Diamentowe Gody Państwa Felicji i Józefa Kudla z Szonowic.

Dnia 3 września 2020 r. Jubileusz 60-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego obchodzili Państwo Felicja i Józef Kudla. Oboje Państwo pochodzą z Szonowic i znają się od dziecka. Pan Józef przez siedem lat pracował w cukrowni, a następnie aż do emerytury w Rafako w Raciborzu. Był najstarszy spośród 4 rodzeństwa. Pani Felicja najmłodsza spośród 3 rodzeństwa po wyjściu za mąż zajmowała się domem i wychowaniem dzieci.

Jubilaci wychowali dwóch synów, doczekali  trzech wnuków i jednej wnuczki oraz dwóch prawnuków  i jednej prawnuczki.

          Dostojnym Jubilatom życzenia złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Państwu Felicji i Józefowi życzymy wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje im zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Państwo Hildegarda i Alfons Grela z Jastrzębia – 68 lat po ślubie

            W dniu 4 sierpnia 2020 r. Jubileusz 68 rocznicy pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Hildegarda i Alfons Grela z Jastrzębia.

Jubilaci poznali się w listopadzie 1950 r. na kiermaszu  Ślub cywilny zawarli 4 sierpnia 1952 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krowiarkach, natomiast kościelny w listopadzie 1952r. w Kościele Św. Piotra i Pawła w Grzędzinie.

            Państwo Grela całe swoje życie poświęcili pracy na własnym gospodarstwie rolnym. Pan Alfons prócz pracy na roli pełnił różne funkcje społeczne: był radnym gminnym, przedstawicielem w GS-ie,  pełnił funkcję męża zaufania w Cukrowni Racibórz oraz przez cztery kadencje funkcję sołtysa wsi Jastrzębie. Pani Hildegarda zajmowała się codziennymi obowiązkami związanymi z prowadzeniem domu i gospodarstwa oraz wychowaniem dzieci.

Jubilatom urodziło się dwóch synów. Doczekali się dwóch wnuków i jednej prawnuczki.

Najważniejsze w życiu zdaniem Jubilatów jest zdrowie i szczęście.

Dodatkowo Pani Hildegarda w dniu 19 sierpnia bieżącego roku  obchodziła Jubileusz 90 rocznicy urodzin.         

            Dostojnym Jubilatom z okazji tak doniosłego Jubileuszu małżeństwa a Pani Hildegardzie z okazji urodzin życzenia złożyli Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć. Państwu Grela życzymy kolejnych lat spędzonych w zdrowiu, szczęściu i wszelkiej pomyślności. Niech ten Jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń.

95 rocznica urodzin Pani Otylii Rudek z Rudnika

W dniu 25 czerwca bieżącego roku Jubileusz 95 rocznicy urodzin obchodziła Pani Otylia Rudek z Rudnika. Jubilatka od urodzenia związana jest z Rudnikiem. Tutaj się urodziła i mieszka do dziś. Pani Otylia była najmłodszą spośród siedmiorga rodzeństwa. Pracowała w domu.

          Pani Otylii składamy serdeczne życzenia wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje jej zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.

90 rocznica urodzin Pani Marii Kapłanek z Rudnika

Dnia 17 czerwca 2020 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Maria Kapłanek z Rudnika. Jubilatka była najstarszą spośród  pięciorga rodzeństwa. Zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Urodziła dwóch synów, doczekała 4 wnuków oraz 3 prawnuków.

          Pani Marii składamy bukiet wspaniałych życzeń, szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Jubilaci – diamentowe gody i 90-cio latkowie w Gminie Rudnik

W ostatnich miesiącach nie zabrakło mieszkańców naszej gminy, którzy obchodzili ważne jubileusze m.in.:

 

90 rocznica urodzin Pani Agnieszki Gomołka z Grzegorzowic

Dnia 31 marca 2020 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Agnieszka Gomołka z Grzegorzowic.
Jubilatka urodziła się i całe życie związana jest z Grzegorzowicami.
Pracowała między innymi w Roszarni w Nędzy, w Zakładach Azotowych oraz na gospodarstwie rolnym.
Doczekała syna i córki, 6 wnuków oraz 5 prawnuków.

90 rocznica urodzin Pana Władysława Wojtyczko z Dolędzina

Dnia 9 kwietnia 2020 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodził Pan Władysław Wojtyczko z Dolędzina.
Jubilat pochodzi ze Skawicy, gdzie wychował się w wielodzietnej rodzinie (miał 6 sióstr i 3 braci).
Pracował, aż do emerytury w SHR Modzurów. Z zamiłowania od wielu lat hoduje pszczoły.
Doczekał dwóch córek i syna, 10 wnuków oraz 7 prawnuków i 4 prawnuczki.

