90 rocznica urodzin Pani Agnieszki Lerch ze Strzybnika

W dniu 20 kwietnia bieżącego roku Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Agnieszka Lerch ze Strzybnika. Jubilatka pochodzi z wielodzietnej rodziny, urodziła się i całe swoje życie związana jest ze Strzybnikiem. Pracowała na własnym gospodarstwie rolnym. Doczekała 3 córek, 7 wnuków oraz 1 prawnuka.

Gratulacje dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Pani Agnieszce składamy bukiet wspaniałych życzeń, dużo szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

 

Zaproszenie na Liturgię Wielkanocną w obrządku bizantyjsko-ukraińskim.

Szanowni Państwo,
 
w związku z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi, które w obrządku wschodnim (greko-katolickim) obchodzone są tydzień później niż w Kościele zachodnim (rzymsko-katolickim), organizujemy dla naszych gości z Ukrainy Liturgię Wielkanocną w intencji pokoju na Ukrainie w obrządku bizantyjsko-ukraińskim, która odbędzie się w nadchodzącą niedzielę tj. 24 kwietnia br. o godzinie 13:00 w kościele pw. Św. Jerzego w Sławikowie.
 
Do udziału w uroczystościach zapraszamy wszystkich serdecznie!
 
Dla obywateli Ukrainy zamieszkujących na terenie Gminy Rudnik po uroczystościach kościelnych odbędzie się poczęstunek.

OZE – wzór umowy dla mieszkańców biorących udział w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii dla Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” na instalacje solarne/pompy ciepła na c.w.u.

Szanowni Mieszkańcy biorący udział w projekcie OZE,

W związku z planowanym przez Urząd Gminy w Rudniku  podpisaniem umów o montaż instalacji solarnych i pomp ciepła na c.w.u., przedstawiamy w celu informacyjnym obowiązujący wzór umowy w tym zakresie w celu zapoznania się z treścią i warunkami umowy. Nie należy go wypełniać, ponieważ umowy będą drukowane w Urzędzie Gminy.

O terminie rozpoczęcia podpisywania umów będziemy informować w osobnym komunikacie.

 

Wzór umowy na instalację solarną/pompę ciepła do c.w.u. do pobrania

Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości

Skip to content