90 rocznica urodzin Pani Katarzyny Kaletka z Rudnika

Dnia 1 kwietnia bieżącego roku Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Katarzyna Kaletka z Rudnika. Jubilatka urodziła się i całe swoje życie związana jest z Rudnikiem. Pracowała na własnym gospodarstwie rolnym a także zajmowała się domem oraz wychowaniem dzieci. Doczekała 4 córek, 3 synów; 17 wnuków oraz 24 prawnuków.

          Szanownej Jubilatce gratulacje złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Pani Katarzynie składamy bukiet wspaniałych życzeń, uśmiechu i szczęścia, radości każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Żelazne Gody Państwa Władysławy i Andrzeja Lach z Czerwięcic

       

 

W dniu 8 lutego 2021 r. Jubileusz 65-cio lecia zawarcia związku małżeńskiego obchodzili Państwo Władysława i Andrzej Lach z Czerwięcic. Oboje Jubilaci pochodzą z miejscowości Ujsoły. Tam też przed 65 laty zawarli ślub cywilny. W Gminie Rudnik  zamieszkali w roku 1964; początkowo w Leśniczówce w Rudniku, a następnie w 1988 r. przeprowadzili się do Czerwięcic. Pan Andrzej całe życie związany był z pracą w lasach państwowych. W nadleśnictwie pracował przez 40 lat aż do emerytury. Pani Władysława zajmowała się pracą na roli, domem i wychowaniem dzieci. Doczekali 5 synów, 1 córki; 8 wnuków oraz 2 prawnuków.

          Gratulacje Jubilatom złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Państwu Władysławie i Andrzejowi Lach życzymy wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje im zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Jubileusz „Złote Gody” 2020 r. w Gminie Rudnik

W dniach 29 i 30 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka wręczył pamiątkowe medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej parom małżeńskim, które w roku 2020 obchodziły Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego.

Ze względu na stan epidemiczny związany z koronawirusem odstąpiono od organizacji uroczystości wręczenia medali w formie spotkania wszystkich par. Medale oraz podarunki zostały dostarczone parom do ich domów.

Gratulacje z okazji Złotych Godów oraz wyrazy uznania za długoletnie dochowanie przysięgi małżeńskiej złożyli Wójt Gminy oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Jubileuszu doczekali:

Państwo Affa Magdalena i Herbert z Gamowa

Państwo Badurczyk Urszula i Jerzy z Łubowic

Państwo Janik Krystyna i Zygmunt z Modzurowa

Państwo Kuliberda Jadwiga i Zygmunt z Modzurowa

Państwo Kurek Katarzyna i Alfred z Rudnika

Państwo Mika Krystyna i Wilhelm z Brzeźnicy

Państwo Skiba Krystyna i Jan z Modzurowa

Państwo Wochnik Weronika i Franciszek z Grzegorzowic

Państwo Wojtoszek Ewa i Joachim z Lasak.

Wszystkim Jubilatom życzymy dużo zdrowia, szczęścia oraz długich i pogodnych lat wspólnego życia.

 

Państwo Magdalena i Herbert Affa z Gamowa

          Ślub cywilny zawarli 14 listopada 1970 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tworkowie, kościelny natomiast w Bieńkowicach skąd pochodzi Jubilatka. Pani Magdalena pracowała jako księgowa – początkowo w wielobranżówce, a następnie w Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej Hartwig. Pan Herbert urodził się i całe życie związany jest z Gamowem. Z zawodu i z zamiłowania rzeźnik. Pracował w swoim zawodzie w Zakładzie Mięsnym w Raciborzu. Jubilaci doczekali syna oraz 2 wnuków.

 

Państwo Urszula i Jerzy Badurczyk z Łubowic

Ślub cywilny zawarli 18 października 1970 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pawłowiczkach, kościelny natomiast 24.10.1970 w kościele parafialnym w Maciowakrzu.

Jubilatka pochodzi z Dobrosławic. Pracowała w dziale technicznym w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Chrustach. Po ślubie przeprowadziła się do Łubowic i musiała zrezygnować z pracy zawodowej. Zajęła się prowadzeniem gospodarstwa oraz wychowaniem dzieci. Pani Urszula przez 20 lat pełniła funkcję sołtysa wsi Łubowice.

Pan Jerzy od urodzenia związany jest z Łubowicami. Pracował w branży budowlanej.

Jubilaci doczekali 2 synów oraz jednego wnuka i jednej wnuczki.

 

 

Państwo Krystyna i Zygmunt Janik z Modzurowa

Ślub cywilny zawarli 12 września 1970 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rudniku, kościelny dwa dni później w kościele Św. Piotra i Pawła w Grzędzinie.

Pan Zygmunt urodził się w miejscowości Zawoja. Pracował jako traktorzysta, pszczelarz w Stacji Hodowli Roślin w Modzurowie aż do emerytury. Pani Krystyna pochodzi z Wałbrzycha i podobnie jak mąż pracowała w SHR w Modzurowie oraz zajmowała się domem i wychowaniem dzieci.

