 maja uchwalony został przez Sejm RP w 2000 roku DNIEM SAMORZĄDOWCA.

Z  tej okazji wszystkim osobom, które współtworzą samorząd,

które pracowały i pracują dla dobra lokalnej społeczności i na rzecz  ,,Naszej Małej Ojczyzny’’,

pracownikom samorządowym, radnym, sołtysom, radom sołeckim, emerytom

pragnę złoży najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności

oraz satysfakcji w życiu prywatnym i zawodowym.

Dziękuję Wam za dotychczasową wspólną codzienną pracę,

liczne dowody profesjonalizmu i ogromnego zaangażowania.

Jestem pełen uznania dla Waszej odpowiedzialności i entuzjazmu,

który towarzyszy codziennym zajęciom.

   Życzę dużo wytrwałości oraz samych sukcesów,

aby Wasze wysiłki były zawsze zauważane i doceniane.

 

Piotr Rybka

Wójt Gminy Rudnik

ROLNIKU! OPRYSKI WYKONUJ NOCĄ!!!

            Miejscowi pszczelarze apelują do rolników Gminy Rudnik o przestrzeganie przepisów w zakresie wykonywania oprysków. Przypominają, że na skutek zabiegów prowadzonych podczas trwania oblotu pszczół, pożyteczne owady masowo giną.

Wyjaśniamy, że oblot pszczół trwa od świtu do zmierzchu. Z uwagi na bezpieczeństwo zapylaczy zabieg oprysku można stosować tylko i wyłącznie po oblocie pszczół, najlepiej jak słońce zachodzi, a nawet nocą, gdy pszczoły spoczywają w ulu. Godziny wczesnoporanne mogą być niewystarczającym okresem na wykonanie zabiegu oprysku, ze względu na obecne ciepłe warunki pogodowe pszczoły zaczynają oblot od ok. godziny 6:00 rano, dlatego najlepiej oprysk przeprowadzać nocą. Pszczoły i inne owady giną, bo do oprysków wykorzystuje się złe środki, a zabiegi wykonuje się w złych porach. Najlepsze efekty w ochronie przynosi stosowanie zabiegu w nocy.

Rolnicy muszą pamiętać także o kierunku wiatrów i sąsiedztwie pasiek. Ważny jest tzw. okres prewencji dla pszczół. W czasie oprysku minimalna odległość, jaka powinna być zachowana, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony
roślin
, to co najmniej 20 metrów od pasieki.

Wybierając środki do oprysków, należy starać się, aby były np. biologiczne, najmniej szkodliwe i pochodzące od sprawdzonych producentów.

UWAGA!

Nawet, jeśli na etykiecie widnieje zapis, że stosowny preparat nie jest trujący dla pszczół, stanowi pośrednie niebezpieczeństwo dla zapylaczy. Jeśli pszczoły przelatują nad plantacją, w której przeprowadzono oprysk preparatem nieszkodliwym dla pszczół oczywiście się nim nie zatrują, ale nie zostaną wpuszczone do ula. Otrzymują bowiem inny, obcy zapach, który jest sygnałem zagrożenia i takie owady zostają rozpoznane, jako obce i są zabijane przez pszczoły ze swojego ula.

Pszczelarze mają możliwość zgłaszania zatrucia pszczół do do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz związków pszczelarskich, które powołują specjalne komisje w celu ustalenia strat i porozumienia się z rolnikami, którzy powinni pokryć straty pszczelarzy.

Zatrucie pszczół opryskami pozostaje jednym z największych problemów pszczelarstwa.
Działania te, często czynione nieświadomie przyczyniają się do wielkich strat nie tylko w gospodarstwach pasiecznych, ale również w całym rolnictwie. A tracą na tym także właściciele opryskanych pól, bowiem rzepaku lub innej rośliny kwitnącej nie będzie miał kto zapylić. 

Pszczoły to jedne z żyjących na świecie zwierząt wyspecjalizowanych w zapylaniu. Biorąc pod uwagę, że w naszej szerokości geograficznej prawie 80% roślin to gatunki owadopylne, rola jaką pełnią te owady trudna jest do przecenienia. Pszczoły zapylają całe plantacje roślin użytkowych: olejodajnych, pastewnych, warzyw, krzewów i drzew owocowych oraz całą masę roślin dziko żyjących. Polepszają jakość plonów, ale przede wszystkim zwiększają ich ilość nawet o 80%!

Dla przeciętnego człowieka oznacza to, że tak zwyczajne i obecnie łatwo dostępne owoce i warzywa, bez pszczół mogłaby stać się nie lada luksusem. Towar, który mamy na wyciągnięcie ręki stałby się dobrem dla wybrańców. Gospodarka żywnościowa, w tym sadownictwo i rolnictwo ległoby w gruzach, a to wszystko za sprawą braku tak małego, nieznaczącego wydawać by się mogło, stworzenia jak pszczoła.

Dbajmy więc o te owady i stosujmy się do w/w uwag.  

Wyniki naboru uzupełniającego w Przedszkolu w Gamowie

W związku z uzupełniającym naborem na wolne miejsca do Samorządowego Przedszkola w Gamowie, w dniu 13.05. 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji rekrutacyjnej, w którym rozpatrzono wszystkie wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkola. 

W załączeniu znajduje się lista dzieci zakwalifikowanych. 

Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o przesłanie wiadomości e-mail  do Przedszkola w Gamowie, z potwierdzeniem woli pozostawienia dziecka  pod opieką  Przedszkola w Gamowie.

Lista dzieci zakwalifikowanych

Funkcjonowanie Przedszkoli od dnia 18 maja b.r.

Informujemy, iż na dzień dzisiejszy, Przedszkola Gminy Rudnik nadal nie mają realnej możliwości sprostania Wytycznym przeciwepidemicznym GIS dla przedszkoli oraz przyjęcia dzieci, z  zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego. W związku z tym, wspólnie z Dyrektorami przedszkoli, podjęliśmy decyzję o przedłużeniu zawieszenia stacjonarnego funkcjonowania Przedszkoli do dnia 29 maja b.r.

W momencie pojawienia się akceptowalnych wytycznych GIS, podejmiemy kroki w kierunku otwarcia placówek przedszkolnych. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie internetowej Gminy.

Skip to content