Zarząd

Prezes – Jerzy Kara
Wiceprezes-naczelnik – Erwin Krybus
Wiceprezes – Marcin Zuber
Sekretarz – Seweryn Kurek
Skarbnik – Gerard Paris
Gospodarz – Łukasz Depta

Skip to content