Harmonogramy przyjęć lekarzy SPZLA w okresie urlopowym

Drodzy mieszkańcy,

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku informuje o urlopach lekarzy zatrudnionych w poszczególnych Ośrodkach Zdrowia na terenie naszej gminy:

Zmiana: W piątki w Rudniku przyjmuje lek. med. Wacław Szwajka, w godzinach 11.00 -17.00

Odbyła się I Międzynarodowa i II Ogólnopolskia Olimpiada Dziecięcych Drużyn Pożarniczych.

40 Dziecięcych Drużyn Pożarniczych wzięło udział w I Międzynarodowej, II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Dziecięcych Drużyn Pożarniczych. Zawody rozegrano na stadionie przy ul. Kępińskiej w Wieruszowie.

Zawody młodych strażaków rozpoczęła uroczysta parada wszystkich uczestników z ul. Kolejowej na stadion sportowy, które było areną zmagań. Nasz Powiat godnie reprezentowała grupa dziecięcych druhów z OSP Gamów.

Mali strażacy rywalizowali w czterech konkurencjach: musztra, sztafeta pożarnicza, ćwiczenie bojowe – motopompa oraz ćwiczenie bojowe – sikawka. Zawodnikom kibicowali opiekunowie ich drużyn oraz rodzice.

Poza rywalizacją przygotowano wiele trakcji – m.in. ściankę wspinaczkową, gigantyczne piłkarzyki, a także konkursy oraz gry. Zorganizowano też pokaz udzielania pierwszej pomocy w wykonaniu drużyn. Jednym z gości specjalnych imprezy był Zbigniew Bródka – mistrz olimpijski, ale także zawodowy strażak.

– Ze względu na wysoki poziom wyniki wszystkich drużyn oscylowały wokół górnych granic punktowych, dlatego też wszystkie drużyny zostały sklasyfikowane na pierwszym miejscu – mówi kpt. Karol Brylak, sędzia główny tegorocznych zawodów.

Nagrody młodym strażakom wręczał m.in. Waldemar Pawlak – prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Teresa Tiszbierek, wiceprezes ZOSP RP.

więcej na stronie: http://www.osp.pl

Autor: OSP.pl, UG Rudnik Fot.: OSP.PL, własne

Szkoła Podstawowa w Rudniku pozyskała dofinansowanie na remont kuchni szkolnej

W dniu 18 czerwca Wójt Piotr Rybka podpisał umowę z Wojewodą Śląskim Jarosławem Wieczorkiem  na dofinansowanie z budżetu państwa zadania w ramach Modułu 3 wieloletniego programu rządowego pn. „Posiłek w szkole i w domu”. Dofinansowanie zostało pozyskane dla  Szkoły Podstawowej w Rudniku, z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu kuchni szkolnej. Czas wakacji będzie więc dla szkoły w Rudniku czasem intensywnych prac remontowych, aby stołówka szkolna  mogła przywitać uczniów we wrześniu już w nowym, wyższym standardzie.

„Aktywna tablica” w naszych szkołach

Z przyjemnością informujemy, iż w tegorocznej edycji rządowego programu „Aktywna tablica” wszystkie trzy szkoły podstawowe, dla których Gmina Rudnik jest organem prowadzącym, otrzymały dofinansowanie do zakupu nowoczesnych pomocy dydaktycznych. W ramach pozyskanego wparcia, przy udziale finansowym Gminy Rudnik, szkoły podstawowe w: Brzeźnicy, Grzegorzowicach i Rudniku, zakupią  interaktywne monitory dotykowe o przekątnej min. 55 cali, zapewniające łączność z Internetem. Dyrektorom szkół gratulujemy wygranej w konkursie, nauczycielom i uczniom życzymy wiele radości z użytkowania nowego sprzętu, służącego nowatorskiej dydaktyce.

Wakacje w przedszkolu

Rodziców dzieci przedszkolnych informujemy, iż w tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, na czas wakacji został uruchomiony dyżur w przedszkolach Gminy Rudnik. W miesiącu lipcu opiekę dla dzieci przedszkolnych zapewnia Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy, zaś w sierpniu – Przedszkole w Rudniku. Bliższych informacji udzielają dyrektorzy przedszkoli, kontakt tel.: 32 410 67 26 (Brzeźnica), 32 410 65 03 (Rudnik).

Wizyta przedstawiciela Fundacji Wspomagania Wsi.

W czerwcu Gminę Rudnik odwiedził przedstawiciel Fundacji Wspomagania Wsi, aby zapoznać się z możliwościami Gminy Rudnik przystąpienia do projektu Nasza Przestrzeń. W projekcie FWW ułatwia mieszkańcom gmin zrozumienie dokumentów planistycznych, organizuje spotkania i warsztaty, udziela grantów. Wspólnie z mieszkańcami wypracowuje najkorzystniejsze dla wszystkich rozwiązania przestrzenne.

Doświadczenia Fundacji we współpracy z kilkudziesięcioma gminami przyniosły dopasowane do potrzeb i oczekiwań mieszkańców zmiany w gospodarowaniu swoim otoczeniem.

