XVII Bieg rudnicki 2019

Z okazji Dnia Dziecka na boisku sportowym w Rudniku odbył się festyn rekreacyjno sportowy. Najmłodsi uczniowie ze wszystkich szkół i przedszkoli w gminie Rudnik rywalizowali w biegach przełajowych.

Najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi pucharami i medalami oraz nagrodami rzeczowymi. Taka forma świętowania Dnia Dziecka jest już w gminie wieloletnią tradycją. Każdy uczestnik po biegu otrzymał słodki poczęstunek. Dodatkową atrakcją były dmuchane zamki i zjeżdżalnie. Patronat nad imprezą objął wójt Piotr Rybka a nad sprawną organizacją i przebiegiem zawodów czuwały Bożena Walaszek i Karina Sekuła oraz wolontariusze z UKS ZRYW Rudnik.

Wyniki tegorocznego biegu rudnickiego poniżej

Mistrzostwa Gminy Rudnik w lekkiej atletyce

Na stadionie lekkoatletycznym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu odbyły się Mistrzostwa Gminy Rudnik w lekkiej atletyce. W zawodach brali udział uczniowie ze szkół w Szonowicach, Gamowie, Grzegorzowicach i Rudniku. Zawodnicy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych – klasy V-VI oraz VII,VIII, III gimnazjum. Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi pucharami ufundowanymi przez Urząd Gminy w Rudniku. Organizatorem zawodów była Bożena Walaszek.

WYNIKI

KLASY – V-VI

Bieg na 60m – kategoria dziewczęta

1m Julia Suchanek

2m Anna Fojcik

3m Teresa Wilczek

Bieg na 60m – kategoria chłopcy

1m Martin Czekała

2m Adrian Strzeduła

3m Szymon Głombik

Bieg na 300m – kategoria dziewczęta

1m Dorota Banowska

2m teresa Wilczek

3m nicole Hellebrandt

Bieg na 300m- kategoria chłopcy

1m Dawid Fiegiel

2m Jakub Jurecki

3m Maksymilian Kszuk

Bieg na 600m – kategoria dziewczęta

1m Julia Suchanek

Bieg na 600m – kategoria chłopcy

1m Rafał Walaszek

2m Jan Chrubasik

3m Martin Przybyła

Rzut piłeczką palantową – kategoria dziewczęta

1m Oliwia Raczek

2m OliwiaFulneczek

3m Kristina Muszol

Rzut piłeczką palantową – kategoria chłopcy

1m Kacper Kuczer

2m Rafał Walaszek

3m Adrian Strzeduła

Skok w dalkategoria dziewczęta

1m Ewelina Banik

2m Dorota Banowska

3m Oliwia Raczek

Skok w dal – kategoria chłopcy

1m Maksymilian Fiołka

2m Jakub Jurecki

3m Jakub Krybus

WYNIKI

KLASY – VII, VIII, III gimnazjum

Bieg na 60m – kategoria dziewczęta

1m Marta Pisarczyk

2m Martyna Gąsior

3m Magdalena Morawiec

Bieg na 60 m- kategoria chłopcy

1m Kevin Gawlik

2m Niko Gawlik

3m Jakub Hawranek

Bieg na 300m- kategoria dziewczęta

1m Kinga Kuźniar

2m Magdalena Morawiec

3m Konstancja Pal


Bieg na 300m -kategoria chłopcy

1m Kevin Gawlik

2m Dominik Rybka

3m Łukasz Głombik

Bieg na 600m – kategoria dziewczęta

1m Oliwia Filipczyk

2m Jeniffer Czapek

3m Katarzyna Mrowiec

Bieg na 1000m – kategoria chłopcy

1m Tomasz Walaszek

2m Rafał Kobza

3m Grzegorz Fiołka

Pchnięcie kulą – kategoria dziewczęta

1m Natalia Bułat

2m Nicola Larysz

3m Marta Badurczyk

Pchnięcie kulą -kategoria chłopcy

1m Sebastian Stępiński

2m Tomasz Habron

3m Grzegorz Fiołka

Skok w dal – kategoria dziewczęta

1m Marta Pisarczyk

2m Daria Michacz

3m Nicole Kampik

Skok w dal – kategoria chłopcy

1m Beniamin Korycki

2m Mateusz Koczy

3m Niko Gawlik


Piłkarze UKS Rudnik podglądali grę Mistrzów Polski

Uczniowski Klub Sportowy zorganizował dla swoich zawodników wyjazd na mecz o Mistrzostwo Lotto Ekstraklasy, pomiędzy Piastem Gliwice a Jagiellonią Białystok. Po zaciętym i bardzo emocjonującym meczu zwyciężyli gliwiczanie czym przybliżyli się do zdobycia Mistrzostwa Polski w sezonie 2018/2019.

