POWIADOMIENIE o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – na dzień 18.12.2018

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU
Zagrożenie Przekroczenie wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Poziom ostrzegania (zgodnie z Programem Ochrony Powietrza)  

POZIOM II

 

 

Rodzaj: Ostrzeżenie

Działania Informacyjne, ostrzegawcze, operacyjne
Data wystąpienia 18.12.2018 r.
Obszar rybnicko-pszczyński – aglomeracja rybnicko-jastrzębska (Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory), powiat mikołowski, powiat pszczyński, powiat rybnicki, powiat raciborski, powiat wodzisławski, doliny beskidzkie – część powiatu bielskiego (gminy: Buczkowice, Szczyrk, Wilkowice), część powiatu cieszyńskiego (gminy: Brenna, Istebna, Ustroń, Wisła), powiat żywiecki.
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA
W dniu 18.12.2018 r. (wtorek) ze względu na poziom pyłu zawieszonego, na obszarze rybnicko-pszczyńskim i w dolinach beskidzkich, jakość powietrza będzie zła.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności ·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.
Zalecane środki ostrożności Osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:

·      intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej,

·      kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,

·      zalecenie  ograniczenia stosowania kominków,

·      zalecenia korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast z indywidualnej.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 18.12.2018 r.
Podstawa prawna ·       Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

·       Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

·       Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Źródła danych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – dane z systemu monitoringu jakości powietrza

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW–PIB z siedzibą w  Katowicach – prognoza jakości powietrza

Opracowanie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Publikacja http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/komunikaty-i-ostrzezenia

http://www.katowice.wios.gov.pl

 

 

 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Strzybniku

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Strzybniku – wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej na odcinku 780 mb, szerokość jezdnia 3,0-3,5m. Zakres robót obejmował dwa odcinki na których wykonano:

Odcinek nr 1 o długości 168 m: rozebranie istniejącej nawierzchni tłuczniowej/ z płyt betonowych, wykonanie koryta,
– stabilizacja podłoża gr. 20-30 cm, stabilizacje podłoża podbudowę tłuczniową, nawierzchnię asfaltobetonową/płyt betonowych, przebudowa odwodnienia wzdłuż jezdni, umocnienie skarp.
Odcinek nr 2 o długości 610m rozebranie istniejącej nawierzchni tłuczniowej/oczyszczenie nawierzchni z gruntu naworzonego z pól, wykonanie koryta, stabilizacji podłoża, podbudowy tłuczniowej/wyrównanie istniejącej podbudowy, nawierzchni asfaltobetonowej

Wartość robót: 456 919,72 zł

Modernizacja elementów drogi 3514S w ul. Mickiewicza w miejscowości Rudnik

Modernizacja elementów drogi 3514S w ul. Mickiewicza w miejscowości Rudnik – chodnik i kanalizacja deszczowa na długości 50,4 mb. Zakres robót obejmował: rozebranie nawierzchni bitumicznej, przebudowę kanalizacji deszczowej z wykonaniem dodatkowych studzienek ściekowych, wykonanie chodnika z kostki betonowej, odtworzenie nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika.

Wartość robót 65 436,00 zł.

