Biuletyn Gminy Rudnik – październik 2018

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Biuletynu Gminy Rudnik.

W tym numerze :

  • podsumowanie 12-sto letniej kadencji Wójta
  • informacje o wyborach samorządowych
  • ekologiczne aktualności
  • aktualności z oświaty
  • podsumowanie dożynek parafialnych i powiatowych
  • bieżące aktualności z wszystkich sołectw
  • oraz wiele innych ciekawych wiadomości

Zapraszamy do lektury.

Biuletyn Gminy Rudnik Październik 2018

Bicie rekordu z WOŚP

Już po raz szósty – 16 października w godz. 12:00 – 12:30 uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzegorzowicach przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób, z inicjatywy fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca.

Uczniowie wszystkich klas, przeszkoleni wcześniej w ramach programu „Ratujemy – uczymy ratować”, podobnie jak tysiące uczniów w całej Polsce, pokazali, że potrafią prawidłowo wykonać oddechy i uciski ratownicze. Sytuacja była bardziej wymagająca niż podczas zajęć praktycznych z pierwszej pomocy, gdyż na sygnał trzeba było przystąpić do „poszkodowanego” i bez instruktażu wykonać prawidłowo czynności ratownicze na fantomach.

Do organizacji akcji przyłączyli się młodzi strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławikowie i Miejscu Odrzańskim, którzy prowadzili nadzór nad poprawnością wykonywania resuscytacji i dezynfekcję fantomów w trakcie jej trwania.

Poprzez akcje takie jak dzisiejsza, dzieci i młodzież uczą się bardzo ważnej umiejętności ratowania ludzkiego życia w sytuacji zagrożenia,
a dzięki fantomom i innym materiałom otrzymanym od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od lat możemy robić to skutecznie, w sposób praktyczny w ramach programu :”Ratujemy – uczymy ratować”.

DP

„ JESTEŚMY DŻENTELMENAMI – JESTEŚMY SUPER CHŁOPAKAMI”

Święto Chłopaków obchodzone jest 30 września, z racji tego, że w tym roku była to niedziela postanowiliśmy, że świętować będziemy 28 września w Szonowicach i 1 października w Rudniku. Tego dnia chłopcy pojawili się w przedszkolach odświętnie ubrani.

W placówce w Szonowicach ubrani w urodzinowe czapeczki zdmuchnęli świeczki z mufinek specjalnie upieczonych na tę okazję przez jedną z mam. Dziewczynki odśpiewały chłopcom „ Sto lat” i wręczyły życzenia. Były konkursy i zabawy oraz wiele śmiechu. Na „Do widzenia” każdy chłopak dostał balona i z uśmiechem pomaszerował do domu.

Rudniccy chłopcy natomiast musieli zmierzyć się z różnorodnymi zadaniami, aby dostać się do „KLUBU NIEZWYKLE UPRZEJMYCH DŻENTELMENÓW”. Wszyscy chłopcy, i duzi i mali, wykonali zadania na „szóstkę”, a oceniało Ich jury złożone oczywiście z dziewczynek. Chłopcy pięknie tańczyli, wiedzieli jak należy się zachować przy stole, rozpoznawali przedmioty za pomocą dotyku, wykazali się znakomitą wiedzą nt bajek a także z uśmiechem wypili Eliksir uśmiechu( sok z cytryny). Na zakończenie każdy Dżentelmen otrzymał od dziewczynek słodkiego kwiatka.

Dziękujemy wszystkim CHŁOPAKOM za super zabawę – DZIEWCZYNKI.

Strażacy na sygnale…- w Przedszkolu w Grzegorzowicach

Tak strażacy z OSP Sławików powitali przedszkolaków z Grzegorzowic dnia 10 października 2018 r. Z wizytą do Grzegorzowic przybyli Panowie Rudolf Blana i Grzegorz Piechulla. Strażacy pozwolili przedszkolakom zapoznać się z wnętrzem wozu strażackiego, pokazali sprzęt, który jest na wyposażeniu takiego wozu oraz udostępnili wąż strażacki – każdy przedszkolak chciał poczuć jak to jest, gdy strażacy są w akcji. Na koniec strażacy w podziękowaniu za wspaniałe rysunki poczęstowali dzieci słodyczami.

Pasowanie na Przedszkolaka

Dnia 10 października 2018 r. w Przedszkolu w Grzegorzowicach odbyło się uroczyste pasowanie na Starszaka i Przedszkolaka. Na początku dzieci musiały zdać swój pierwszy w życiu „egzamin” – przedszkolaki śpiewały piosenki, liczyły, wymieniały nazwy dni tygodnia, miesięcy, stolicę Polski itp. Dzieci poradziły sobie doskonale. W nagrodę każdy Przedszkolak otrzymał drobny upominek.

„Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

Ogłoszenie

Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 5 listopada 2018 r. do dnia 4 grudnia 2018 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1478 oraz z 2018 r. poz. 1864) dalej: rozporządzenie, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/rolnictwo/ oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl. (więcej…)

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014- 2020

Celem programu jest  zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanej dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) Przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ

d) Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu wyłączenie społeczne.

Więcej informacji w pliku –>  Program operacyjny pomoc żywnościowa

,, Zgadnij, Napisz, Wygraj !”- Nasza Gmina w Telewizji

Na początku września gościliśmy w naszej gminie ekipę telewizyjną popularnego programu Zgadnij! Napisz! Wygraj! stacji regionalnej TVP3 Katowice. Nagrany został materiał prezentujący dwa obiekty (miejsca), które trzeba będzie odgadnąć, aby wziąć udział w zabawie i móc walczyć o atrakcyjne upominki. Na emisję programu, kiedy zaprezentowane zostaną dwie zagadki dotyczące naszej gminy, zapraszamy 6 października oraz 13 października  o godz. 19.40, oczywiście do TVP3 Katowice. Program zrealizowała telewizja TVP3 Katowice, natomiast nagrody w zabawie ufundował Wójt Gminy Rudnik.

Program można zobaczyć także na stronie internetowej – www.katowicetvp.pl

Przypominamy o konieczności przeprowadzenia jesiennej deratyzacji

Urząd Gminy Rudnik przypomina o konieczności przeprowadzenia jesiennej deratyzacji. Właściciele i zarządcy nieruchomości powinni ją przeprowadzić w okresie do 10 października.

Urząd Gminy Rudnik przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości, że w myśl par. 24 ust. 3 uchwały Rady Gminy Rudnik VIII/43/2015 z dnia 6.08.2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, są oni zobowiązani do przeprowadzenia jesiennej akcji deratyzacji. Jak co roku trwa ona w terminie od 1 października do 10 października każdego roku. Deratyzacja winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi. Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp. W okresie przeprowadzania deratyzacji należy zachować szczególną ostrożność w miejscach wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Miejsca te powinny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”. W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.