OTWARCIE OFERT W PRZETARGU PN.: „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RUDNIK”.

Gmina Rudnik informuje, iż w dniu 05.09.2022r. dokonała otwarcia ofert w przetargu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik”. W przetargu wpłynęło 13 ofert.

Gmina Rudnik na ten cel zamierza przeznaczyć:

  • Zadanie częściowe nr 1: Budowa instalacji fotowoltaicznych: kwotę 6.886.867,32zł brutto.
  • Zadanie częściowe nr 2: Budowa instalacji solarnych: kwotę 1.790.312,84zł brutto.
  • Zadanie częściowe nr 3: Budowa pomp ciepła na c.w.u.: kwotę 996.601,23 zł brutto.

Na całość zadania w sumie kwotę 9.673.781,39 zł.

Poniżej przedstawia się tabelę informacyjną o złożonych ofertach:

plik do pobrania

W związku z powyższym, przystępuje się do dalszych czynności związanych z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Równocześnie informujemy, iż nadal pozostały wolne miejsca na instalacje solarne oraz pompy ciepła do c.w.u. Zainteresowanych mieszkańców, którzy chcieliby przystąpić do projektu montażu ww. instalacji prosimy o kontakt osobisty z urzędem gminy pok. nr 7 na parterze.

 

Będziemy informować Państwa na bieżąco.

INFORMACJA O OGŁOSZONYM POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA INSTALACJE OZE

Szanowni Mieszkańcy,

 

Informujemy, że w dniu 15.06.2022r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik ” – w formule ” zaprojektuj i wybuduj”.  Termin składania ofert wyznaczono na dzień 25.07.2022r.

Wszystkie informacje dotyczące przetargu dostępne są pod linkiem: kliknij tutaj

 

WAŻNY KOMUNIKAT WS. PODPISYWANIA UMÓW NA INSTALACJĘ POMP CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ INSTALACJĘ SOLARNĄ

Szanowni Mieszkańcy,

Zapraszamy mieszkańców, którzy złożyli wnioski na instalację pomp ciepłej wody użytkowej oraz instalacji solarnej w ramach Projektu OZE do niezwłocznego podpisywania umów.

Umowy są podpisywane w sali narad Urzędu (I piętro). Godziny podpisywania umów: poniedziałek, wtorek, czwartek – od 10.00 do 14.00

środa – od 12.00 do 16.30

piątek – od 10.00 do 13.30

Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin.

Wnioski na instalacje w ramach projektu OZE

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Rudnik informuje, że można składać jeszcze nowe wnioski na instalacje w ramach projektu OZE. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Projektu, Regulamin, wzory wniosków oraz umów dostępne są w zakładce OZE na stronie internetowej Gminy. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami Projektu oraz składania wniosków.

Przypominamy, że obecnie trwa podpisywanie umów z mieszkańcami, którzy już złożyli wnioski na instalacje solarne oraz pomp ciepła.

Godziny podpisywania umów:

poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 10.00 do 14.00

w środę: od godz. 12.00 do 16.30.

piątek: od godz.10.00 do 13.30

Bardzo prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin

Komunikat w sprawie podpisywania umów na instalacje solarne oraz pompy ciepłej wody użytkowej w ramach projektu OZE pn. „Odnawialne źródła energii dla Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”.

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że w terminie od 18 maja do 03 czerwca br. w pokoju obok sali narad Urzędu Gminy Rudnik (I piętro) będą spisywane umowy z mieszkańcami na instalacje solarne oraz pomp ciepłej wody użytkowej.

Godziny podpisywania umów:

poniedziałek, wtorek, czwartek: od godz. 10.00 do 14.00

piątek: od godz.10.00 do 13.30

w środę: od godz. 12.00 do 17.00.

Bardzo prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin.

OZE – wzór umowy dla mieszkańców biorących udział w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii dla Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik” na instalacje solarne/pompy ciepła na c.w.u.

Szanowni Mieszkańcy biorący udział w projekcie OZE,

W związku z planowanym przez Urząd Gminy w Rudniku  podpisaniem umów o montaż instalacji solarnych i pomp ciepła na c.w.u., przedstawiamy w celu informacyjnym obowiązujący wzór umowy w tym zakresie w celu zapoznania się z treścią i warunkami umowy. Nie należy go wypełniać, ponieważ umowy będą drukowane w Urzędzie Gminy.

O terminie rozpoczęcia podpisywania umów będziemy informować w osobnym komunikacie.

 

Wzór umowy na instalację solarną/pompę ciepła do c.w.u. do pobrania

Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości

Komunikat w sprawie podpisywania umów na instalacje fotowoltaiczne w ramach projektu OZE pn. „Odnawialne źródła energii dla Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik”.

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy iż,

dnia 25 marca 2022r. w godzinach od 8:00 do 13:30 na sali narad Urzędu Gminy Rudnik będą spisywane umowy z mieszkańcami Jastrzębia, Ponięcic i Czerwięcic.

Dnia 28 marca 2022r. w godzinach od 8:00 do 14:30 na sali narad Urzędu Gminy Rudnik będą spisywane umowy z mieszkańcami Modzurowa i Szonowic.

 

WordPress PopUp Plugin Skip to content