Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

Powiadomienie

o jakości powietrza w województwie śląskim

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

18.10.2018 r.

(czwartek)

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Rybniku o 232%, Wodzisławiu Śląskim o 172%, Zabrzu o 120%, Dąbrowie Górniczej o 94%, Lublińcu o 76%, Sosnowcu o 70%, Żywcu o 70%, Tychach o 68%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 64%, Gliwicach o 62%, Bielsku-Białej o 54%, Katowicach o 44%, Częstochowie o 36%, Cieszynie o 30%;

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

19.10.2018 r.

(piątek) godz. nocne i poranne

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

(w oparciu o indeks jakości powietrza) *

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych

19.10.2018 r.

(piątek)

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu

20.10.2018 r.

(sobota)

jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego na obszarze północnym, w Częstochowie, na obszarze centralnym, bielsko-cieszyńskim i w Bielsku-Białej umiarkowana, na obszarze rybnicko-pszczyńskim i w dolinach beskidzkich – dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci,

21.10.2018 r.

(niedziela)

jakość powietrza będzie umiarkowana

* Mapki z prognozami oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”.

Agata Bucko-Serafin

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

POWIADOMIENIE o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

POWIADOMIENIE

o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU

Zagrożenie

Przekroczona wartość dobowa 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Poziom ostrzegania (zgodnie z Programem Ochrony Powietrza)

POZIOM II

Rodzaj: Ostrzeżenie

Działania

Informacyjne, ostrzegawcze, operacyjne

Data wystąpienia 18.10.2018 r. i prognozowana 20.10.2018
Obszar W dniu 18.10.2018 wystąpiło przekroczenie w Jastrzębiu Zdrój, Rybniku, Żorach, powiecie mikołowskim, powiecie pszczyńskim, powiecie rybnickim; wg prognozy na dzień 20.10.2018 roku przekroczenie wystąpi również w powiecie raciborskim i powiecie wodzisławskim oraz w dolinach beskidzkich – w części południowej strefy śląskiej (Beskidy) obejmującej powiaty żywiecki, część powiatu cieszyńskiego (gminy Brenna, Istebna, Ustroń, Wisła) oraz część powiatu bielskiego (gminy Buczkowice, Szczyrk, Wilkowice)
Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

W dniu 19.10.2018 r. (czwartek) ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza będzie umiarkowana, w dniu 20.10.2018 (sobota) na obszarze rybnicko-pszczyńskim oraz w dolinach beskidzkich jakość powietrza będzie dostateczna; na pozostałym obszarze województwa śląskiego jakość powietrza będzie umiarkowana

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),

 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności

Osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:

 • intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej,
 • kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,

 • zalecenie ograniczenia stosowania kominków,

 • zalecenia korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast z indywidualnej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania 19.10.2018 r.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 • Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji
 • Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Źródła danych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – dane z systemu monitoringu jakości powietrza

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW–PIB z siedzibą w  Katowicach – prognoza jakości powietrza

Opracowanie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Publikacja http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/komunikaty-i-ostrzezenia

http://www.katowice.wios.gov.pl

Biuletyn Gminy Rudnik – październik 2018

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Biuletynu Gminy Rudnik.

W tym numerze :

 • podsumowanie 12-sto letniej kadencji Wójta
 • informacje o wyborach samorządowych
 • ekologiczne aktualności
 • aktualności z oświaty
 • podsumowanie dożynek parafialnych i powiatowych
 • bieżące aktualności z wszystkich sołectw
 • oraz wiele innych ciekawych wiadomości

Zapraszamy do lektury.

Biuletyn Gminy Rudnik Październik 2018

Bicie rekordu z WOŚP

Już po raz szósty – 16 października w godz. 12:00 – 12:30 uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzegorzowicach przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób, z inicjatywy fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca.

Uczniowie wszystkich klas, przeszkoleni wcześniej w ramach programu „Ratujemy – uczymy ratować”, podobnie jak tysiące uczniów w całej Polsce, pokazali, że potrafią prawidłowo wykonać oddechy i uciski ratownicze. Sytuacja była bardziej wymagająca niż podczas zajęć praktycznych z pierwszej pomocy, gdyż na sygnał trzeba było przystąpić do „poszkodowanego” i bez instruktażu wykonać prawidłowo czynności ratownicze na fantomach.

