Modernizacja elementów drogi 3514S w ul. Mickiewicza w miejscowości Rudnik

Modernizacja elementów drogi 3514S w ul. Mickiewicza w miejscowości Rudnik – chodnik i kanalizacja deszczowa na długości 50,4 mb. Zakres robót obejmował: rozebranie nawierzchni bitumicznej, przebudowę kanalizacji deszczowej z wykonaniem dodatkowych studzienek ściekowych, wykonanie chodnika z kostki betonowej, odtworzenie nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika.

Wartość robót 65 436,00 zł.

Jedni budują mury, a drudzy budują mosty!

W dniu dzisiejszym na przeprawie promowej, przy ruinach mostu łączącego niegdyś Grzegorzowice i Ciechowice redaktorzy telewizji POLSAT NEWS spotkali się z Sekretarzem Gminy Rudnik Kariną Lassak samorządowcem, Gminy Rudnik by dowiedzieć się jak bardzo nieczynna przeprawa mostowa utrudnia codzienne życie mieszkańców nadodrzańskich wiosek. Sekretarz Gminy przypomina ciekawą historie tego miejsca: przed 1884 rokiem rolnicy i mieszkańcy wiosek nadodrzańskich przeprawiali się przez Odrę na wysokości Grzegorzowic tylko zimą gdy rzeka była skuta lodem albo latem gdy poziom wody w Odrze był bardzo niski. Logistycznie były to duże utrudnienia dlatego też w 1884 roku rozpoczęła się w tym miejscu budowa drewnianego mostu. Po 14 miesiącach, we wrześniu 1885r oddano do użytku drewniany most o długości 173m i szerokości prawie 8,5m. Nieprzerwanie i solidnie służył on mieszkańcom, a  przede wszystkim rolnikom mającym pola na przeciwległych brzegach Odry. Ku wielkiemu rozczarowaniu miejscowych, 14 maja 1921 roku most został podpalony przez powstańców podczas działań III Powstania Śląskiego. Nie trzeba było długo czekać na nową przeprawę bo już w 1924 Ciechowice i Grzegorzowice połączył nowy murowany o solidnej konstrukcji most betonowy, z którego jako ostatni skorzystali Rosjanie podczas działań wojennych II Wojny Światowej. Co ciekawe ładunek wybuchowy uszkodził jedynie jedno środkowe przęsło ówczesnego mostu. W latach 70 dokonano częściowej rozbiórki konstrukcji, a w latach 90tych zdemontowano znaczną część budowli. Do dnia dzisiejszego z dawnego mostu niewiele pozostało. Most na wysokości Grzegorzowic jest jednym z trzech planowanych na całej Odrze. Redaktorzy Polsatu pytali czy aby na pewno most w tym miejscu jest potrzebny? Z punktu widzenia mieszkańców nadodrzańskich wiosek nowa przeprawa mostowa, która zastąpiłaby prom, znacznie ułatwiłaby codzienne życie, obniżyłaby koszty dojazdu do pracy, a czas dojazdu do najbliższego miasta Raciborza skrócony byłby o kilkanaście kilometrów. Budowa mostu w tym miejscu jest jak najbardziej zasadna, a mówi się o tym od wielu już lat. Praktycznie od czasu gdy poprzedni most został wyłączony z użytkowania. Ograniczenia finansowe lokalnych samorządów powodowały, że do tej pory perspektywa budowy mostu była bardzo odległą i mało realną do realizacji w najbliższych latach. Nowy program rządowy „Mosty dla Regionu” w ramach którego miałaby być realizowana budowa mostu na Odrze na wysokości Grzegorzowic stawia sprawę w zupełnie innym świetle i pozwala realnie myśleć o przyszłej inwestycji, jest bowiem ujęta w planach rządu Mateusza Morawieckiego.

(więcej…)

W trosce o zdrowie uczniów.

Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami wprowadza zasady współpracy między samorządem, a
pielęgniarką szkolną w zakresie tworzenia i realizacji programów profilaktycznych skierowanych do uczniów. Jeden akt prawny w miejsce wielu rozproszonych obecnie przepisów ma wzmocnić znaczenie profilaktyki w szkołach. Dostęp do takiej opieki ma być jednakowy bez względu na miejsce zamieszkania ucznia. Zgodnie z projektem profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami dotyczy dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym do ukończenia 19 roku życia. W przypadku uczniów szkół specjalnych aż do skończenia szkoły. Opieką stomatologiczną objęci będą uczniowie do ukończenia 19 roku życia. Profilaktyczną opiekę nad uczniami będzie sprawować „pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania” albo higienistka, a także zespół POZ oraz lekarz dentysta. Na jednostkach prowadzących szkoły spocznie obowiązek tworzenia i wyposażania gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Będzie również możliwość tworzenia gabinetów stomatologicznych. W przypadku braku gabinetu stomatologicznego w szkole organ prowadzący będzie zawierać porozumienie z gabinetem ogólnodostępnym. W tym roku w budżecie państwa zostały przewidziane środki na doposażenie gabinetów stomatologicznych, które będą powstawały na terenie szkoły. Samorządy terytorialne, które prowadzą szkoły, będą mogły występować o te środki.

Darczyńcy i dobrodzieje czyli ludzie wielkiego serca.

W dniu wczorajszym Urząd Gminy Rudnik gościł w swych murach niezwykłe osoby. Państwo Weronika i Jan Jegliczka przybyli z przyjacielską wizytą na zaproszenie Wójta Alojzego Pieruszka, ośrodka pomocy społecznej i władz gminy. Oboje pochodzą z terenu gminy Rudnik: Pani Weronika zd. Wittek urodziła się i młodość spędziła w Grzegorzowicach, Pan Jan Jegliczka urodził się i mieszkał w Gamowie. Ponad 40 lat temu, razem wyjechali do Niemiec gdzie założyli rodzinę, wybudowali dom i pracowali zawodowo. W Niemczech mieszkają do dziś ciesząc się dobrym zdrowiem, wnukami i zasłużoną emeryturą. Do Polski przyjeżdżają w odwiedziny do bliskich ale nie tylko. Niemal w całej Polsce, a także w okolicy są znani jako społecznicy i ludzie wielkiego serca. Pan Jan Jegliczka mimo rozlicznych obowiązków zawodowych i rodzinnych zawsze znajduje czas na organizację akcji pomocowych jeśli tylko dowie się, że jest taka potrzeba i ktoś oczekuje na wsparcie. To taki niespokojny duch, z niespożytą energią i dużym poczuciem humoru. W swoich działaniach i przedsięwzięciach zawsze może liczyć na wsparcie żony oraz najbliższych. Z Jego inicjatywy, kilka tygodni temu Gmina Rudnik otrzymała nieodpłatnie transport sprzętu rehabilitacyjnego, który już dziś służy niepełnosprawnym i schorowanym podopiecznym rudnickiego GOPSu. 15 łóżek modułowych, 8 materacy przeciwodleżynowych, 13 wózków inwalidzkich, 10 balkoników ponadto krzesła toaletowe i inny drobny sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie tym, którzy tego potrzebują do codziennego funkcjonowania. Łóżka modułowe, które otrzymała gmina ułatwiają życie nie tylko chorym ale także opiekunkom środowiskowym wykonującym prace pielęgnacyjne w środowisku. Wcześniej, Pan Jan Jegliczka organizował kilka akcji pomocowych dla Gminy Rudnik min. w roku 1998 dla ofiar powodzi nadodrzańskich wiosek. Był to wówczas duży transport mebli, sprzętu AGD, tapet, odzieży i artykułów domowych. Obecnie organizuje głównie dostawy sprzętu rehabilitacyjnego. Ze swej charytatywnej działalności znany jest prócz Śląska głównie na pomorzu gdzie organizował pomoc dla szpitali i domów opieki dla seniorów. Za swoją działalność na rzecz mieszkańców Gminy Rudnik, z rąk Wójta Pan Jan Jegliczka wspólnie z żoną otrzymali podziękowania oraz drobne lokalne publikacje książkowe. Wizyta przebiegała w ciepłej rodzinnej atmosferze. Było wiele wspomnień, wspólnych wspomnień związanych z rodzinnym Gamowem. Obaj: Wójt Alojzy Pieruszka i Pan Jan Jegliczka w młodości organizowali min. gamowski LKS. Pani Weronika natomiast, z dużym sentymentem, wspominała znajomych oraz grzegorzowicki Bucz. Jak zapewniają Państwo Jegliczka – są otwarci na dalszą współpracę z gminą oraz ośrodkiem pomocy społecznej.

