Policjant w przedszkolu w Rudniku i w Szonowicach

W Przedszkolach, zarówno w Rudniku, jak i w Szonowicach odbyły się spotkania z Funkcjonariuszem z Komisariatu Policji w Raciborzu. Pan policjant w praktycznej formie i przyjaznej atmosferze zapoznał dzieci ze swoją pracą oraz zakresem obowiązków. Następnie wytłumaczył, jak należy się zachowywać w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Pan Policjant zademonstrował dzieciom, w  jaki sposób należy się zachowywać podczas ataku psa. Dzieci powtórzyły numery alarmowe i z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. Bardzo chętnie przymierzały czapkę oraz kurtkę policyjną, a także dały się zapiąć w prawdziwe kajdanki. To było dla nich niesamowite przeżycie! W Rudniku oprócz Policjanta goszczono również Sznupka, czyli policyjną maskotkę.

Na pamiątkę spotkania przedszkolacy otrzymali odblaski, dzięki którym będą bardziej widoczni w czasie spacerów i wycieczek.

Dzieci podziękowały Panu Policjantowi za dobre rady i upominek, zaśpiewały piosenkę, powiedziały wierszyki, a także wręczyły pisemne podziękowanie i laurkę. Uzyskana wiedza na pewno przyda się naszym przedszkolakom.

Przedszkolaki na Jarmarku Świątecznym w Raciborzu

Dnia 07 grudnia 2018 r. przedszkolaki z Grzegorzowic wybrały się na wycieczkę do Raciborza. Program wycieczki był bardzo bogaty. Na początku dzieci zwiedziły Zamek Piastowski. Przedszkolaki obejrzały Kaplicę Zamkową, wnętrza Zamku, Skarbiec, wypchane zwierzęta śląskich lasów czyli Śląskie Sherwood, Izbę tradycji śląskiego więziennictwa, modele statków. Po wielu atrakcjach na Zamku dzieci pojechały pobawić się w Lilu Play. Pracownicy Lilu Play przygotowali wiele atrakcji. Dzieci mogły spróbować swoich sił w małpim gaju, na karuzeli linowej, w kręglach oraz podczas dyskoteki, w tunelu oraz sprawdzić swoją wiedzę o świętym Mikołaju. Po szaleństwie w Lilu Play wybraliśmy się na Raciborski Rynek, gdzie przedszkolaki mogły zobaczyć Jarmark Bożonarodzeniowy, jechały na karuzeli i oglądały bajkę w namiocie sferycznym. Dodatkową atrakcją dla dzieci był przejazd autobusem. Przedszkolaki już czekają na kolejną wycieczkę.

Prezenty dla świętego Mikołaja

Dnia 6 grudnia 2018 r. przedszkolaki z Grzegorzowic piekły pierniczki świąteczne. Robiły to nie tylko dla siebie, ale również dla świętego Mikołaja, który przybędzie do nich w najbliższych dniach. Przedszkolaki rozpoczęły swoją pracę zaraz po śniadaniu. Miały dużo siły i mogły wałkować oraz wyciskać różne świąteczne wzory. Przedszkolaki korzystały z cennych rad i pomocy pracowników przedszkola oraz dwóch mam – Aurelii Mainczyk oraz Sylwii Krybus, za co im serdecznie dziękujemy. Dzieci bardzo się zaangażowały również w dekoracje ciasteczek i mamy nadzieję, że święty Mikołaj, gdy zobaczy tak piękne pierniczki hojnie przedszkolaki obdaruje. Na koniec dzieci skosztowały swoje wypieki. Po ich minach widać było, że są bardzo zadowolone z efektów swojej pracy.

Ostatnie tygodnie na publikację materiałów w konkursie dla dziennikarzy i osób publikujących w mediach – „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że do 15 stycznia 2019 r. można nadsyłać prace na XXIV Konkurs „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. Nadesłane materiały muszą być opublikowane do końca bieżącego roku.

Konkurs skierowany jest do dziennikarzy i osób publikujących w środkach masowego przekazu materiały popularyzujące wiedzę o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy
w gospodarstwach rolnych.

