Ogłoszenie w sprawie rozbudowy sieci gazowej w sołectwie Rudnik

     Wójt Gminy Rudnik informuje, że Zakład Gazowniczy w Raciborzu przy ul. Piaskowej 6 planuje na przełomie roku 2020/2021 rozbudowę sieci gazowej na terenie sołectwa Rudnik, a dotyczą następujących ulic: Starowiejska, Mickiewicza, Sylwestra, Kozielska, Powstańców Śląskich, Rzeczna, Stawowa, abp. Gawliny, Pawłowska.

Wobec powyższego prosimy zainteresowanych mieszkańców tych ulic o złożenie wypełnionego „Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowejw Urzędzie Gminy Rudnik. (więcej…)

V sesja Rady Gminy Rudnik

Zwołuje się V sesję Rady Gminy Rudnik na dzień 27 marca 2019r. na godz. 16.00w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rudniku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie V sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdania z działalności Komisji:
 • Rewizyjnej, w tym roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim;
 • Oświatowej;
 • Komunalnej.
 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 2. Przyjęcie uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia programu osłonowego Gminy Rudnik „Dożywianie dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023;
 2. zmiany uchwały Nr XIII/75/2016 Rady Gminy Rudnik z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2016 – 2021;
 3. określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków;
 4. przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2019 roku”
 5. zbycia nieruchomości;
 6. powołania Rady Społecznej SPZLA w Rudniku;
 7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik;
 8. zmian w Statucie Gminy Rudnik;
 9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik;
 10. zmiany w budżecie gminy na rok 2019;
 1. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
 2. Zakończenie obrad.

Turniej tenisa stołowego „O Puchar Wójta Gminy Rudnik”

W dniu 9 marca 2019 roku w szkole w Szonowicach, odbył się turniej tenisa stołowego „O Puchar Wójta Gminy Rudnik”. Rywalizacja toczyła się osobno wśród dziewczyn i chłopców w pięciu kategoriach wiekowych: klasy I – III i klasy IV – VI szkoły podstawowej, kasy VII , VIII i gimnazjum oraz kategoria młodzież 17 – 30 lat i dorośli powyżej 30 lat. Dla wszystkich uczestników organizatorzy przewidzieli nagrody i słodki poczęstunek. Na trybunach wspierali swoje pociechy licznie zgromadzeni rodzice.

(więcej…)

Promesa Senior+ dla Gminy Rudnik

W piątek 8 marca w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, poseł na Sejm RP i przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Bożena Borys-Szopa oraz wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wręczyli promesy w ramach programów „Maluch+” i „Senior+” samorządowcom z naszego regionu. W uroczystości wzięli także udział wicewojewoda śląski Robert Magdziarz, pełnomocnik wojewody śląskiego ds. rodziny Maria Nowak oraz wicekurator oświaty Dariusz Domański.

(więcej…)

Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa życzymy Państwu, aby sprawowanie tej zaszczytnej funkcji przyniosło Wam wiele osobistej satysfakcji oraz radości z dobrych owoców Państwa działań

życzy

Wójt Gminy Rudnik – Piotr Rybka

Zastępca Wójta – Tomasz Kruppa

Przewodniczący Rady Gminy – Ireneusz Jaśkowski

Zapisy na III turnus do Pleśnej

W wyniku wzajemnej współpracy pomiędzy Wójtem Gminy Rudnik a Prezydentem Miasta Raciborza, dzieci i młodzież naszej Gminy będzie miała możliwość wyjazdu na III turnus do Pleśnej. Gmina Rudnik otrzymała 20 miejsc. W obozie uczestniczyć mogą dzieci w wieku 7 – 17 lat. Koszt turnusu wynosi 980 zł brutto od uczestnika.

Rekrutacja prowadzona będzie w  Urzędzie Gminy Rudnik od 12.03.2019 roku do 15.03.2019 roku w godzinach:

 • 08.00-14.00 – poniedziałek, wtorek, czwartek,
 • 10.00-17.00 – środa,
 • 08.00-14.00 – piątek.

Zapisów dokonuje się osobiście przez rodziców lub osoby upoważnione pisemnie przez opiekunów prawnych – rodziców.


Lekarz na zastępstwo – dla naszego SPZLA

Drodzy Mieszkańcy,

Pragniemy poinformować, iż dzięki staraniom Wójta Gminy Rudnik oraz Radnej Pani Barbary Winkler, na czas absencji chorobowej Pana Doktora Marka Dudy w zastępstwie dyżurować będzie Pani Doktor Jolanta Marcinków, a mianowicie:

 • w Szonowicach w każdy wtorek od godz. 13:30 do 15:30
 • w Rudniku w każdy czwartek od godz. 14:00 do 16:00.

Zapraszamy

fot.:freefoto.pl

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Z okazji dzisiejszego Święta Kobiet wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. Życzymy aby każdy dzień w roku przynosił same szczęśliwe chwile, a uśmiech gościł na Waszych twarzach zawsze, nie tylko w tym szczególnym dniu.a


fot.: shutterstock.com

Skip to content