Gminy konkurs plastyczny dla przedszkolaków pt. „Strażacy w akcji” rozstrzygnięty.

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki gminnego konkursu dla przedszkolaków pt. „Strażacy w akcji”. W konkursie wzięły udział dzieci ze wszystkich placówek przedszkolnych naszej gminy: Gamowa, Brzeźnicy, Szonowic, Grzegorzowic i Rudnika. Do Urzędu Gminy w Rudniku nadesłano 51 prac, które podzielone były na dwie kategorie wiecowe: „Maluchy” oraz „Starszaki”. 21 czerwca br. komisja konkursowa oceniając prace plastyczne wzięła pod uwagę ich zgodność z tematem, pomysł, estetykę wykonania oraz wykorzystaną technikę plastyczną. Wybrano 6 najciekawszych prac.

            W kategorii „Maluchy” najlepszą pracą okazała się praca Mikołaja Tumulla z przedszkola w Grzegorzowicach, drugie miejsce zajęła Amelia Filik z Gamowa, a na trzecim miejscu uplasował się Miłosz Kałdoński z Rudnika.

            W „Starszakach” najlepszą pracę przedstawił Dominik Korycik z przedszkola w Brzeźnicy, drugie miejsce zajął Adam Strzeduła z Gamowa, a trzecie miejsce zajął Mikołaj Mrowiec z Rudnika.

Dla zwycięzców Wójt Gminy Rudnik zafundował nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników konkursu słodki poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a autorom nagrodzonych prac bardzo mocno gratulujemy!!!

Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu zaprasza na rajd rowerowy

Poznajemy atrakcje Ziemi Raciborskiej.

Na początek gmina Rudnik. Zwiedzimy m.in. stary młyn w Brzeźnicy oraz ruiny pałaców w Sławikowie i Łubowicach. Będą upominki dla uczestników oraz degustacja lokalnej kuchni m.in. specjał łubowicki i poncz Einchendorffa, a na finał wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. Limit 50 osób. Serdecznie zapraszamy. Zapisy osobiście, telefonicznie lub mailowo w PCS w Raciborzu.

Zapraszamy na kolejne spotkanie poetyckie – tym razem z panią Grażyną Drobek-Bukowską.

               Pani Grażyna mieszka w Raciborzu jest przewodniczącą Raciborskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury „Horyzont”, członkinią Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie, redaktor naczelną Międzynarodowego Pisma Naukowo-Literacko-Artystycznego Horyzonty. Prywatnie emerytowaną pielęgniarką, która od 1983 r. wychowała 27 dzieci, w tym 24 w zawodowej rodzinie zastępczej. Od 2015 roku jest niewidoma.

Spotkanie odbędzie się w Klubie Seniora w Rudniku

dnia 29 czerwca 2021 r. o godz. 11:30.

Wstęp wolny dla wszystkich chętnych

Zapraszamy

Rodzinny Rajd Rowerowy na Orientację “Nasza Przestrzeń”

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Raciborskiego oraz wszystkich chętnych do udziału w naszym rajdzie pn. “RODZINNY RAJD ROWEROWY NA ORIENTACJĘ –  NASZA PRZESTRZEŃ”, który odbędzie się w sobotę 24 lipca 2021 r. na terenie Gminy Rudnik. Jeżeli zdecydujecie się wziąć udział to „patrol” rodzinny powinien liczyć od 3 do 7 osób. w patrolu mogą uczestniczyć członkowie rodziny lub jej przyjaciele. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w grze jedynie pod opieką prawnych opiekunów. Karty udziału będzie można otrzymać na miejscu startu do ich wyczerpania. Przygotowaliśmy 500 kart.

Start na trasę rajdu odbywać się będzie przy Izbie Tradycji Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku, ul. Gawliny2. A meta przy Ruinach pałacu w Sławikowie, ul. Parkowa 11. Rejestracja od 10.00 do 11.45, start od 10.30 do 12.00.

Krótko o zasadach. Drużyny uczestniczące w Grze pobierają na STARCIE karty uczestnictwa. Cała trasa liczy max ok. 25 km ze wskazanymi Punktami Kontrolnymi. Warunkiem sklasyfikowania drużyny jest:

  • odnalezienie i prawidłowe potwierdzenie lub wykonanie zadania przynajmniej trzech Punktów Kontrolnych,
  • dotarcie na metę wszystkich członków zespołu (decyduje czas ostatniego zawodnika),
  • potwierdzenie Punktu Meta.

