Zarząd

Prezes – Nikodem Musioł
Wiceprezes-naczelnik – Lucjan Ferdyn
Z-ca naczelnika – Paweł Gruszka
Sekretarz – Maria Szramek
Skarbnik – Jan Szwedka
Gospodarz – Czesław Gardas

Skip to content