VIII Gminna Spartakiada Przedszkolaków

Już po raz ósmy najmłodsi mieszkańcy Gminy Rudnik brali udział w Spartakiadzie Przedszkolaków.

Do rywalizacji przystąpiły przedszkola z Rudnika, Szonowic, Gamowa, Brzeźnicy i Grzegorzowic. Otwarcie Olimpiady było bardzo uroczyste. Na początku zapalono znicz i wywieszono olimpijską flagę. Uczniowie Szkoły Podstawowej z Rudnika przedstawili historię igrzysk olimpijskich. Celem zawodów było zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej oraz wzmacnianie wiary we własne siły.

Duch sportowy i dobra zabawa towarzyszyły wszystkim uczestnikom. Poszczególne konkurencje, które miały wykonać drużyny wymagały od zawodników zwinności i szybkości.

Zaangażowanie dzieci zostało nagrodzone gromkimi brawami publiczności. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale i słodki poczęstunek.

Spartakiadę Przedszkolaków przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Rudniku, a za całość odpowiedzialne  były Karina Sekuła i Bożena Walaszek.

 

Nowe władze Dębu Brzeźnica

       W dniu 7.06.2019r. w siedzibie „Dębu” Brzeźnica odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Klubu za okres lat 2015-2018r.

       Licznie zebranych gości i członków Klubu powitał Prezes Klubu Hubert Skornia, który przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności sportowej klubu.

        Na zebraniu były omawiane wyniki zawodników Klubu „Dąb”. A  było się czym pochwalić… Zarówno zawodnicy jak i zawodniczki wchodzące w skład Kadry wielokrotnie bronili barw narodowych w licznych turniejach międzynarodowych, w tym na Mistrzostwach Europy i Świata, ale również w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro, w Brazylii.

       Wspaniałe wyniki wywalczone przez sportowców tego klubu są doskonałą okazją promocji Gminy Rudnik, miasta i powiatu raciborskiego oraz całej Ziemi Raciborskiej, a w szczególności kraju. 

Oprócz przedstawienia sprawozdania, na zebraniu został również wybrany nowy Zarząd Klubu LKS „Dąb” Brzeźnica.

       Nowy skład Klubu wygląda następująco:

1. Hubert Skornia – Prezes Klubu

2. Jarosław Kaczyński – v-ce Prezes ds. szkoleniowych

3. Zbigniew Jezierzański – V-ce Prezes ds. organizacyjnych

4. Paulina Kramek – sekretarz klubu

5. Jan Badurczyk – Członek Zarządu

6.  Marcin Kschuk – Członek Zarządu

7. Jolanta Waniek – Członek Zarządu

8. Roman Matusz – Członek Zarządu

9. Justyna Matusz – Członek Zarządu

10. Janusz Gałązka – Honorowy  Prezes Zarządu

       Korzystając z okazji Zarząd Klubu pragnie skierować serdeczne podziękowania dla wszystkich instytucji oraz firm i zakładom za dotychczasową pomoc finansową, bez którego działalność Klubu byłaby bardzo mocno ograniczona.

                                                                                                                                    Prezes Klubu

                                                                                        H. Skornia

Fot.: nowiny.pl

Turniej tenisa stołowego „O Puchar Wójta Gminy Rudnik”

W dniu 9 marca 2019 roku w szkole w Szonowicach, odbył się turniej tenisa stołowego „O Puchar Wójta Gminy Rudnik”. Rywalizacja toczyła się osobno wśród dziewczyn i chłopców w pięciu kategoriach wiekowych: klasy I – III i klasy IV – VI szkoły podstawowej, kasy VII , VIII i gimnazjum oraz kategoria młodzież 17 – 30 lat i dorośli powyżej 30 lat. Dla wszystkich uczestników organizatorzy przewidzieli nagrody i słodki poczęstunek. Na trybunach wspierali swoje pociechy licznie zgromadzeni rodzice.

(więcej…)

Ogłoszenie o naborze ofert ze sportu

Ogłoszenie konkursu

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

 

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.), Wójt Gminy Rudnik ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

  1. RODZAJ ZADAŃ, WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ, INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W GMINIE RUDNIK I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI

Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych realizowanych całorocznie w Gminie Rudnik określonych w Rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rudnik na rok 2019. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących systematyczne, całoroczne szkolenia sportowe dzieci i młodzieży na terenie Gminy Rudnik.

  1. ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Obejmują działania popularyzujące sport masowy i rekreację, promujące prozdrowotną aktywność sportową tworzące różnorodną ofertę sportową, a także rozwój, modernizację i utrzymanie bazy sportowej.

Priorytetem współpracy w 2019 roku jest zwiększenie dostępności do różnorodnej oferty zajęć sportowych, w tym dla osób dorosłych, propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia. Zadania te mogą być realizowane między innymi w formie:

  1. a) Uczestnictwa zawodników z klubów, ognisk i sekcji sportowych w rozgrywkach sportowych, turniejach, olimpiadach i zawodach o zasięgu regionalnym i krajowym;
  2. b) Szkolenia w dyscyplinach sportowych w klubach i ogniskach sportowych;
  3. c) Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia, a także Gminę Rudnik;
  4. d) Utrzymania i przygotowania do rozgrywek bazy sportowej; Na przedstawione do realizacji zadania publiczne przeznacza się środki publiczne w wysokości 122 000,00 zł

Wysokość środków publicznych przekazanych w roku 2018 stowarzyszeniom i klubom sportowym prowadzącym systematyczne oraz całoroczne szkolenia sportowe dzieci i młodzieży na terenie Gminy Rudnik na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej stanowiła kwotę 128 000,00 zł.

(więcej…)

Skip to content