Siedziba:

Ul. Gawliny 2A

47-411 Rudnik

tel. 32 410 64 18 wew. 111 lub 126

696 428 160

Kierownik ZWiUK w Rudniku: mgr Mirosław Roesler