Debiut Rudniczka Wędrowca „Na Styku Kultur”

Łódzka Hala Expo gościła w dniach 22-24 kwietnia XXV Targi Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur”. Ci którzy przyjechali na nie mogli bliżej poznać zalety turystyczne różnych zakątków Polski. Z zagranicy również nie brakło wystawców. Oprócz stoisk z ofertą, spotkań tematycznych i wielu innych atrakcji były też występy zespołów i solistów. Nasz region reprezentował zespół Śląsk. W sumie przez trzy dni swoją ofertę prezentowało około 150 wystawców. Na jubileuszowych Targach w Łodzi po raz pierwszy promowała się nasza gmina.  Trasy rowerowe, agroturystyka, spływy kajakowe, a także Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań to propozycje naszej gminy na targach. Wystawcy, którzy uczestniczyli w targach, prezentowali atrakcyjną ofertę dla tych, którzy planują wyruszyć w podróż, od standardowych ofert turystycznych, poprzez wszystkie usługi pomocne turystom, a kończąc na niekonwencjonalnych metodach wojażowania.

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Organizatorem targów była Miejska Arena Kultury i Sportu. Podczas jubileuszowej XXV edycji Miejska Arena Kultury i Sportu we współpracy z redakcją National Geographic zapraszała wszystkich pasjonatów podróży i miłośników ciekawych opowieści na spotkania z wybitnymi fotografami, autorami książek, globtroterami, sportowcami, odkrywcami i Glogerami. Wystąpili m. in. Aleksander Doba, Krzysztof Wielicki, Tomasz Michniewicz, Mateusz Waligóra, Michał Cessanis, Michał Woroch, Iwona El Tanbouli-Jabłońska i Maciej JabłońskiDominik Szczepański oraz Piotr Horzela. Na targach zadebiutował symbol – maskotka gminy, „Rudniczek Wędrowiec”. Więcej o nim, jak i jego roli w promocji gminy, już za niedługo.

Ogłoszenie w sprawie rozbudowy sieci gazowej w sołectwie Rudnik

     Wójt Gminy Rudnik informuje, że Zakład Gazowniczy w Raciborzu przy ul. Piaskowej 6 planuje na przełomie roku 2020/2021 rozbudowę sieci gazowej na terenie sołectwa Rudnik, a dotyczą następujących ulic: Starowiejska, Mickiewicza, Sylwestra, Kozielska, Powstańców Śląskich, Rzeczna, Stawowa, abp. Gawliny, Pawłowska.

Wobec powyższego prosimy zainteresowanych mieszkańców tych ulic o złożenie wypełnionego „Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowejw Urzędzie Gminy Rudnik. (więcej…)

V sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się V sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 27 marca 2019r. na godz. 16.00w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie V sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdania z działalności Komisji:
 • Rewizyjnej, w tym roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim;
 • Oświatowej;
 • Komunalnej.
 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia programu osłonowego Gminy Rudnik „Dożywianie dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023;
 2. zmiany uchwały Nr XIII/75/2016 Rady Gminy Rudnik z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2016 – 2021;
 3. określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków;
 4. przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2019 roku”
 5. zbycia nieruchomości;
 6. powołania Rady Społecznej SPZLA w Rudniku;
 7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik;
 8. zmian w Statucie Gminy Rudnik;
 9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;
 10. zmiany w budżecie gminy na rok 2019;
 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad.