Samorządowe Przedszkole w Rudniku
ul. Stawowa 5
47-411 Rudnik
tel/fax 032 4106503
e-mail: sam.p.rudnik@gmail.com

Przedszkole w Rudniku jest samorządową placówką opiekuńczo –  wychowawczą. Mieści się w spokojnej części Rudnika w poniemieckim  piętrowym budynku przy ulicy Stawowej.Placówka posiada również Oddział  Zamiejscowy w Szonowicach. Przedszkola są czynne od września do czerwca, w godzinach od 7.00 do 16.00 w Szonowicach i w Rudniku 6.30 – 16.30. Organem prowadzącym jest  UG Rudnik. Nadzór pedagogiczny  sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku.  Dyrektorem placówki jest Pani Renata Rybka. Wszelkie skargi i wnioski można zgłaszać u Dyrektora placówki lub zastępcy dyrektora w następujące dni: poniedziałek od 15 do 16, czwartek d 8 do 10.

Grono Pedagogiczne

Obecny rok szkolny rozpoczęliśmy w następującym składzie: Pani Renata Rybka – dyrektor Przedszkola oraz oddziału zamiejscowego w Szonowicach; Pani Janina Sojka – nauczycielka grupy 3,4 latków; Pani Katarzyna Zawojska – nauczyciel grupy 5,6 latków; Pani Joanna Nieżychowska – nauczyciel w oddziale w Szonowicach; Pani Ewa Schink – nauczyciel w oddziale w Szonowicach oraz nauczyciel języka niemieckiego w obu placówkach; ks. Piotr Spallek – katecheta w Rudniku; ks. Joachim Augustyniok – katecheta w Szonowicach; Pani Karina Sekuła – pedagog w obu placówkach.

Pracownicy obsługi

Pani  Teresa  Rybka- kucharka; Pani  Monika Miłota-  pomoc kucharki i  sprzątaczka; Pani Mariola  Wyszomirska- intendent i palacz CO; Pani  Maria Dyrcz – pomoc nauczyciela i sprzątaczka w Oddziale Zamiejscowym; Pani Grażyna Jurczyk pomoc nauczyciela; Pani Teresa Siwoń- kucharka w Szonowicach

Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.15 zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze               obserwacyjnym, stymulująco – kompensujacym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne; ćwiczenia poranne,

8.15  – 8.30    zabiegi higieniczne,

8.30 – 9.15     śniadanie – czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku; Zabiegi higieniczne

9.15 – 11.30   zajęcia edukacyjno – wychowawcze, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe,

11.30 – 11.45  zabiegi higieniczne – nauka i doskonalenie umiejętności korzystania z łazienki i wykonywania czynności higienicznych,przygotowanie do obiadu,

11.45 – 12.20  obiad – czynnosci samoobsługowe; ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odzywiania się,

12.20 – 13.00   czytanie literatury dziecięcej, zabawy ruchowe ze śpiewem,

13.00 – 14.30   przygotowanie do leżakowania, odpoczynek poobiedni,

14.30 – 15.00   podwieczorek; czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku,

15.00 – 16.30   zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu zajecia o charakterze wychowawczym; prace porządkowe

do 16.30   rozchodzenie się dzieci.