Jubilaci doczekali dwóch synów oraz trzech wnuczek i jednego wnuka.

 

 

Państwo Jadwiga i Zygmunt Kuliberda z Modzurowa

          Ślub cywilny zawarli 20 czerwca 1970 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rudniku, ślub kościelny natomiast w kościele parafialnym w Modzurowie.

Pani Jadwiga całe swoje życie związana jest z Modzurowem. Tutaj się urodziła, pracowała i mieszka do dziś. Jubilatka prowadziła klub prasy i książki, a następnie pracowała jako kucharka w modzurowskim przedszkolu.

Pan Zygmunt urodził się w Dzierżoniowie. Pracował aż do emerytury w Stacji Hodowli Roślin w Modzurowie, gdzie  pełnił funkcję zastępcy kierownika Stacji a następnie specjalisty ds. nasiennictwa.

Jubilaci doczekali córki oraz wnuczki.

 

Państwo Katarzyna i Alfred Kurek z Rudnika

Ślub cywilny zawarli 17 października 1970 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rudniku, ślub kościelny dwa dni później rudnickim kościele pod wezwaniem św. Katarzyny.

Jubilatka urodziła się i całe życie miesza w Rudniku. Zajmowała się prowadzeniem domu oraz wychowaniem dzieci.

Pan Alfred pochodzi z Pawłowa. Przez 40 lat, aż do emerytury pracował w gazownictwie.

Państwo Kurek doczekali 5 dzieci oraz 8 wnuków.

 

 

 

Państwo Krystyna i Wilhelm Mika z Brzeźnicy

          Ślub cywilny zawarli 17 października 1970 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego Raciborzu, kościelny natomiast w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łubowicach.

Pani Krystyna urodziła się w Raciborzu-Markowicach. Po ślubie zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Pan Wilhelm całe życie związany jest z Brzeźnicą, tutaj się urodził i miesza do dziś. Z zawodu murarz, w swoim zawodzie pracował aż do emerytury.

Jubilatom urodziła się trójka dzieci, doczekali 2 wnuczek.

 

 

Państwo Krystyna i Jan Skiba z Modzurowa

          Ślub cywilny zawarli 20 czerwca 1970 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rudniku, kościelny natomiast tydzień później w miejscowości Kłomnice.

Pani Krystyna pochodzi z Nieznanic. Pracowała zawodowo jako księgowa w Stacji Hodowli Roślin w Modzurowie. Lubi pomagać innym i czytać książki.

Pan Jan urodził się w Dolędzinie. Pracował aż do emerytury w SHR Modzurów. Działał w Ochotniczej Straży Pożarnej. Pełnił tam funkcję Naczelnika OSP Modzurów, a przez dwie kadencje Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rudniku.

Jubilaci doczekali 2 dzieci oraz 3 wnuków i 1 wnuczki.

 

Państwo Weronika i Franciszek Wochnik z Grzegorzowic

Ślub cywilny zawarli 19 lipca 1970 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polskiej Cerekwi, kościelny w Łanach.

Jubilatka urodziła się w Raciborzu. W Grzegorzowicach zamieszkała po ślubie. Przez 26 lat, aż do emerytury pracowała jako intendentka w Szkole Podstawowej w Grzegorzowicach. Pan Franciszek urodził się i do dziś mieszka w Grzegorzowicach. Pracował aż do emerytury w kopalni Rydułtowy. Pełnił funkcję członka zarządu LKS Grzegorzowice. Interesuje się sportem, z zapałem kibicuje sportowcom z różnych dyscyplin.

Jubilaci doczekali syna i 3 córki, 9 wnuków oraz 3 prawnuków.

 

Państwo Ewa i Joachim Wojtoszek z Lasak

          Ślub cywilny zawarli 3 maja 1970 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łubowicach, kościelny następnego dnia w Sławikowie.

Pani Ewa urodziła się i całe życie związana jest z Lasakami. Zawodowo pracowała w Rafamecie, a następnie w sklepie GS w Lasakach. Zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Dodatkowo przez 10 lat pełniła funkcję sołtysa wsi Lasaki.

Pan Joachim urodził się w Turzu. Pracował na kopalni.

Jubilaci doczekali syna i 2 córek, 7 wnuków oraz 6 prawnuków.

Diamentowe Gody Państwa Krystyny i Gerarda Ciężkowskich z Rudnika

W dniu 23 października bieżącego roku 60-tą rocznicę ślubu obchodzili Państwo Krystyna i Gerard Ciężkowscy z Rudnika. Ślub cywilny zawarli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzeziu, kościelny natomiast 24.10.1960 r. w kościele św. Bartłomieja w Pogrzebieniu.

