Wizyta dzieci z ZSP z Brzeźnicy w Urzędzie Gminy Rudnik. Przyjęto nową uchwałę.

12 kwietnia br. miała miejsce niecodzienna sytuacja. Wójta i pracowników Urzędu Gminy Rudnik przyszły odwiedzić dzieci z ZSP z Brzeźnicy. Podopiecznym tamtejszego przedszkola jak i szkoły, zaprezentowano poszczególne Referaty Organizacyjne gminnego urzędu, jak i salę narad Rady Gminy Rudnik. Dzieci miały możliwość zapoznać się ze specyfiką pracy naszej Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Największym zainteresowaniem cieszył się gabinet Wójta, gdzie atrakcją była możliwość zajęcia miejsca w fotelu gminnego włodarza. Finałem wizyty w naszym urzędzie była przyjęta poprzez jawne głosowanie dzieci tzw. „Uchwały lizakowej”, która zobowiązała Wójta ku temu, aby przy każdej wizycie z udziałem dzieci, otrzymywały lizaka.

Na pożegnanie dzieci wręczyły Wójtowi własnoręcznie robione laurki z herbem Gminy Rudnik, zaś Wójt zgodnie z nowo przyjętą uchwałą obdarował je lizakami.

AKCJA „SPRZĄTANIE GMINY RUDNIK”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy do udziału w akcji „Sprzątnie Gminy Rudnik”, która odbędzie się w sobotę 27 kwietnia 2019 roku o godzinie 9:00 w miejscach wyznaczonych przez Sołtysów/Radnych danego sołectwa.

Akcja będzie miała miejsce we wszystkich sołectwach naszej gminy, a udział w niej zadeklarowały już m.in. organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy. Chcemy również uprzątnąć tereny parków i lasów. Urząd Gminy zapewnia worki i transport śmieci z miejsc wyznaczonych wcześniej z gospodarzami i właścicielami terenu.

W razie pytań prosimy o kontakt z UG Rudnik tel. 324106418.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Wójt Gminy Rudnik zaprasza na spotkanie w sprawie szkoły w Brzeźnicy

Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka zaprasza wszystkich rodziców i zainteresowanych na spotkanie, które odbędzie się w sobotę 27 kwietnia br. o godzinie 17:00 w brzeźnickiej szkole. Tematem spotkania będzie rozszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o oddział integracyjny. Wszystkich zainteresowanych tematem serdecznie zapraszamy.

Gaz dla Rudnika. Wójt zaprasza na spotkanie

Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka zaprasza wszystkich mieszkańców Rudnika na spotkanie w sprawie gazyfikacji tego sołectwa. Odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. o godz. 17:00 w Gminnym Centrum Informacji (GCI).

Swoją obecność zapowiedział przedstawiciel firmy Polska Spółka Gazownictwa. Opowie on o warunkach i korzyściach przyłączenia się do sieci gazowniczej. Podczas spotkania mieszkańcy będą mogli pobrać wnioski o określenie warunków przyłączenia się do sieci oraz zadawać pytania dotyczące tej tematyki. Na podstawie liczby wniosków Polska Spółka Gazownictwa podejmie decyzję, o dokładnym terminie realizacji inwestycji.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy

fot.: europolgaz.com.pl

VI sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się VI sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 30 kwietnia 2019r. na godz. 17.00w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:Otwarcie VI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Otwarcie VI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Spotkanie z Starostą Raciborskim.
 5. Sprawozdania z działalności Komisji:
 • Rewizyjnej;
 • Oświatowej;
 • Komunalnej.
 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian w Statucie Gminy Rudnik;
 2. odwołania Skarbnika Gminy;
 3. powołania Skarbnika Gminy.
 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 17 kwietnia 2019r. o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Funkcjonowanie Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku.
 2. Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 16 kwietnia 2019r. o godz. 16.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny – zarządzanie antykryzysowe. Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Rudnik.

2. Sprawy bieżące.

KRUS organizuje konkurs

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Aleksandra Hadzik ogłosiła XXV Konkurs dla dziennikarzy pod hasłem “W rolnictwie można pracować bezpiecznie”, na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy rolników i osób, którzy w środkach masowego przekazu opublikują w 2019 r. materiały popularyzujące wiedzę o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach.

więcej o konkursie poniżej

Skip to content