Najstarsza mieszkanka Gminy Rudnik – Pani Hildegarda Przybyła z Rudnika obchodziła 97 rocznicę urodzin

          Dnia 5 października 2021 r. Jubileusz 97 rocznicy urodzin obchodziła Pani Hildegarda Przybyła z Rudnika. Jest ona obecnie najstarszą mieszkanką Gminy Rudnik. Jubilatka pochodzi z Czerwięcic. Tam się urodziła i wychowała. Do Rudnika  przeprowadziła się w roku 1955. Zajmowała się domem, wychowaniem dzieci oraz pracą na gospodarstwie i w ogrodnictwie. Doczekała 2 córek, 5 wnuków oraz 8 prawnuków.

Dostojnej Jubilatce gratulacje złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

          Pani Hildegardzie życzymy moc zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz radości i szczęścia na dalsze lata.

 

90 rocznica urodzin Pani Marty Franica z Rudnika

          Dnia 27 września bieżącego roku Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Marta Franica z Rudnika. Jubilatka urodziła się i całe swoje życie związana jest z Rudnikiem. Przez szesnaście lat pracowała w rozlewni piwa, a następnie jako sprzątaczka, aż do emerytury w miejscowym sklepie. Doczekała 3 dzieci oraz 2 wnuczki.

Gratulacje dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Pani Marcie składamy bukiet wspaniałych życzeń, dużo szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

„Złote Gody” w Gminie Rudnik

          W dniu 15 września 2021 r. odbyła się uroczystość wręczenia pamiątkowych medali za długoletnie pożycie małżeńskie nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej parom małżeńskim, które w bieżącym roku obchodziły swój Złoty Jubileusz Małżeństwa.

Dekoracji medalami dokonał Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka.

Z okazji Jubileuszu 50–cio lecia zawarcia małżeństwa Wójt Gminy oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego złożyli Jubilatom najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy uznania za długoletnie dochowanie przysięgi małżeńskiej i za wspólne przeżycie wielu lat.

W tej wyjątkowej uroczystości udział wzięli:

Państwo Bulenda Łucja i Henryk z Brzeźnicy

Państwo Kachel Maria i Franciszek z Grzegorzowic

Państwo Kaczyńscy Regina i Jerzy z Grzegorzowic

Państwo Lamka Monika i Józef z Grzegorzowic

Państwo Pendziałek Maria i Ernest z Gamowa

Państwo Piperek Władysława i Bronisław z Czerwięcic

Państwo Rumpel Agnieszka i Florian z Grzegorzowic

 

Wszystkim Jubilatom życzymy jeszcze długich i pogodnych lat wspólnego życia, w jak najlepszym zdrowiu, szczęściu i zadowoleniu.

90 rocznica urodzin Pana Gerharda Kaletka z Brzeźnicy

          Dnia 6 września 2021 roku Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodził Pan Gerhard Kaletka z Brzeźnicy. Jubilat urodził się i całe swoje życie związany jest z Brzeźnicą. Był najstarszym spośród czwórki rodzeństwa; miał brata i dwie siostry. Z wykształcenia Pan Gerhard jest stolarzem jednak pracował na własnym gospodarstwie rolnym.

          Szanownemu Jubilatowi gratulacje złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Panu Gerhardowi składamy bukiet wspaniałych życzeń, uśmiechu i szczęścia, radości każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Diamentowe Gody Państwa Marii i Horsta Schöne z Brzeźnicy

          W dniu 29 lipca bieżącego roku 60-tą rocznicę ślubu obchodzili Państwo Maria i Horst Schöne z Brzeźnicy. Ślub cywilny zawarli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łubowicach, kościelny również w Łubowicach w Kościele Parafialnym Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

Pani Maria urodziła się w Walowej Górze; na Śląsk przyjechała za pracą. Pan Horst urodził się w Berlinie, a do Polski przybył w roku 1945. Jubilaci poznali się w pracy. Całe życie, aż do emerytury pracowali  w PGR. Pani Maria 32 lata pracowała w Brzeźnicy przy bydle, natomiast Pan Horst był traktorzystą.

Doczekali 2 córek, 2 wnuków, 2 wnuczki, 3 prawnuków oraz 2 prawnuczki.

Dostojnym Jubilatom życzenia złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

          Państwu Marii i Horstowi Schöne życzymy wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje im zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

90 rocznica urodzin Pana Pawła Reichel z Lasak

          Pan Paweł urodził się 17 czerwca 1931 r w Sławikowie. Pochodzi z wielodzietnej rodziny, jest jednym z ośmiorga rodzeństwa. Całe swoje życie zawodowe był związany z branżą budowlaną. Pracę w budownictwie rozpoczynał jako pomocnik murarza, następnie po zdobyciu uprawnień budowlanych wykonywał również nadzory budowlane. Od roku 1964 rozpoczął własną działalność gospodarczą również związaną z budownictwem. Wychował córkę, doczekał 3 wnuków oraz 6 prawnuków.