Walka z niską emisją – wymiana pieców węglowych w gminie Rudnik.

W 2017 r. w gminie Rudnik uruchomiony został program dofinansowania wymiany pieców węglowych dla mieszkańców. Wymiana kotłów planowana jest na 2018r. Z projektu w roku 2018 skorzysta około 30 gospodarstw domowych. Część przestarzałych kotłów zostało wymienionych lub jest w trakcie wymiany. Na cel walki z niską emisją gmina w roku 2018 przeznaczy około 150.000,00zł. Możliwość uruchomienia programu dotowania wymiany pieców dla mieszkańców zależna była od uruchomienia dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach. Do uzyskania dofinansowania na wymianę pieca w ramach gminnego programu niezbędna jest dotacja z innego źródła. W ramach projektu walki z niską emisją wymieniane są stare kotły CO na paliwo stałe, na nowe V generacji piece o określonych eko parametrach.

Dobre wieści dla mieszkańców Grzegorzowic, Łubowic i Ligoty Książęcej

Z Nowym Rokiem dobre wieści dla mieszkańców Grzegorzowic, Łubowic i Ligoty Książęcej.
Wojewoda Śląski zatwierdził listę wniosków programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Dofinansowanie uzyskało 11 projektów w województwie śląskim w tym 2 projekty z naszego powiatu. Przebudowie i modernizacji zostanie poddana droga powiatowa 3500S od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do „dużego”skrzyżowania w Grzegorzowicach. Długość remontowanego odcinka jezdni to prawie 2km. W ramach inwestycji wykonane zostanie także: przebudowa chodników, wykonanie dwóch odcinków ścieżki rowerowej, remont kanalizacji deszczowej, uzupełnienie studzienek ściekowych, oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych, przebudowa dwóch skrzyżowań, remont przystanków, nowe oznakowanie jezdni na remontowanym odcinku. Termin realizacji inwestycji – rok 2018; Całkowity koszt – prawie 5.300.000,00zł. Dotacja z budżetu państwa prawie 2.600.000,00zł. Pozostała kwota prawie 2.700.000,00zł to wspólne środki Gminy Rudnik i Powiatu Raciborskiego. Gratulacje dla Pana Wójta oraz radnych Grzegorzowic, Łubowic i Ligoty Książęcej realizacji tak ważnej inwestycji oczekiwanej od lat przez mieszkańców.

Ścieżka – później chodnik w Ligocie Książęcej

Ścieżka – później chodnik, położony na pagórkowym, malowniczym miejscu, który od zawsze łączył z sobą miejscowość – wioskę Ligotę Książęcą i Łubowice.

W czasach, gdy nie było środków transportu, był to skrót, z którego korzystali wszyscy mieszkańcy Ligoty Książęcej. W tym okresie w Łubowicach było przedszkole, szkoła, ośrodek zdrowia, kościół, a w latach 50-60 –tych Urząd Gminy.

Na przełomie tych lat mieszkańcy Ligoty Książęcej, w czynie społecznym na wspomnianej ścieżce położyli płyty chodnikowe – betonowe. Ze względu na ukształtowanie terenu chodnik wymagał jednak ciągłych poprawek i modernizacji, które również były robione społecznie przez mieszkańców Ligoty Książęcej. W okresie letnim rodzina Ficoń Józef –Kitel Sylwia, wykasza pobocze wzdłuż chodnika. Ze względów bezpieczeństwa – z powodu dużych uszkodzeń płyt , nierówności – chodnik ten został wyremontowany i poszerzony oraz dostosowany do obecnych potrzeb .

Jak i wcześniej tak i dziś służy nie tylko mieszkańcom Ligoty Książęcej, ale również spacerowiczom. W perspektywie czasu może być to szlak turystyczny, który połączy centrum Eichendorffa w Łubowicach z młynem wodnym w Brzeźnicy poprzez urokliwy wąwóz porównywany do wąwozu św. królowej Jadwigi z Sandomierza. Chodnik wykonała Firma Art Bruk. Oficjalne przekazanie użytkowania chodnika mieszkańcom nastąpiło w dniu 29 grudnia 2017r. połączone z ogniskiem w plenerze.

Norbert Serzisko

 

Skip to content