Rolnicy i pszczelarze

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi prosi o zajęcie stanowiska na temat oczekiwań rolników względem pszczelarzy oraz pszczelarzy względem rolników, jak również działań jakie należy podjąć w celu eliminacji sytuacji konfliktowych pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi się grupami rolników.

W związku z powyższym, osoby zainteresowane tematem prosimy o zgłaszanie swoich uwag bądź opinii elektronicznie na adres e-mail: urzad@gmina-rudnik.pl, wpisując w tytule: „rolnik-pszczelarz” lub w wersji papierowej do tut. Urzędu (pokój nr 7) w terminie do 18 marca 2019 r.

Bal karnawałowy w przedszkolu w Gamowie

 Bal przebierańców to czas, na który czekają wszystkie przedszkolaki bowiem można zmienić się w kogoś innego, a to dla dzieci „największa frajda”. W piątek 8 lutego sala przedszkolna zamieniła się w miejsce nie do poznania. Można było spotkać w przedszkolu strażaków, policjantów, różne zwierzęta, księżniczki, spidermenów. Dzieci z dumą prezentowały swoje stroje. Przebierańcy z ochotą uczestniczyli w zabawach i konkursach a skoczna muzyka zachęcała do tańca. W trakcie balu można było posilić się przekąskami i soczkiem. Ten czas upłynął w miłej atmosferze, a tańcom i pląsom nie było końca.

Opracowała Dominika Rybka

Ogłoszenie o wyjeździe do Mysłowic

Wszystkich chętnych na wyjazd do Mysłowic na szkolenie rolnicze i koncert Disco Polo, który odbędzie się 05 marca 2019 r. zapraszamy do odbioru biletów. Bilety są darmowe, zostało jeszcze 30 miejsc. Koszt przejazdu wynosi przy pobraniu wszystkich biletów 20 zł.

Bilety do odbioru w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudniku, ul. Kozielska 1.

Wyjazd planowany jest:

  • Sołectwo Brzeźnica o godzinie 15:50
  • Sołectwo Gamów około godziny 16:00
  • Sołectwo Rudnik około godziny 16:10

 

e-Dowód

Drodzy Mieszkańcy,

        W związku z wdrożeniem przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dowodów osobistych posiadających warstwę elektroniczną (e-dowodów), co ma nastąpić od dnia 4 marca 2019 r., informujemy, że w piątek 1 marca br. złożenie wniosku o wydanie lub odbiór dowodu osobistego będzie możliwe w naszym urzędzie tylko do godziny 11.30.

Zaplanowane na dzień 4 marca 2019 r. przez Ministerstwo wdrożenie e-dowodów, to zmiana wymagająca technicznych prac serwisowych, w związku z czym ogólnopolski System Rejestrów Państwowych w dniu 1.03.2019 r. po godzinie 11.30 nie będzie dostępny, aż do końca godzin pracy UG. Ta sama sytuacja dotyczy klientów Urzędu Stanu Cywilnego, czy też osób załatwiających sprawy meldunkowe w gminnym magistracie.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy. Jednocześnie zapraszamy do składania nowych wniosków o wydanie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną już na nowym formularzu, dostępnym w Urzędzie Gminy Rudnik od poniedziałku 4 marca br.

Więcej na stronie Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/e-dowod-ostatnia-prosta

Wójt Gminy Rudnik zachęca do wzięcia udziału w Programie Ministerstwa Środowiska „Czyste powietrze” realizowanym w latach 2018-2029.

Rządowy program, w przypadku już istniejących domów jednorodzinnych, przewiduje głównie finansowanie wymiany źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne bądź pompy ciepła. Dodatkowo, aby poprawić efektywność energetyczną budynków przewidziane jest dofinansowanie na termoizolację budynków jednorodzinnych. Zakres przedsięwzięcia może również obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. Natomiast osoby, które dopiero budują domy, mogą liczyć na dofinansowanie zakupu i montażu węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pomp ciepła. (więcej…)

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu.

W 2019 r. limit zwrotu podatku akcyzowego za paliwo rolnicze wynosi:

100 zł za 1 ha użytków rolnych

30 zł za DJP (dużą jednostkę przeliczeniową bydła)

Producenci rolni mogą składać do wójta wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

a) od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. oraz zaświadczenie potwierdzające średnią roczną liczbę bydła- DJP za rok poprzedzający złożenie wniosku, które wydaje ARiMR.

b) od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. oraz zaświadczenie potwierdzające średnią roczną liczbę bydła -DJP za rok poprzedzający złożenie wniosku, które wydaje ARiMR.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:

1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego;

2. od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Spotkanie Wójta Gminy Rudnik z dyrektorami szkół i przedszkoli

17 stycznia w sali narad Urzędu Gminy Rudnik Wójt Gminy Rudnik spotkał się z dyrektorami szkół              i przedszkoli podległych pod gminę. Wójt przywitał wszystkich przedstawiając zebranym swojego zastępcę Tomasza Kruppę i inspektora ds. oświaty, kultury i sportu Gabrielę Seidel.

Omówiono organizację ferii zimowych dla uczniów, możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych dla jednostek oświaty. Rozmawiano o potrzebach szkół i przedszkoli, koniecznych remontach i kolejnej akcji nauki pływania w bieżącym roku szkolnym.

Zajęto się również potrzebą zmian organizacyjnych od nowego roku szkolnego, a związanych z wygaśnięciem gimnazjów, co powoduje zmniejszenie ilości uczniów w szkołach gminy. Nie przewiduje się likwidacji szkoły i przedszkola w Brzeźnicy, natomiast czyni się starania o pozyskanie środków i innych możliwości na uatrakcyjnienie placówki i rozwiązanie problemów związanych z tym w sposób nie szkodzący przede wszystkim dziecim. Kolejne spotkanie wójta z dyrektorami wyznaczono na marzec.

Skip to content