Gmina Rudnik otrzymają wsparcie:

 • finansowe w postaci grantu (do 31 tys. zł)
 • merytoryczne w postaci opiekunów konsultacji (urbanista i doświadczony ekspert)
 • techniczne w postaci narzędzi kon­sultacji (w tym aplikacji internetowych usprawniających pracę urzędu).

Współpraca FWW i gminy w projekcie możliwa jest na dwóch etapach procedury planistycznej:

Etap I

 1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu planistycznego
 2. Przekazanie dokumentu do opinii do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Etap II

 1. Pozytywne zaopiniowanie i uzgodnienie projektu dokumentu przez instytucje
 2. Głosowanie rady gminy nad dokumentem planistycznym

Gmina Rudnik wskazała na pomoc FWW w działaniach poświęconych rewitalizacji pałacu w Sławikowie. Fundacja wpisała Gminę Rudnik do programu Nasza Przestrzeń i podjęła decyzję o wsparciu naszej gminy. Teraz konieczne jest przygotowanie dokumentów do realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia na przełomie 2019/2020. Sławików ma potencjał i należy go wykorzystać – podsumował wizytę gość z FWW.

Inicjatywa sołecka 2019. Wnioski sołectw Gminy Rudnik na liście rankingowej

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Listę rankingową zadań rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku

O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Środki finansowe na wydatki związane z realizacją Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku zabezpieczono w budżecie Województwa Śląskiego w wysokości 4,5 mln zł.

Na liście rankingowej znalazło się 238 projektów rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego, w tym 4 projekty z naszych sołectw.
Dofinansowanie zadań zgodnie z zasadami Konkursu nastąpi po wyrażeniu zgody przez Sejmik Województwa Śląskiego w drodze uchwały „W sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej Gminom województwa śląskiego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka w 2019 roku” w dniu 24 czerwca 2019 roku. 


List rankingowa – sołectwa Gminy Rudnik (kwota całkowita zadania/wnioskowana kwota dofinansowania) 

 1. GAMÓW – Kompleksowa renowacja zabytkowej sikawki konnej połączona z wystawą o godowianach w I Powstaniu Śląskim
 2. 16 000 zł /8 000 zł
 • BRZEŹNICA – Pierwsze Dożynki Gminne w Gminie Rudnik z
 • ŁUBOWICE  -Wymiana wiaty przystankowej w Łubowicach 10 000 zł /8 000 zł
 • SŁAWIKÓW  -Druhowie i druhny czyli Gminne Zawody strażackie OSP 7 500 zł/6 000 zł

Gmina Rudnik na II Święcie Powiatu.

16 czerwca Gmina Rudnik gościła na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Okazja do promocji tego co najlepsze w naszej Gminie było II Święto Powiatu. Wystawiły się Panie ze Związku Śląskich Kobiet Wiejskich z Gamowa, Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań w Łubowicach, Caritas „Błękitne Anioły” w Łubowicach, Gminna Biblioteka Publiczna oraz twórcy i artyści mieszkający na terenie Gminy Rudnik.

Nowe władze Dębu Brzeźnica

       W dniu 7.06.2019r. w siedzibie „Dębu” Brzeźnica odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Klubu za okres lat 2015-2018r.

       Licznie zebranych gości i członków Klubu powitał Prezes Klubu Hubert Skornia, który przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności sportowej klubu.

        Na zebraniu były omawiane wyniki zawodników Klubu „Dąb”. A  było się czym pochwalić… Zarówno zawodnicy jak i zawodniczki wchodzące w skład Kadry wielokrotnie bronili barw narodowych w licznych turniejach międzynarodowych, w tym na Mistrzostwach Europy i Świata, ale również w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro, w Brazylii.

       Wspaniałe wyniki wywalczone przez sportowców tego klubu są doskonałą okazją promocji Gminy Rudnik, miasta i powiatu raciborskiego oraz całej Ziemi Raciborskiej, a w szczególności kraju. 

Oprócz przedstawienia sprawozdania, na zebraniu został również wybrany nowy Zarząd Klubu LKS „Dąb” Brzeźnica.

       Nowy skład Klubu wygląda następująco:

1. Hubert Skornia – Prezes Klubu

2. Jarosław Kaczyński – v-ce Prezes ds. szkoleniowych

3. Zbigniew Jezierzański – V-ce Prezes ds. organizacyjnych

4. Paulina Kramek – sekretarz klubu

5. Jan Badurczyk – Członek Zarządu

6.  Marcin Kschuk – Członek Zarządu

7. Jolanta Waniek – Członek Zarządu

8. Roman Matusz – Członek Zarządu

9. Justyna Matusz – Członek Zarządu

10. Janusz Gałązka – Honorowy  Prezes Zarządu

       Korzystając z okazji Zarząd Klubu pragnie skierować serdeczne podziękowania dla wszystkich instytucji oraz firm i zakładom za dotychczasową pomoc finansową, bez którego działalność Klubu byłaby bardzo mocno ograniczona.

                                                                                                                                    Prezes Klubu

                                                                                        H. Skornia

Fot.: nowiny.pl