Gaz dla Rudnika. Wójt zaprasza na spotkanie

Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka zaprasza wszystkich mieszkańców Rudnika na spotkanie w sprawie gazyfikacji tego sołectwa. Odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. o godz. 17:00 w Gminnym Centrum Informacji (GCI).

Swoją obecność zapowiedział przedstawiciel firmy Polska Spółka Gazownictwa. Opowie on o warunkach i korzyściach przyłączenia się do sieci gazowniczej. Podczas spotkania mieszkańcy będą mogli pobrać wnioski o określenie warunków przyłączenia się do sieci oraz zadawać pytania dotyczące tej tematyki. Na podstawie liczby wniosków Polska Spółka Gazownictwa podejmie decyzję, o dokładnym terminie realizacji inwestycji.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy

fot.: europolgaz.com.pl

VI sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się VI sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 30 kwietnia 2019r. na godz. 17.00w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:Otwarcie VI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Otwarcie VI sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Spotkanie z Starostą Raciborskim.
 5. Sprawozdania z działalności Komisji:
 • Rewizyjnej;
 • Oświatowej;
 • Komunalnej.
 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian w Statucie Gminy Rudnik;
 2. odwołania Skarbnika Gminy;
 3. powołania Skarbnika Gminy.
 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad.

Komisja komunalna

Zawiadamiam, że w dniu 17 kwietnia 2019r. o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji związków i porozumień komunalnych, mienia komunalnego i działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska.

Tematy posiedzenia:

 1. Funkcjonowanie Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku.
 2. Sprawy bieżące.

Komisja oświatowa

Zawiadamiam, że w dniu 16 kwietnia 2019r. o godz. 16.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji zdrowia, oświaty, kultury, opieki społecznej, prawa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Tematy posiedzenia:

 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny – zarządzanie antykryzysowe. Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Rudnik.

2. Sprawy bieżące.

KRUS organizuje konkurs

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Aleksandra Hadzik ogłosiła XXV Konkurs dla dziennikarzy pod hasłem „W rolnictwie można pracować bezpiecznie”, na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy rolników i osób, którzy w środkach masowego przekazu opublikują w 2019 r. materiały popularyzujące wiedzę o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach.

więcej o konkursie poniżej

Informacja ZNP o strajku nauczycieli w placówkach oświatowych Gminy Rudnik

W dniu dzisiejszym tj. 8 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka otrzymał pismo Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Rudniku o rozpoczęciu strajku od 8 kwietnia br. do odwołania.

Strajkiem objęte są następujące placówki oświatowe:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy
 • Szkoła Podstawowa z dotychczasowymi klasami Gimnazjum w Grzegorzowicach
 • Szkoła Podstawowa z dotychczasowymi klasami Gimnazjum w Rudniku

W załączniku pismo Zarządu ZNP w Rudniku

Komisja Rewizyjna

Zawiadamiam, że w dniu 10 kwietnia 2019r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Rudniku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik.

Tematy posiedzenia:

 1. Rozliczenie „Akcji Zima”.
 2. Informacja na temat działalności wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Rudnik.
 3. Sprawy bieżące:
 • sprawy dotyczące mienia komunalnego gminy – c.d. (dotyczy działek i użytkowania gruntów).
Skip to content