Na trybunach panowała gorąca atmosfera. Kibice mocno dopingowali swoich piłkarzy.

Na młodych zawodnikach UKS Rudnik wyjazd ten wywarł ogromne wrażenie. Każdy z nich marzy zagrać kiedyś w takim meczu. 

Autor i Fot.: Bożena Walaszek

Turniej tenisa stołowego „O Puchar Wójta Gminy Rudnik”

W dniu 9 marca 2019 roku w szkole w Szonowicach, odbył się turniej tenisa stołowego „O Puchar Wójta Gminy Rudnik”. Rywalizacja toczyła się osobno wśród dziewczyn i chłopców w pięciu kategoriach wiekowych: klasy I – III i klasy IV – VI szkoły podstawowej, kasy VII , VIII i gimnazjum oraz kategoria młodzież 17 – 30 lat i dorośli powyżej 30 lat. Dla wszystkich uczestników organizatorzy przewidzieli nagrody i słodki poczęstunek. Na trybunach wspierali swoje pociechy licznie zgromadzeni rodzice.

(więcej…)

Zapisy na III turnus do Pleśnej

W wyniku wzajemnej współpracy pomiędzy Wójtem Gminy Rudnik a Prezydentem Miasta Raciborza, dzieci i młodzież naszej Gminy będzie miała możliwość wyjazdu na III turnus do Pleśnej. Gmina Rudnik otrzymała 20 miejsc. W obozie uczestniczyć mogą dzieci w wieku 7 – 17 lat. Koszt turnusu wynosi 980 zł brutto od uczestnika.

Rekrutacja prowadzona będzie w  Urzędzie Gminy Rudnik od 12.03.2019 roku do 15.03.2019 roku w godzinach:

  • 08.00-14.00 – poniedziałek, wtorek, czwartek,
  • 10.00-17.00 – środa,
  • 08.00-14.00 – piątek.

Zapisów dokonuje się osobiście przez rodziców lub osoby upoważnione pisemnie przez opiekunów prawnych – rodziców.


Turniej Strzelecki Szkoły w Rudniku

Uczniowie najstarszych klas szkoły podstawowej z klasą gimnazjalną w Rudniku dzięki współpracy z MKS LOK w Raciborzu mogli uczestniczyć w inauguracji sezonu strzeleckiego 2019. Szkoła, którego patronem jest Biskup Wojska Polskiego, Józef Gawlina od kilku lat prowadzi gminną ligę strzelecką. Podobnie w tym roku. Od maja do października planowana jest kolejna edycja GLS dla szkół z Rudnika, Grzegorzowic i Szonowic.

W zakończonym 4 marca turnieju uczestniczyło 23 uczniów i uczennic. Strzelcy wypadli bardzo dobrze, najlepsi wystrzelali ponad 90 punktów na 100 możliwych. Strzelano z karabinka sportowego na strzelnicy IPA w Raciborzu.

Ogłoszenie o naborze ofert ze sportu

Ogłoszenie konkursu

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

 

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.), Wójt Gminy Rudnik ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

  1. RODZAJ ZADAŃ, WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ, INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W GMINIE RUDNIK I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI

Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych realizowanych całorocznie w Gminie Rudnik określonych w Rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rudnik na rok 2019. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących systematyczne, całoroczne szkolenia sportowe dzieci i młodzieży na terenie Gminy Rudnik.

  1. ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Obejmują działania popularyzujące sport masowy i rekreację, promujące prozdrowotną aktywność sportową tworzące różnorodną ofertę sportową, a także rozwój, modernizację i utrzymanie bazy sportowej.

