Wspólne posiedzenie komisji

Zawiadamiam, że w dniu 23 września 2020r. o godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska oraz Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku.

Tematy posiedzenia:

 1. PANATTONI – przedstawienie oferty budowlanej.

 2. Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Rudnik:

 • Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik.

 • Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – uchwała w sprawie stwierdzenia aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 • Omówienie wniosków o zmianę przeznaczenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 1. Sprawy bieżące.

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 16 września 2020r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematem posiedzenia:

Nadzór inwestorski nad inwestycjami gminnymi w roku budżetowym 2019 – kontrola.

Akcja honorowego oddawania krwi

Pamiętaj, aby zabrać ze sobą dokument tożsamości:
dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport.

Kto może oddawać krew – informacje:

Osoby od 18 do 65 roku życia, które:

 • ważą minimum 50 kg,
 • nie chorowały na żółtaczkę zakaźną,
 • nie chorują na żadną chorobę przewlekłą np. padaczka , astma, cukrzyca, choroby tarczycy, nadciśnienie tętnicze , choroby serca,
 • nie przyjmują i nie przyjmowały ostatnio żadnych leków (należy bezwzględnie poinformować lekarza przeprowadzającego wywiad  o wszelkich lekach, które są aktualnie przyjmowane. Dotyczy to także takich leków, jak np. aspiryna – jej zażycie dyskwalifikuje na następnych 5 dni. Nie dotyczy to jednak leków takich jak witaminy, doustne leki antykoncepcyjne oraz leki hormonalne stosowane w okresie menopauzy).
 • nie przechodzą aktualnie żadnej infekcji: gorączka, kaszel, ból gardła, opryszczka,
 • nie występuje u nich aktualnie uczulenie i nie przyjmują z tego powodu leków,
 • nigdy nie stwierdzono u nich choroby nowotworowej,
 • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie przechodziły żadnych zabiegów chirurgicznych,
 • w ciągu 6 miesięcy nie wykonywano u nich tatuaży, akupunktury, przekucia uszu lub innych części ciała,
 • w ostatnim czasie nie przechodziły leczenia stomatologicznego (7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu kanałowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych, do następnego dnia po leczeniu zęba i wizycie u stomatologa),
 • kobieta nie może oddawać krwi w czasie trwania miesiączki i trzy dni po jej zakończeniu oraz w czasie ciąży i karmienia piersią.

 Jak się przygotować?

 • wypocznij,
 • koniecznie zjedz lekki posiłek przed oddaniem krwi (unikaj pokarmów zawierających dużą ilość tłuszczu),
 • pij dużo soków owocowych i wody,
 • unikaj nadmiernego wysiłku fizycznego przed oddaniem krwi.

   Droga Dawcy

 • rejestracja (wypełnienie ankiety),
 • badanie laboratoryjne (oznaczenie poziomu hemoglobiny)
 • badanie lekarskie (kwalifikacja do badania krwi)
 • pobór krwi – 450 ml (ok.10 min)
 • krótka regeneracja sił

 

 

XIX zdalna sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się zdalną XIX sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 24 sierpnia 2020r. na godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XIX sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Sprawozdania z działalności Komisji:

 • Oświatowej;

 • Komunalnej.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:

 1. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Rudnik;

 2. zmiany Statutu Gminy Rudnik;

 3. wprowadzenia świadczenia na rzecz rodziny „Rudnicki bon żłobkowy” i określenia szczegółowych zasad przyznawania;

 4. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik;

 5. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowania odpadami komunalnymi;

 6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZLA z siedzibą w Rudniku za 2019r.;

 7. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku;

 8. ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rudnik od dnia 1 września 2020 roku;

 9. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik na rok szkolny 2020/2021;

 10. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;

 11. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/115/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudnik”;

 12. zbycia nieruchomości;

 13. zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym;

 14. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;

 15. zmiany w budżecie gminy na rok 2020;

 16. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu;

 17. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wyboru najemcy w celu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieokreślony.

 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

 2. Zakończenie obrad.

Młodzieżowa Rada Sołecka z Łubowic angażuje się w promocję lokalnych zabytków

Młodzieżowa Rada Sołecka – Młodzieżowi (za) Radni w Łubowicach. Jednym z pomysłów na angażowanie młodych ludzi było powołanie młodzieżowej rady sołeckiej w Łubowicach, dzięki której mogą oni zgłaszać swoje potrzeby i opinie, a także podejmować decyzje, które dotyczą młodych osób oraz ich najbliższego otoczenia. W Łubowicach się udało. Zgłosiły się trzy osoby: Magda Kszuk, Krysia Lepiorz i Rafał Kobza. Już wcześniej chętnie i aktywnie uczestniczyli przy organizacji różnych dużych imprez w Łubowicach. Teraz „pracują” jako przewodnicy przy Młynie w Brzeźnicy i w Izbie Pamięci J.von Eichendorffa w Łubowicach.
 
Młyn w Brzeźnicy udostępniony do zwiedzania w soboty i niedziele w godzinach od 14.00 – 16.00
Izba Pamięci i Muzeum w Łubowicach czynne w soboty i niedziele w godzinach od 14.00 – 16.00
 
Zródło: http://www.lubowice.pl/
Foto: E. Porwal
 

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 19 sierpnia 2020r. o godz. 15.00 na sali narad w siedzibie Urzędu Gminy w Rudniku, odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Sprawy bieżące.

 2. Gospodarka odpadami.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 18 sierpnia 2020r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego (wyjazd do szkoły w Rudniku).

 2. Sprawy bieżące.Zapraszamy rolników do udziału w Wakacyjnym Konkursie Fotograficznym „Dziecko to skarb-nie powierzam ciężkich prac”

 

          Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Częstochowie reprezentowany przez dyrektora Piotra Dobosza zaprasza wszystkich zainteresowanych Rolników do udziału w Wakacyjnym Konkursie Fotograficznym „Dziecko to skarb – nie powierzam ciężkich prac”.

            Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, rolników oraz domowników żyjących w gospodarstwie rolnym, obejmujących zakres działania OR KRUS
w Częstochowie.

            Główną ideą akcji prewencyjnej jest promowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia.

            Dyrektor Piotr Dobosz, poprzez aktywne podejmowanie kolejnych działań prewencyjnych w formie Konkursu Fotograficznego zwraca szczególną uwagę na zagrożenia związane z pracą rolniczą oraz zachęca do podnoszenia wiedzy na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na możliwości kreatywnego i bezpiecznego spędzania wakacji z dziećmi w gospodarstwie rolnym, zacieśniania rodzinnych więzi i odnajdywanie pasji w trudach codziennych obowiązków.

            Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia w dobrej rozdzielczości i jakości, obrazującego w jaki sposób dzieci i dorośli mogą bezpiecznie, a zarazem pomysłowo spędzać czas w gospodarstwie rolnym podczas wakacji.

Kreatywny Rolniku, jeśli lubisz ciekawe wyzwania:

 1. Pokaż dziecku jak można spędzać wakacje w gospodarstwie,
 2. zrób oryginalne i twórcze zdjęcie,
 3. wyślij do nas…
 4. …i wygraj atrakcyjne nagrody!

Na zgłoszenia czekamy do 04 września 2020 r.

Regulamin konkursu oraz wszelkie informacje:

Roksana Kmiecik: roksana.kmiecik@krus.gov.pl; 34 378 85 19.

Zapraszamy serdecznie!

Pliki do pobrania:

Regulamin

zał. 1 formularz i zgoda na przetwarzanie danych os. i wizerunku uczestnika

Skip to content