Na laureatów czekają nagrody finansowe. Przykładowo – za najlepszy cykl publikacji
(3 publikacje) w kategorii artykuły prasowe i internetowe I nagroda wynosi 2400 zł,
w kategorii audycje radiowe – 3000 zł, w kategorii audycje telewizyjne 3500 zł.
W przypadku pojedynczych publikacji, odpowiednio – 900, 1100 i 1300 zł.

Dla potencjalnych uczestników ułatwieniem może być informacja, że wiedza na ten temat zawarta jest m.in. w ustanowionych przez Prezesa Kasy „Zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz „Wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy zlecać dzieciom poniżej 16 lat”. Oba dokumenty można znaleźć na stronie internetowej KRUS.

Prewencja jest jednym z głównych zadań prowadzonych przez KRUS. Jest tańsza od leczenia, od długotrwałej rehabilitacji powypadkowej, a wieloletnie działania przynoszą w tej mierze znakomite efekty. Wystarczy powiedzieć, że od 2005 liczba wypadków maleje co roku o kilka procent. Na terenie województwa śląskiego liczba wypadków zmniejszyła się o 32,7 proc!

W konkursie mogą brać udział dziennikarze i inne osoby publikujące w środkach masowego przekazu. Publikacje mogą zgłaszać bezpośrednio autorzy, ich Redakcje lub – po uzyskaniu zgody autorów – Oddziały Regionalne KRUS i Biuro Komunikacji Społecznej Centrali KRUS. Publikacje konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach: artykułów prasowych i publikacji internetowych; audycji radiowych oraz audycji telewizyjnych.

Komisja Konkursowa przyzna nagrody za pojedynczą publikację lub za cykl (minimum trzy publikacje). Organizator pozostawia do wyłącznego uznania autorów dobór gatunków dziennikarskich przy opracowaniu materiałów konkursowych, np. reportaż, wywiad, felieton. Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., a następnie przesłanie na adres organizatora, najpóźniej do 15 stycznia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) co najmniej jednego artykułu lub jednej audycji spełniającej wymogi konkursowe zawarte w Regulaminie Konkursu.

Publikacje konkursowe należy przesłać w formie: wycinków prasowych –
w przypadku artykułów, skanu obrazu z ekranu z materiałem (printscreen) – w przypadku publikacji internetowych, CD, DVD lub pamięci USB – w przypadku audycji telewizyjnych
i audycji radiowych.

Szczegóły na temat wymogów, jak również dokładne informacje na temat kryteriów oceny publikacji, a także wysokości nagród finansowych w poszczególnych kategoriach można znaleźć na stronie internetowej KRUS.

Regulamin:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/konkursy_2018/Regulamin_Konkursu_W_rolnictwie_mozna_pracowac_bezpieczniej_2018.pdf

IL

Urząd statystyczny informuje o badaniach pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej, badaniu pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje, że w dniach od 30 listopada do 21 grudnia 2018 r. na terenie województwa śląskiego przeprowadzone będą badania ankietowe przez pracowników tej jednostki dotyczące pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej, badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego przekazania danych przez Internet, wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez teleankietera z respondentem oraz bezpośredniego wywiadu z respondentem(ze wspomaganiem komputerowym).

Dzień Górnika w Przedszkolu w Grzegorzowicach

Dnia 4 grudnia 2018 r. Przedszkole w Grzegorzowicach odwiedzili Górnicy – dziadkowie przedszkolaków. Górnicy opowiadali o ich ciężkiej pracy w kopalni, potrzebnych narzędziach i sposobach poruszania się pod ziemią. Przy tej okazji dzieci dowiedziały się skąd węgiel znalazł się pod ziemią i co z niego można zrobić. W trakcie uroczystości przedszkolaki umili czas piosenkami i wierszami, a później wspólnie usiedli do stołu i zajadali się ciastem.

Spotkanie Wójta z Dyrektorem Biura Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

4 grudnia bieżącego roku Wójt Piotr Rybka spotkał się z Dyrektorem Biura Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, Adamem Wawocznym. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego stowarzysza  28 gmin i powiatów z obszaru Subregionu. Głównymi przedmiotami działalności stowarzyszenia są m.in.: lobbying dla spraw ważnych dla Subregionu, integracja różnych środowisk z naszego obszaru oraz promocja gospodarcza  i turystyczna. Wójt Gminy Rudnik jest przedstawicielem naszego samorządu w Zgromadzeniu Ogólnym Związku.