Goście z Novego Jicina w Brzeźnicy

W piątek 14 grudnia br. do Brzeźnicy przyjechali goście z Novego Jicina. 
W ubiegłym roku przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy
 wspólnie z Mateřskš kolš "Máj" z Nowego Jičína realizowało projekt
 polsko-czeski "Poznajmy się! " w ramach programu INTERREG V A-Republika 
Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020. 
Podczas realizacji projektu pomiędzy naszymi placówkami nawiązała się 
sympatia i przyjaźń, którą chcemy podtrzymywać. Czas Bożego Narodzenia 
w Polsce to czas szczególny i dlatego chcieliśmy naszym przyjaciołom
 przybliżyć jego atmosferę. Program wizyty dzięki zaangażowaniu naszych 
nauczycieli obfitował w wiele świątecznych akcentów - goście obejrzeli 
jasełka w wykonaniu dzieci przedszkolnych, wysłuchali pastorałek i kolęd, 
szukali prezentów pod choinkę. Potem odbyły się warsztaty dla dzieci i
 nauczycieli, podczas których wykonywali świąteczne ozdoby, które wzięli 
do swoich domów. Poczęstunek wykonany przez uczniów klas starszych pod 
okiem fachowców, świąteczne pierniczki upieczone i ozdobione przez nasze 
przedszkolaki, charakterystyczne potrawy z naszego stołu wigilijnego
 przyniesione przez nauczycieli - zrobiły na gościach niezapomniane 
wrażenie. Po wspólnej zabawie nadszedł czas pożegnania. Goście i 
Brzeźnica na długo zapamięta tę wizytę! Serdeczne podziękowania dla 
wszystkich osób, które zaangażowały się w organizację bardzo udanego 
spotkania! Szczególne podziękowania dla pani Teresy Koloch, która
przeprowadziła bardzo inspirujące warsztaty dla czeskich nauczycieli!
E.R.

Kiermasz Świąteczny w Brzeźnicy

W sobotę 15 grudnia br. odbył się kiermasz świąteczny zorganizowany przez Radę Rodziców Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy. Rozpoczęcie kiermaszu to przywitanie gości i zaproszenie razem
 z dziećmi specjalnego gościa św. Mikołaja. Po przywitaniu na scenę wkroczyły dzieci. Mikołaj z ogromnym 
zainteresowaniem wysłuchał dzieci przedszkolne, a następnie uczniów ze szkoły. Występy dzieci 
 wprowadziły wszystkich obecnych w nastrój świąteczny Dużą rolę odegrała także oprawa muzyczna.
Kulminacyjnym punktem programu było rozdanie przez Mikołaja i jego pomocników prezentów. 
Każde dziecko otrzymało worek pełen słodyczy. Dorośli z zainteresowaniem obejrzeli program artystyczny,
 popijając kawę i delektując się wspaniałym ciastem domowego wypieku. W trakcie kiermaszu można
 było zakupić świąteczne ciasteczka oraz losy. Dziękujemy za przybycie Wójtowi  Gminy Rudnik Panu
 Piotrowi Rybka. Za pracę włożoną w przygotowanie kiermaszu jeszcze raz serdecznie dziękujemy! 
Dziękuję wszystkim za udział w imprezie mamy nadzieję, że pozostawiła one niezatarte wrażenia wœród
 dorosłych i dzieci.
E.R. 

Warsztaty tworzenia bombek choinkowych cz. 1

Pierwsze warsztaty tworzenia bombek choinkowych za nami. W ramach zajęć świetlicowych dzieci z poszczególnych sołectw spotykają się w wiejskich świetlicach, gdzie wspólnie z Panią instruktorką tworzą ozdoby Bożonarodzeniowe. W tym tygodniu warsztaty odbyły się w w świetlicy w Jastrzębiu, Ligocie Książęcej, Grzegorzowicach ( wspólnie z dziećmi z Łubowic), Sławikowie ( wspólnie z dziećmi z Lasak) oraz w Szonowicach ( wspólnie z dziećmi z Ponięcic).

Na zajęciach dzieci poznają technikę tworzenia bombek w stylu 3d. Oczywiście podczas ozdabiania nie brakuje świecidełek, wstążek i brokatu. Każda bombka pięknie połyskuje. Dzieci rozwijają swoją kreatywność i świetnie się przy tym bawią. Z warsztatów do domu wracają z piękną własnoręcznie zrobioną  bombeczką.

Przed nami w tym tygodniu są kolejne warsztaty:

17.12 – Brzeźnica

18.12- Gamów

19.12 – Modzurów

20.12 – Strzybnik

27.12 – Rudnik + Czerwięcice

Organizatorem warsztatów jest Gmina Rudnik.