O klasyfikacji decyduje ilość potwierdzonych pieczątkami Punktów Kontrolnych oraz czas przyjazdu od startu do mety tj. nieprzekroczenie wyznaczonego limitu.

Limit czasu na przejechanie przez rodzinę wybranej trasy z wykonaniem zadań to 4 godziny.

Organizatorzy zapewniają możliwość zakupu na mecie posiłku. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Gra odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

Obowiązują obostrzenia związane z pandemią.

Pliki do pobrania:

Regulamin oraz wzór pasazportu Rodzinnego Rajdu Rowerowego na Orientację “Nasza Przestrzeń” w ramach eventu “RowerOn”-.pdf

Miejsca-gdzie-bedzie-mozna-podbic-karte-paszport rajdu-pieczatkami.pdf

Event  “RowerON”

Pomóżmy pogorzelcom!

Dzień 19 czerwca jest datą, której z pewnością szybko nie uda się zapomnieć wielu mieszkańcom Nowej Białej – sołectwa w Gminie Nowy Targ, bo w tym właśnie dniu doszło do pożaru w ich sołectwie, który strawił 25 dachów domów i dosłownie pozbawił dachu nad głową 27 rodzin. Spłonęło lub zostało uszkodzonych również około 50 obiektów gospodarczych.

Rozmiar tragedii i strat poszkodowanych jest ogromny, lista potrzebnych rzeczy i sprzętu jest na bieżąco aktualizowana na stronie Urzędu Gminy w Nowym Targu pod adresem: https://ugnowytarg.pl./

Poszkodowani nie potrzebują ubrań. To, czego najbardziej potrzeba mieszkańcom to środki czystości, produkty o długim terminie przydatności do spożycia, łopaty, worki, rękawice, gwoździe, odzież robocza oraz sprzęt AGD. Dlatego zwracamy się z propozycją pomocy poszkodowanym w Nowej Białej:

W przyszłą niedzielę 4 lipca, w parafiach: Rudnik, Modzurów, Sławików odbędzie się zbiórka do puszek przy kościołach. Środki finansowe ze zbiórki zostaną komisyjnie przeliczone, a następnie przelane na konto pomocy pogorzelcom. 

Osobom chętnym do udzielenia pomocy w formie rzeczowej, które chciałyby wesprzeć poszkodowanych NOWYM, SPRAWNYM  sprzętem AGD (np. pralka, lodówka, piekarnik, piec, itp) prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Rudniku, aby zgłosić swoją gotowość i ustalić kwestię przekazania sprzętu. Urząd Gminy przyjmuje zgłoszenia w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy pod numerem telefonu:  32 410 64 28 do dnia 2 lipca b.r. Wartość takiego sprzętu jest znaczna, dlatego zachęcamy do zakupu sprzętu w grupach, np.: kilku sąsiadów, mieszkańców sołectwa, członków grup zrzeszonych i niezrzeszonych.

Nie zamykajmy się na dramat innych, otwórzmy serca i dłonie i wesprzyjmy tych, którzy w pożarze utracili swój dobytek! Niech to będzie akt naszej wdzięczności za jakąkolwiek pomoc, której doświadczyliśmy w swoim życiu, kiedy sami byliśmy w potrzebie! Niech to będzie dar serca!

wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka

Pomoc dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich

Z dniem 28 maja 2021 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie od dnia: 28.05.2021r. do dnia 30.06.2021 r.

Więcej informacji: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

“MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”

      Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy wzięło udział w Kampanii edukacyjno – informacyjnej “MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. Celem kampanii było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dot. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia. Dzięki gotowości naszej placówki do podjęcia się nowych zadań otrzymaliśmy pomoc rzeczową w postaci dwóch oczyszczaczy powietrza Warmtec AP NEO a dzieci codziennie mogły obserwować jakość powietrza w sali przedszkolnej.  W kampanii uczestniczyła grupa starszaków (19 dzieci) oraz grupa młodsza (14 dzieci). W ramach rozpoczęcia realizacji programu, dzieci wybrały się na wycieczkę w okolicy przedszkola w poszukiwaniu źródła dymu i zanieczyszczeń w powietrzu. Następnie nauczyciele przeprowadzili rozmowę na temat źródeł dymu w oparciu o spostrzeżenia z wycieczki i plakaty edukacyjne. Przedszkolaki zastanawiały się, jak ograniczyć źródła zanieczyszczeń powietrza. W  trakcie  realizacji programu przedszkolaki  uczestniczyły w licznych eksperymentach naukowych, pozwalających zrozumieć im niektóre pojęcia, np.: powietrze, smog, wpływ zanieczyszczeń na rośliny, wodę i ziemię. W czasie zajęć poruszony został temat smogu i jego negatywnego wpływu na nasze zdrowie, przy wykorzystaniu prezentacji oraz filmów edukacyjnych „Bajka o księciu i złym smogu” autorstwa Michała Piotrowskiego.  Dzieci dowiedziały się również o tym, że rośliny oczyszczają powietrze i dostarczają niezbędny tlen. W związku z tym przedszkolaki sadziły do doniczek różnego rodzaju rośliny. Również w sali przedszkolnej codziennie dbały o swoje kwiatki i rośliny, gdyż to one każdego dnia dostarczają nam czyste powietrze.  W celu utrwalenia zdobytych wiadomości, wykorzystano pakiet kart pracy dla dzieci. Przedszkolaki samodzielnie malowały pracę plastyczną pt. „Czyste powietrze wokół nas”. Realizacja akcji oparta była na aktywizujących formach i metodach pracy. Dzieci, bardzo chętnie z dużym zaangażowaniem uczestniczyły we wszystkich podejmowanych działaniach. Przeprowadzono także z dziećmi konkurs wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza, jego roli dla człowieka i przyrody. W czasie konkursu dzieci mogły wykazać się zdobytą wiedzą z przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, w ramach opisywanej kampanii. Na zakończenie konkursu dzieci otrzymały dyplom „Przyjaciela Ziemi”. W celu utrwalenia zdobytych wiadomości, wykorzystano nadesłane przez organizatora kampanii karty pracy dla dzieci. Karty pracy dzieci można było podziwiać na gazetce w szatni. Realizacja akcji oparta była na aktywizujących formach i metodach pracy. Dzieci zrozumiały konieczność segregowania śmieci i dbania o przyrodę. Bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich podejmowanych działaniach. Dzięki kampanii pt.: „Mogę! Zatrzymać smog – przedszkolaku złap oddech” przedszkolaki stały się bogatsze o nowe doświadczenia i wiedzę. Przy wejściu do przedszkola, umieszczono tablicę ukazującą jakość powietrza każdego dnia oraz plakat informacyjny z głównymi założeniami programu. Tablica była codziennie uzupełniana za pomocą piktogramów, tj. obrazków symbolizujących nasze samopoczucie w związku ze stanem zanieczyszczenia powietrza. Każdy z rodziców otrzymał broszurę informacyjną, dotyczącą realizowanej w przedszkolu kampanii. Dyrektor placówki wzięła udział w konferencji, której celem było podsumowanie efektów realizacji przedsięwzięcia.

E.R.

 

Tydzień z Etwinningiem w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Brzeźnicy.

Etwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Brzeźnicy prężnie działa na arenie europejskiej od ponad dwóch lat. Uczniowie i nauczyciele współpracują z innymi szkołami, przygotowując ciekawe zajęcia online na platformie ZOOM. Lekcje online z partnerami z różnych krajów to ciekawa forma dzielenia się wiedzą, możliwość poznania nowych kultur przełamywania barier językowych , ponieważ wszystkie lekcje odbywają się w języku angielskim.

Tydzień z etwinningiem był uwieńczeniem naszych sukcesów w projekcie. 07 maja 2021 klasa IV wraz z opiekunami, po kilku miesiącach pracy, zorganizowała dla wszystkich grę „Escape room”. Rozgrywki poprzedzone były prezentacją historii escape roomu, przedstawieniem zasad i regulaminu. Następnie rozpoczęto zabawę, do której zaproszono uczniów z naszej szkoły. Uczestnicy podzieleni na drużyny musieli uporać się z zadaniem, czyli odnalezieniem klucza po rozwiązaniu wszystkich zagadek i odczytaniu wszystkich wskazówek. Wszystkie zagadki przygotowane były w języku angielskim, co stanowiło wyzwanie dla uczniów, ale poradzili sobie z tym utrudnieniem doskonale. Oprócz zabawy uczniowie przygotowali etwinningowe animacje w programie ANIMATOR, kolaże za pomocą programu WORDART oraz plakaty w Canvie. A wszystko to by świętować udział Zespoły Szkolno- Przedszkolnego w Brzeźnicy w projekcie Etwining.

 

 

Skip to content