Priorytetem współpracy w 2019 roku jest zwiększenie dostępności do różnorodnej oferty zajęć sportowych, w tym dla osób dorosłych, propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia. Zadania te mogą być realizowane między innymi w formie:

  1. a) Uczestnictwa zawodników z klubów, ognisk i sekcji sportowych w rozgrywkach sportowych, turniejach, olimpiadach i zawodach o zasięgu regionalnym i krajowym;
  2. b) Szkolenia w dyscyplinach sportowych w klubach i ogniskach sportowych;
  3. c) Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia, a także Gminę Rudnik;
  4. d) Utrzymania i przygotowania do rozgrywek bazy sportowej; Na przedstawione do realizacji zadania publiczne przeznacza się środki publiczne w wysokości 122 000,00 zł

Wysokość środków publicznych przekazanych w roku 2018 stowarzyszeniom i klubom sportowym prowadzącym systematyczne oraz całoroczne szkolenia sportowe dzieci i młodzieży na terenie Gminy Rudnik na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej stanowiła kwotę 128 000,00 zł.

(więcej…)

Spartakiada dla przedszkolaków Gminy Rudnik

W piątek 26 października na Hali Sportowej przy szkole w Rudniku odbyła się Spartakiada Przedszkolaków gminy Rudnik. Na imprezę zjechały się wszystkie dzieci z przedszkoli w Brzeźnicy, Grzegorzowicach, Gamowie, Szonowicach i Rudniku. Organizatorem imprezy było Przedszkole w Rudniku przy współpracy z nauczycielkami i młodzieżą VIII i VII klasy rudnickiej szkoły.

Tradycyjnie już Spartakiadę rozpoczęliśmy, tak jak przystało na imprezę sportową, wprowadzeniem flagi olimpijskiej, zapaleniem znicza, odśpiewaniem przez wszystkich małych sportowców hymnu spartakiady oraz złożeniu przyrzeczenia. Po oficjalnym rozpoczęciu, powitaniu zaproszonych gości i rozgrzewce przedszkolaki mogły rozpocząć rywalizację. Wszyscy z przejęciem i pełnym zaangażowaniem uczestniczyli w konkurencjach sportowych, a ich wysiłek został nagrodzony pamiątkowymi medalami, dyplomem dla placówki oraz nagrodami rzeczowymi. Serdecznie dziękujemy Pani Bożenie Walaszek i Pani Karinie Sekuła, nauczycielkom w SP w Rudniku, za przygotowanie hali, konkurencji sportowych oraz Pani Gabrysii Horny za pamiątkowe medale. Dziękujemy również wszystkim sponsorom – Bankowi Spółdzielczemu w Raciborzu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Hurtowni „Gaga”, ZPC „Mieszko”, Firmie „Tora” z Rudnika, Państwu Kowacz, Cukrowni „Sudzucker”z Polskiej Cerekwii, Firmie „Eko-Okna” z Kornic, firmie Młynarskiej „Modlich” z Cyprzanowa, Cukierni Malcharczyk za okazane wsparcie finansowe i rzeczowe. Dziękujemy również Pani Sylwii Herud – Pawlak za opiekę medyczną oraz wszystkim rodzicom za doping.

Kinga Kuźniar i Gabrysia Niemiec zostały Mistrzyniami Śląska Ligi Juniorek U16

Nasze dwie Rudniczanki Kinga Kuźniar i Gabrysia Niemiec, grające w szeregach SWD Wodzisław Śląski we wtorek 23.10.18 r odniosły ogromny sukces zdobywając tytuł MISTRZA ŚLĄSKA LIGI JUNIOREK U16. Zdobyły go w znakomitym stylu, gdyż rozgrywki zakończyły z kompletem zwycięstw, a w decydującym o mistrzostwie spotkaniu rozgromiły wicemistrzynie Śląska, drużynę Rekordu Bielsko-Biała 6-0 na wyjeździe.
Jest to pierwsze, historyczne mistrzostwo w dziejach wodzisławskiej piłki kobiecej. W rundzie wiosennej nasze juniorki będą miały zaszczyt brać udział w rozgrywkach centralnych o Mistrzostwo Polski. Szeregi SWD Wodzisław zasilają jeszcze dwie rudniczanki Sandra Kowacz i Martyna Grygutis, które obecnie są kontuzjowane.