Państwo Maria i Alojzy Strzeduła ze Strzybnika – Diamentowe Gody

          Dnia 8 listopada 2019 r. Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili Państwo Maria i Alojzy Strzeduła ze Strzybnika.

Pan Alojzy pochodzi z wielodzietnej rodziny z Gamowa. Z zawodu młynarz. Pracował w zawodzie w Raciborzu oraz w Kędzierzynie-Koźlu. Dodatkowo prowadził swoją działalność gospodarczą oraz gospodarstwo rolne. Panią Marię poznał na zabawie. Jubilatka pochodzi ze Strzybnika. Razem z mężem pracowała na gospodarstwie oraz zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci.

Jubilaci doczekali 3 dzieci, 5 wnuków i 3 prawnuków.

Życzenia Dostojnym Jubilatom złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć. Państwu Strzeduła życzymy wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje im szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

jubilaci

Zdjęcie 1 z 1

 

 

Państwo Magdalena i Jerzy Kachel z Gamowa – Diamentowe Gody

Dnia 7 listopada bieżącego roku Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili Państwo Magdalena i Jerzy Kachel z Gamowa.

Ślub cywilny zawierali w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pawłowie, natomiast ślub kościelny dwa dni później w Kościele parafialnym w Gamowie.

Oboje Jubilaci od urodzenia związani są z Gamowem. Wspólnie pracowali na własnym gospodarstwie rolnym. Pani Magdalena zajmowała się również prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci.

Jubilaci doczekali 5 dzieci i 2 wnuków.

Dostojnym Jubilatom życzenia złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć. Państwu Kachel życzymy dużo zdrowia, pomyślności oraz kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych szczęścia i radości.

Jubilaci

Zdjęcie 1 z 1

90 rocznica urodzin Pani Adelajdy Kroker z Rudnika

          Dnia 22 października 2019 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Adelajda Kroker z Rudnika. Przez długie lata Jubilatka ciężko pracowała jako pomocnik na budowach oraz zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem córki.

Jej hobby to robienie na drutach. Jubilatka wychowała córkę, doczekała dwóch wnuków i trzech prawnuków.

Życzenia Jubilatce złożyli Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

       

Jubilatka

Zdjęcie 1 z 1

 

Jubileusz „Złote Gody” 2019 r. w Gminie Rudnik

          W dniu 22 października 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia pamiątkowych medali za długoletnie pożycie małżeńskie nadanych przez Prezydenta RP parom małżeńskim, które w roku 2019 obchodziły jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego.

Dekoracji medalami dokonał Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka.

Z okazji Złotych Godów Wójt Gminy oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego złożyli Jubilatom najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy uznania za długoletnie dochowanie przysięgi małżeńskiej i za wspólne przeżycie wielu lat.

W tej wyjątkowej uroczystości udział wzięli:

Państwo Elsner Maria i Henryk z Ponięcic

Państwo Jurczyk Irena i Piotr z Rudnika

Państwo Koszany Barbara i Jerzy z Szonowic

Państwo Marcinek Urszula i Piotr z Rudnika

Państwo Niedballa Urszula i Henryk z Grzegorzowic

Państwo Zebrała Janina i Ryszard z Modzurowa

 

Wszystkim Jubilatom życzymy jeszcze długich i pogodnych lat wspólnego życia, w jak najlepszym zdrowiu, szczęściu i zadowoleniu.

Złote Gody 2019

Zdjęcie 1 z 1

90 rocznica urodzin Pani Otylii Pieruszka z Gamowa

W dniu 18 października 2019 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Otylia Pieruszka z Gamowa. Jubilatka całe życie związana jest z Gamowem. Pochodzi z wielodzietnej rodziny, miała 7 rodzeństwa. Pani Otylia była pierwszą Naczelnik  szonowickiego oddziału pocztowego. W roku 1952 ze względu na konieczność pomocy rodzicom na gospodarstwie rolnym zmuszona była do zrezygnowania z pracy zawodowej. Po wyjściu za mąż razem z mężem pracowała na gospodarstwie rolnym oraz zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci.

Urodziła 4 dzieci: syna i trzy córki; doczekała 10 wnuków i 7 prawnuków. Jej hobby to czytanie i rozwiązywanie krzyżówek.

Z okazji urodzin życzenia Jubilatce złożyli Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

          Szanownej Jubilatce składamy bukiet wspaniałych życzeń, uśmiechu i szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Jubilatka

Zdjęcie 1 z 1

90 rocznica urodzin Pani Edyty Rudek z Szonowic.