Występ przedszkolaków z Szonowic na kiermaszu adwentowym

W ubiegłą niedzielę, 9 grudnia przedszkolaki z Szonowic wystąpiły podczas Szkolnego Kiermaszu Adwentowego. Grupa starszaków zatańczyła do świątecznej piosenki Rockin’ Around the Christmas Tree, a następnie wspólnie zaśpiewały pastorałkę pt. „Świeć gwiazdeczko” i złożyły życzenia wszystkim zebranym gościom.  Przedszkolaki zostały nagrodzone gromkimi brawami publiczności.

XVIII Wojewódzki Konkurs Fletowy – Sukcesy uczniów z Brzeźnicy

XVIII Wojewódzki Konkurs Fletowy 7 grudnia w auli Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Raciborzu odbyła się XVIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Mistrz Fletu. W konkursie wzięło udział ponad 130 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Ocenie Jury podlegały umiejętności gry na fletach podłużnych – sopranowych, altowych, tenorowych i basowych. Wśród uczestników znaleźli się uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy. Zespół fletowy kl. I-III zajął 2. miejsce. Duet klasy IV zajął 3 miejsce. Do konkursu uczniów przygotowała pani dr. M. Koloch. Gratulujemy sukcesu! E.R.

Policjant w przedszkolu w Rudniku i w Szonowicach

W Przedszkolach, zarówno w Rudniku, jak i w Szonowicach odbyły się spotkania z Funkcjonariuszem z Komisariatu Policji w Raciborzu. Pan policjant w praktycznej formie i przyjaznej atmosferze zapoznał dzieci ze swoją pracą oraz zakresem obowiązków. Następnie wytłumaczył, jak należy się zachowywać w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Pan Policjant zademonstrował dzieciom, w  jaki sposób należy się zachowywać podczas ataku psa. Dzieci powtórzyły numery alarmowe i z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. Bardzo chętnie przymierzały czapkę oraz kurtkę policyjną, a także dały się zapiąć w prawdziwe kajdanki. To było dla nich niesamowite przeżycie! W Rudniku oprócz Policjanta goszczono również Sznupka, czyli policyjną maskotkę.

Na pamiątkę spotkania przedszkolacy otrzymali odblaski, dzięki którym będą bardziej widoczni w czasie spacerów i wycieczek.

Dzieci podziękowały Panu Policjantowi za dobre rady i upominek, zaśpiewały piosenkę, powiedziały wierszyki, a także wręczyły pisemne podziękowanie i laurkę. Uzyskana wiedza na pewno przyda się naszym przedszkolakom.

Brzeźnica laureatem konkursu “Smog nas zje- dbajmy o czyste powietrze”

Konkurs organizowany był przez Fundację Ekologiczną – Wychowanie i Szuka „Elementarz” w ramach realizacji zadania publicznego „Smog nas zje – edukacyjna bajka muzyczna dla dzieci” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Śląskiego.

Celem konkursu było:

Przekazywanie wiedzy o przyczynach zanieczyszczenia powietrza pochodzącego z tzw. Niskiej emisji oraz jego negatywnych skutkach dla środowiska i zdrowia dzieci.

Kształtowanie świadomości ekologicznej, postaw proekologicznych, propagowanie działań ograniczających powstawanie smogu; wzrost poczucia odpowiedzialności i wrażliwości na problemy ekologiczne.

Uwrażliwianie i zachęcanie placówek do przekazywania dzieciom wiedzy na tematy dotyczące ochrony środowiska.

Motywowanie dzieci do aktywności twórczej oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

Konkurs adresowany był do przedszkoli oraz klas I-III szkól podstawowych z terenu województwa śląskiego. Do konkursu mogliśmy zgłosić tylko jedną pracę plastyczną, którą wykonywała u nas grupa przedszkolaków „Kangurków”, pod kierunkiem Pani dr. M. Koloch. Nasza praca wykonana była techniką kolażu. Przedszkolaki kolejno wykonywali poszczególne elementy pracy.

Nasza praca konkursowa trafiła do grona 15 laureatów konkursu, dzięki czemu zdobyliśmy nagrodę o wartości 500zł.

E.R.

Skip to content