Diamentowe Gody Państwa Adeli i Maksymiliana Foltys z Grzegorzowic.

W dniu 7 maja 2020 r. Jubileusz 60-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego obchodzili Państwo Adela i Maksymilian Foltys z Grzegorzowic.
Oboje Państwo pochodzą z Grzegorzowic i znają się od dziecka. Pan Maksymilian z zawodu murarz pracował wraz z żoną na własnym gospodarstwie rolnym, a w sezonie zimowym dorabiał jako palacz.
Jest zapalonym kibicem siatkówki, piłki nożnej i skoków narciarskich. Pani Adela lubi układać puzzle, rozwiązywać krzyżówki, a w czasie Wielkanocy przepięknie zdobić jajka.
Jubilaci doczekali 4 córek, 7 wnuków oraz 4 prawnuków.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju związaną z koronawirusem życzenia Jubilatom złożono dopiero w ostatnim tygodniu maja zachowując odpowiednie środki bezpieczeństwa.
Wszystkim Jubilatom jeszcze raz życzymy moc zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Państwo Genowefa i Emanuel Szaton z Jastrzębia – Diamentowe Gody

          W dniu 13 lutego 2020 r. Jubileusz 60-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego obchodzili Państwo Genowefa i Emanuel Szaton z Jastrzębia.

Pani Genowefa urodziła się i całe życie związana jest z Jastrzębiem. Pracowała na własnym gospodarstwie rolnym oraz zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Pan Emanuel z zawodu stolarz pracował w swoim zawodzie aż do emerytury oraz pomagał w prowadzeniu wspólnego gospodarstwa rolnego.

Jubilaci doczekali 3 dzieci, 9 wnuków i 6 prawnuków.

Życzenia Dostojnym Jubilatom złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć. Państwu Szaton życzymy wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje im zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

 

90 rocznica urodzin Pana Józefa Wrazidło z Rudnika

          Dnia 3 lutego bieżącego roku Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodził Pan Józef Wrazidło z Rudnika. Jubilat urodził się w Nieboczowach, a do Rudnika przeprowadził się po ślubie w roku 1960. Całe życie, aż do emerytury pracował na własnym gospodarstwie rolnym. Doczekał 4 córek, 8 wnuków oraz 3 prawnuków.

Z okazji urodzin Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć złożyli Jubilatowi życzenia.

          Panu Józefowi życzymy moc zdrowia, szczęścia oraz radości z każdego dnia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

90 rocznica urodzin Pani Teresy Wolnik z Grzegorzowic

          Dnia 23 stycznia 2020 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Teresa Wolnik z Grzegorzowic. Jubilatka od urodzenia związana jest z Grzegorzowicami. Tam się urodziła i mieszka do dziś. Przez wiele lat prowadziła gospodarstwo i zajmowała się ogrodnictwem. Urodziła czwórkę dzieci, doczekała 9 wnuków oraz 16 prawnuków.

Jej zainteresowania to ogrodnictwo, czytanie i oglądanie telewizji.

Życzenia dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Pani Barbara Korczok.

          Pani Teresie składamy serdeczne życzenia wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje jej zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.

IMG_5574

Zdjęcie 1 z 1

 

Złote Gody Państwa Elżbiety i Otto Kreczmer z Rudnika

            Dnia 9 grudnia 2019 r. Państwo Elżbieta i Otto Kreczmer z Rudnika, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym z okazji Złotych Godów, zostali udekorowani przez Wójta Gminy Rudnik Piotra Rybka medalami za długoletnie pożycie małżeńskie.

            Jubilaci ślub cywilny zawierali 20.04.1969 r w Rudniku skąd oboje pochodzą, kościelny – dwa dni później w kościele parafialnym w Rudniku. Pan Otto z zawodu murarz pracował w zawodzie aż do emerytury, natomiast Pani Elżbieta zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz wychowywaniem dzieci. Doczekali  dwóch synów i córkę oraz 7 wnuków.

            Dostojnym Jubilatom życzymy kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Maria Mrowiec z Rudnika – najstarsza mieszkanka Gminy Rudnik

            Dnia 8 grudnia swoje kolejne, już 96 urodziny obchodziła Pani Maria Mrowiec z Rudnika, która jest obecnie najstarszą mieszkanką Gminy Rudnik. Jubilatka całe życie jest związana z Rudnikiem, najstarsza spośród trojga rodzeństwa. Pani Maria pracowała na własnym gospodarstwie rolnym oraz zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Urodziła dwie córki i syna. Doczekała 8 wnuków oraz 17 prawnuków.

Życzenia z okazji urodzin złożyli Jubilatce Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

            Pani Marii składamy serdeczne życzenia wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje jej zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Pani-Maria-Mrowiec-

Zdjęcie 1 z 1

Skip to content