KOSZTY INSTALACJI OZE – wysokość kwot wkładu własnego mieszkańca biorącego udział w projekcie gminnego OZE pn.”Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik”.

Gmina Rudnik przedstawia koszty mieszkańców za montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Tabele zawierają koszty wkłady własnego mieszkańca t.j.: 15 % kosztów kwalifikowalnych wraz z podatkiem VAT od całej inwestycji, koszt dokumentacji wykonawczej oraz koszty inspektora nadzoru inwestorskiego, a także koszty ubezpieczenia instalacji w pierwszym roku trwałości projektu.

Ponadto informujemy, że w niektórych przypadkach mogą wystąpić koszty dodatkowe – koszty niekwalifikowalne, które mieszkaniec będzie musiał ponieść dodatkowo.

Ubezpieczenie będzie płatne co roku przez cały okres trwałości projektu na wezwanie gminy. Podane kwoty podane są w złotych polskich (PLN).

Zestawienie wkładu własnego w zależności od rodzaju i mocy instalacji – pliki do pobrania:

POZOSTAŁY WOLNE MIEJSCA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ I POMPY CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Wójt Gminy Rudnik zachęca do składania wniosków w ramach trwającego naboru uzupełniającego w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii” dla mieszkańców Gminy Rudnik na instalacje solarne i pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej.

Poniżej można pobrać: regulamin, wniosek i oświadczenia.

 

Skip to content