Spotkanie miało na celu nie tylko wzajemne poznanie i deklarację dalszej współpracy pomiędzy gminą a Subregionem Zachodnim, a przede wszystkim rozpoznanie możliwości pozyskania dofinansowania projektów inwestycyjnych i społecznych koniecznych do zrealizowania  w najbliższych dwóch latach. Gmina z pewnością będzie ubiegać się o dotacje z takich programów jak odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna czy gospodarka odpadami. Do pozyskania jest ponad 1.500.000zł o które Gmina Rudnik będzie występować.

Dyrektor Biura Subregionu pogratulował wyboru na stanowisko Wójta Gminy Rudnik zapewniając również o wsparciu Biura Subregionu we wszystkich obszarach współpracy i działalności stowarzyszenia. Dotychczas Subregion realizował i rozliczył kilkanaście projektów finansowanych ze środków zewnętrznych takich jak: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Programy Operacyjne: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Fundusz Inicjatywy Obywatelskich  oraz Inicjatywy Wspólnotowe: EQUAL oraz Interreg III A. Wartość pozyskanych środków zewnętrznych przez Biuro Związku na realizacje projektów do roku 2018 to ponad 10 mln zł.  W dotychczasowych projektach pozwalających na pozyskanie pieniędzy unijnych nie uczestniczyła Gmina Rudnik, poza projektem promującym turystykę pn: „Punkt Informacji Turystycznej”.

Pierwsze spotkanie pozwoliło na ustalenie harmonogramu kolejnych działań na najbliższe miesiące. Pan Adam Wawoczny, życzył Wójtowi sukcesów i wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym na rzecz całego Subregionu Zachodniego Województwa Ślaskiego.

 

Spotkanie w sprawie budowy mostu

Drodzy Mieszkańcy Gminy Rudnik

Uprzejmie Informujemy, że w dniu 21 grudnia 2018 roku ( piątek) o godzinie 16.00 w sali Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach odbędzie się spotkanie Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Wójta Gminy Rudnik z mieszkańcami w sprawie lokalizacji budowy mostu wraz z infrastrukturą pomiędzy Gminą Rudnik i Gminą Nędzą.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie

Barbórka czyli święto wszystkich Górników

Barbórka na stałe zakorzeniła się w śląskiej tradycji. Obchody święta górników rozpoczynają się najczęściej poranną mszą. Na taką właśnie mszę udali się dziś także górnicy z parafii w Rudniku. 4 grudnia na Śląsku organizowane są także różnego rodzaju koncerty, akademie i spotkania. Dzień Górnika to nie tylko święto pracowników zakładów górniczych, ale także ich rodzin, które dziękują świętej Barbarze za opiekę podczas niebezpiecznej i trudnej pracy w kopalni. W tym roku Barbórka została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Barbórka to przede wszystkim święto górników, ale nie tylko. Tego dnia świętują także geolodzy i inne osoby związane zawodowo z poszukiwaniem paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny.

Spotkanie integracyjno – andrzejkowe kół DFK Grzegorzowice i Łany

W sobotę 1 grudnia 2018 koła DFK z Grzegorzowic i Łan zorganizowały spotkanie, w którym uczestniczyli członkowie zaprzyjaźnionych kół. To ich kolejna impreza integracyjna. Tym razem spotkanie miało charakter integracyjno – andrzejkowy. Udział w atrakcyjnej imprezie jest jednym ze sposobów na oderwanie się od codziennych obowiązków. Oprócz dobrej atmosfery organizatorki zadbały o oprawę muzyczną , artystyczną i kulinarną. Zabawę prowadził profesjonalny DJ . O artystyczną stronę spotkania postarali się uczniowie ze szkoły podstawowej w Grzegorzowicach, którzy zaprezentowali zebranym swoje talenty wokalne, taneczne i akrobatyczne. Popisy taneczne pokazała też młodzież z formacji tanecznych z Raciborza.
Spotkaniu towarzyszyła dobra zabawa, tańce i rozmowy do późnych godzin .
(więcej zdjęć na www.lubowice.pl)

Ewa P.