Jubilaci poznali się w pracy. Pani Krystyna pracowała w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Raciborzu jako sekretarka/maszynistka, Pan Gerard był technikiem budowlanym i pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Remontowo Budowlanym również w Raciborzu. Pan Gerard urodził się i całe życie związany jest z Rudnikiem. Pani Krystyna pochodzi z Pogrzebienia. Po urodzeniu dzieci nie wróciła do pracy zawodowej a zajęła się ich wychowaniem oraz pracą w domu.

Doczekali 5 dzieci, z których dwoje pierwszych zmarło we wczesnym dzieciństwie. Trzecia córka wstąpiła do Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki i została Siostrą Salezjanką. Dwie pozostałe córki wyszły za mąż, dając Jubilatom 2 wnuczki i 1 wnuka.

Dostojnym Jubilatom życzenia złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

          Państwu Krystynie i Gerardowi Ciężkowskim życzymy kolejnych lat spędzonych w zdrowiu, szczęściu oraz pomyślności. Niech ten Jubileusz i następne będą przykładem dla przyszłych pokoleń.   

Diamentowe Gody Państwa Gizeli i Henryka Komorek z Rudnika

          W dniu 14 listopada 2020 r. Jubileusz Diamentowych Godów obchodzili Państwo Gizela i Henryk Komorek z Rudnika. Oboje Jubilaci pochodzą z Rudnika i to w rodzinnym Rudniku 60 lat temu zawierali swój ślub cywilny oraz kościelny.

Pan Henryk pracował jako stolarz w różnych zakładach natomiast Pani Gizela zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Doczekali 4 dzieci i 3 wnuków.

Jubilatom życzenia złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Państwu Komorek życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności oraz kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych szczęścia i radości, aby wspólnie doczekać kolejnych jubileuszy.

Diamentowe Gody Państwa Hildegardy i Rudolfa Żok z Rudnika

Dnia 19 listopada 2020 r. Jubileusz 60-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego obchodzili Państwo Hildegarda i Rudolf Żok z Rudnika. Ślub cywilny zawierali w miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego. Oboje pochodzą z Rudnika i znają się od dziecka. Pan Rudolf pracował aż do emerytury w PGR w Rudniku. Pani Hildegarda początkowo pracowała również w rudnickim PGR a następnie w szkole w Rudniku oraz zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Doczekali czterech synów, 11 wnuków i 6 prawnuków.

Gratulacje Państwu Żok złożyli Wójt Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

          Jubilatom składamy serdeczne życzenia wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze.  Długich lat życia w zdrowiu, szczęściu i wzajemnej miłości.

90 rocznica urodzin Pani Elżbiety Rudek ze Strzybnika

          Dnia 5 listopada 2020 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Elżbieta Rudek ze Strzybnika. Jubilatka jest osobą pogodną, pozytywnie nastawioną do życia i potrafi cieszyć się z każdego dnia.

Pani Elżbiecie życzymy, aby każdy następny rok przynosił wszystko to, co w życiu najlepsze i najpiękniejsze; dużo zdrowia, szczęścia, niewyczerpanych pokładów wiary i spełnienia marzeń.

90 rocznica urodzin Pani Ernestyny Liebchen ze Strzybnika

          W dniu 6 października 2020 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Ernestyna Liebchen ze Strzybnika. Jubilatka pochodzi z Raciborza. Do Strzybnika przeprowadziła się po ślubie. Zajmowała się uprawą owoców, prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz wychowaniem dzieci.  Wychowała 3 dzieci, doczekała 6 wnuków oraz 5 prawnuków.

Życzenia dostojnej Jubilatce złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

          Pani Ernestynie składamy serdeczne życzenia wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. Niech nigdy nie brakuje jej zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.

 

90 rocznica urodzin Pani Teresy Pendziałek z Gamowa

W dniu 24 września 2020 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodziła Pani Teresa Pendziałek z Gamowa. Jubilatka urodziła się w Krowiarkach, miała dwie siostry i dwóch braci. W Gamowie mieszka od 1965 roku. Całe swoje życie poświęciła pracy na  gospodarstwie rolnym. Wychowała 4 dzieci. Doczekała 9 wnuków oraz 8 prawnuków.

Dostojnej Jubilatce gratulacje złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

          Pani Teresie życzymy dużo zdrowia, szczęścia, radości z każdego dnia oraz  wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

 

 

90 rocznica urodzin Pana Edmunda Gans z Grzegorzowic

Dnia 22 sierpnia 2020 r. Jubileusz 90 rocznicy urodzin obchodził Pan Edmund Gans z Grzegorzowic. Jubilat urodził się i całe swoje życie związany jest z Grzegorzowicami. Pracował na własnym gospodarstwie rolnym, a oprócz tego przez 22 lata sezonowo w spółdzielni mieszkaniowej Nowoczesna w Raciborzu jako palacz.

Doczekał 4 córek, 12 wnuków i 17 prawnuków.

Gratulacje dostojnemu Jubilatowi złożył Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć.

Panu Edmundowi składamy bukiet wspaniałych życzeń, szczęścia, radości z każdego dnia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Skip to content