Dnia 19 października 2019 r. 90 rocznicę urodzin obchodziła Pani Edyta Rudek z Szonowic. Jubilatka urodziła się i całe swoje życie mieszkała w Szonowicach. Miała dwie siostry. Pani Edyta zawsze kochała kwiaty, a jej sposób na tak dobą kondycję w tym wieku to po prostu ruch.

Serdeczne życzenia złożyli Jubilatce Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

          Pani Edycie składamy serdeczne życzenia wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje jej szczęścia, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Jubilatka

Zdjęcie 1 z 1

95 rocznica urodzin Pani Hildegardy Przybyła z Rudnika

W dniu 5 października 2019 r. swoje 95 urodziny obchodziła Pani Hildegarda Przybyła z Rudnika. Jubilatka pochodzi z Czerwięcic. Miała siostrę i 6 braci. Do Rudnika  przeprowadziła się w roku 1955. Zajmowała się domem, wychowaniem dzieci oraz pracą na gospodarstwie i w ogrodnictwie. Doczekała 2 córek, 5 wnuków oraz 6 prawnuków.

          Serdeczne życzenia z okazji urodzin złożyli Jubilatce Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

          Pani Hildegardzie składamy bukiet wspaniałych życzeń, szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.

90 rocznica urodzin Pani Róży Piecha z Grzegorzowic

W dniu 1 października 2019 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Róża Piecha z Grzegorzowic. Jubilatka urodziła się, wychowała i całe życie mieszkała w Grzegorzowicach. Była jedną z pierwszych kobiet w Grzegorzowicach, która posiadała prawo jazdy. Pani Róża najmłodsza spośród 5 rodzeństwa, miała trzech braci i siostrę. Pracowała na własnym gospodarstwie rolnym przy uprawie warzyw i hodowli zwierząt oraz zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Jej hobby to robienie na drutach. Do dnia dzisiejszego cieszy się dobrą kondycją i pogodą ducha. Jubilatka wychowała dwie córki i syna. Doczekała pięciu wnuków i pięciu prawnuków.

Serdeczne życzenia z okazji urodzin  złożyli Jubilatce Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

          Pani Róży życzymy dużo zdrowia, szczęścia oraz radości z każdego dnia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

 

 

Państwo Maria i Alfred Gruszka z Rudnika – Diamentowe Gody

Dnia 13 września 2019 r. Jubileusz 60 lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Maria i Alfred Gruszka z Rudnika.

Ślub cywilny zawarli 13 września 1959 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rudniku. Kościelny dwa dni później w rudnickim kościele parafialnym. Oboje Jubilaci pochodzą z Rudnika. Pan Alfred początkowo pracował w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Rudniku, a później w Cukrowni w Raciborzu skąd przeszedł na emeryturę. Jubilat to były działacz a obecny członek honorowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku. Pani Maria pracowała w sklepie GS w Rudniku oraz zajmowała się domem i wychowaniem dzieci.

Państwo Gruszka doczekali 3 dzieci, 4 wnuków i 2 prawnuków.

Serdeczne życzenia za długoletnie pożycie małżeńskie złożyli Jubilatom Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć. Państwu Gruszka życzymy  dużo zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata.  

Państwo Hildegarda i Alfons Grela z Jastrzębia – 67 lat po ślubie

            W dniu 4 sierpnia 2019 r. Jubileusz 67 rocznicy pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Hildegarda i Alfons Grela z Jastrzębia.

Państwo Grela poznali się na kiermaszu w listopadzie 1950 r. Ślub cywilny zawarli 4 sierpnia 1952 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krowiarkach, natomiast kościelny w listopadzie 1952r. w Kościele Św. Piotra i Pawła w Grzędzinie.

            Jubilaci całe życie pracowali na swoim gospodarstwie rolnym. Pan Alfons prócz pracy na roli udzielał się społecznie: był radnym gminnym, przedstawicielem w GS-ie,  pełnił funkcję męża zaufania w Cukrowni Racibórz, a cztery kadencje funkcję sołtysa wsi Jastrzębie. Pani Hildegarda zajmowała się obowiązkami związanymi z wychowaniem dzieci, prowadzeniem domu oraz gospodarstwa.

Jubilatom urodziło się dwóch synów. Doczekali się dwóch wnuków i jednej prawnuczki.

Najważniejsze w życiu zdaniem Jubilatów jest zdrowie i szczęście. 

            Państwu Grela z okazji tak doniosłego Jubileuszu życzenia złożyli Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć oraz inspektor ds. kultury, oświaty i sportu Gabriela Seidel

Jubilatom życzymy dużo zdrowia, szczęścia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Jubilaci

Zdjęcie 1 z 1

 

Skip to content