Do organizacji akcji przyłączyli się młodzi strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławikowie i Miejscu Odrzańskim, którzy prowadzili nadzór nad poprawnością wykonywania resuscytacji i dezynfekcję fantomów w trakcie jej trwania.

Poprzez akcje takie jak dzisiejsza, dzieci i młodzież uczą się bardzo ważnej umiejętności ratowania ludzkiego życia w sytuacji zagrożenia,
a dzięki fantomom i innym materiałom otrzymanym od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od lat możemy robić to skutecznie, w sposób praktyczny w ramach programu :”Ratujemy – uczymy ratować”.

DP

„ JESTEŚMY DŻENTELMENAMI – JESTEŚMY SUPER CHŁOPAKAMI”

Święto Chłopaków obchodzone jest 30 września, z racji tego, że w tym roku była to niedziela postanowiliśmy, że świętować będziemy 28 września w Szonowicach i 1 października w Rudniku. Tego dnia chłopcy pojawili się w przedszkolach odświętnie ubrani.

W placówce w Szonowicach ubrani w urodzinowe czapeczki zdmuchnęli świeczki z mufinek specjalnie upieczonych na tę okazję przez jedną z mam. Dziewczynki odśpiewały chłopcom „ Sto lat” i wręczyły życzenia. Były konkursy i zabawy oraz wiele śmiechu. Na „Do widzenia” każdy chłopak dostał balona i z uśmiechem pomaszerował do domu.

Rudniccy chłopcy natomiast musieli zmierzyć się z różnorodnymi zadaniami, aby dostać się do „KLUBU NIEZWYKLE UPRZEJMYCH DŻENTELMENÓW”. Wszyscy chłopcy, i duzi i mali, wykonali zadania na „szóstkę”, a oceniało Ich jury złożone oczywiście z dziewczynek. Chłopcy pięknie tańczyli, wiedzieli jak należy się zachować przy stole, rozpoznawali przedmioty za pomocą dotyku, wykazali się znakomitą wiedzą nt bajek a także z uśmiechem wypili Eliksir uśmiechu( sok z cytryny). Na zakończenie każdy Dżentelmen otrzymał od dziewczynek słodkiego kwiatka.

Dziękujemy wszystkim CHŁOPAKOM za super zabawę – DZIEWCZYNKI.

Strażacy na sygnale…- w Przedszkolu w Grzegorzowicach

Tak strażacy z OSP Sławików powitali przedszkolaków z Grzegorzowic dnia 10 października 2018 r. Z wizytą do Grzegorzowic przybyli Panowie Rudolf Blana i Grzegorz Piechulla. Strażacy pozwolili przedszkolakom zapoznać się z wnętrzem wozu strażackiego, pokazali sprzęt, który jest na wyposażeniu takiego wozu oraz udostępnili wąż strażacki – każdy przedszkolak chciał poczuć jak to jest, gdy strażacy są w akcji. Na koniec strażacy w podziękowaniu za wspaniałe rysunki poczęstowali dzieci słodyczami.

Pasowanie na Przedszkolaka

Dnia 10 października 2018 r. w Przedszkolu w Grzegorzowicach odbyło się uroczyste pasowanie na Starszaka i Przedszkolaka. Na początku dzieci musiały zdać swój pierwszy w życiu „egzamin” – przedszkolaki śpiewały piosenki, liczyły, wymieniały nazwy dni tygodnia, miesięcy, stolicę Polski itp. Dzieci poradziły sobie doskonale. W nagrodę każdy Przedszkolak otrzymał drobny upominek.

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 15 października 2018r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematy posiedzenia:

 1. Analiza zaciągniętych zobowiązań finansowych (pożyczki i kredyty) przez Gminę Rudnik w 2018 roku oraz za ostatnie cztery lata.

 2. Rozpatrzenie pisma mieszkańca Rudnika.

„Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

Ogłoszenie

Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 5 listopada 2018 r. do dnia 4 grudnia 2018 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1478 oraz z 2018 r. poz. 1864) dalej: rozporządzenie, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/rolnictwo/ oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl. (więcej…)

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014- 2020

Celem programu jest  zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanej dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) Przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ

d) Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu wyłączenie społeczne.

Więcej informacji w pliku –>  Program operacyjny pomoc żywnościowa