Jego dewiza to „zawsze trzeba by uczciwym”.

Z okazji urodzin Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć złożyli Jubilatowi serdeczne życzenia.

          Panu Pawłowi życzymy moc zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz radości i szczęścia na dalsze lata.

SONY DSC

90 rocznica urodzin Pani Otylii Żok z Rudnika

Dnia 3 czerwca 2021 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Otylia Żok z Rudnika. Jubilatka urodziła się i całe swoje życie związana jest z Rudnikiem. Pracowała   w rudnickim PGR aż do emerytury. Doczekała 3 dzieci,  6 wnuków, 8 prawnuków oraz 3 praprawnuki.

          Życzenia dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Pani Otylii życzymy moc zdrowia, szczęścia oraz radości z każdego dnia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

SONY DSC

Pani Gertruda Wańczura z Łubowic – 95 rocznica urodzin.

W dniu 31 maja 2021 roku Jubileusz 95-tych urodzin obchodziła Pani Gertruda Wańczura z Łubowic. Jubilatka urodziła się w miejscowości Szeroka – obecnie Jastrzębie-Zdrój. Zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz wychowaniem dzieci.

Miała 4 braci i 6 sióstr. W Łubowicach mieszka od roku 2005. Wychowała 3 córki i syna. Doczekała się 5 wnuków, 3 prawnuków i 2 prawnuczek.

          Dostojnej Jubilatce życzenia złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rudniku Sabina Zięć.

Pani Gertrudzie składamy bukiet wspaniałych życzeń, uśmiechu i szczęścia, radości każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

SONY DSC

Skornia Maria i Hubert z Brzeźnicy Diamentowe Gody

Dnia 15 maja bieżącego roku Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili Państwo Maria i Hubert Skornia z Brzeźnicy. Ślub cywilny zawierali przed 60 laty w Łubowicach, kościelny natomiast dzień później w łubowickim kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Jubilaci znają się od lat szkolnych. Pani Maria urodziła się w Brzeźnicy, Pan Hubert pochodzi z Kornicy, a w Brzeźnicy mieszka od 1947 roku. Był czynnym zawodnikiem sekcji zapaśniczej od momentu powstania klubu LZS Brzeźnica, tj. od 1953 r. 4- krotny Mistrz i 6- krotny V-ce mistrz Polski Zrzeszenia LZS, długoletni reprezentant tego zrzeszenia. Funkcję  I trenera klubowego pełnił przez 33 lata do roku 1997. W długoletniej pracy szkoleniowej wychował wielu medalistów Mistrzostw Polski uczestników Mistrzostw Świata i Europy, członków Kadry Narodowej i Olimpijskiej.

W 1970 r. prowadzona przez Huberta Skornia drużyna wywalczyła awans do I Ligi Państwowej. Jubilat to długoletni V-ce Prezes, a obecnie  Prezes Klubu LKS „Dąb” Brzeźnica. Za swoją długoletnią działalność na rzecz sportu oraz działalność społeczną otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień. Jubilat przez wiele lat pełnił również funkcję radnego Gminy Rudnik.

Pani Maria pracowała jako referent administracyjny w Domu Opieki aż do emerytury, długoletnia Członkini byłego Komitetu Rodzicielskiego w szkole Podstawowej w Brzeźnicy. Jubilatka do dzisiaj z pasją zajmuje się swoim ogródkiem.

Państwo Skornia doczekali  4 dzieci, 4 wnuków oraz prawnuczki.

Dostojnym Jubilatom życzenia złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

          Państwu Marii i Hubertowi Skornia życzymy kolejnych lat spędzonych w zdrowiu, szczęściu oraz pomyślności. Niech ten Jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń.

90 rocznica urodzin Pana Jerzego Jarosz z Ponięcic

   

     

Dnia 12 kwietnia 2021 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodził Pan Jerzy Jarosz z Ponięcic. Jubilat urodził się w Ponięcicach i mieszka tam do dnia dzisiejszego. Pracował na własnym gospodarstwie rolnym. Doczekał 3 dzieci, 7 wnuków oraz 4 prawnuków.

Gratulacje dostojnemu Jubilatowi złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Panu Jerzemu składamy wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Dużo szczęścia, radości z każdego dnia a także zdrowia oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Skip to content